Friday June 22, 2018 14:21

ภาษาถิ่น 4 ภาค Press Releases

สบท. ขยายประกวดสปอตวิทยุถึง 14 มิ.ย.53 ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม 320,000 สื่อสาร—03 Jun 10

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) (คนที่ 3 จากซ้าย) ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค ความยาว 30 วินาที แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สปอตวิทยุภาษาถิ่นสำหรับเด็ก หัวข้อ

ข่าวซุบซิบ: สบท. ขยายรับผลงานประกวดสปอตวิทยุถึง 14 มิ.ย.53 ทั่วไป—31 May 10

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ฝากแจ้งข่าวดีมาถึงน้องๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่อยากโชว์ฝีไม้ลายมือในการทำสปอตวิทยุ ร่วมส่งผลงานประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค เพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

สบท. ขยายเปิดรับผลงานจนถึง 14 มิ.ย.53 เปิดโอกาสน้อง ๆรณรงค์ประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น สื่อสาร—20 May 10

สืบเนื่องจากภาวะความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ออกไป ทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดรับผลงานประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค

ภาพข่าว: สบท. รณรงค์ผู้บริโภคตระหนักสิทธิ เชิญประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 สื่อสาร—10 May 10

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) (คนที่ 3 จากซ้าย) ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค ความยาว 30 วินาที แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สปอตวิทยุภาษาถิ่นสำหรับเด็ก หัวข้อ

ร่วมประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค สื่อสาร—06 May 10

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต-นักศึกษา