Friday April 26, 2019 11:12

มจพ.วิทยาเขตระยอง Press Releases

ธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับวิศวกรรม ผมจึงเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขต ระยอง ทั่วไป—28 Jan 19

สวัสดีครับ ผมชื่อ ภูริวัฒน์ อภิชิตพงศ์ชัย ชื่อเล่น "ก็อต" ปัจจุบันเรียนชั้นอยู่ปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง ผมจบการศึกษาจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ครับ

น.ศ มจพ. วิทยาเขตระยอง คว้าได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) ทั่วไป—11 Sep 18

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายนาธาร สมานสันติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(Gold medal - Mechanical Engineering CAD ) จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) ภายใต้แนวคิด "ASEAN Skills, Crafting the Future" หรือ "ทักษะอาเซียนสรรสร้างอนาคต" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี มีอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ อาคมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เป็นที่ปรึกษาโครงการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ชิงแชมป์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ)

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 มีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 331 คน เป็นจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 12 โด ยแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร 3) แฟชั่นและครีเอทีฟ 4) ขนส่งและโลจิสติกส์ 5) เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ 6) บริการส่วนบุคคลและสังคม รวม 26 สาขา โดยมีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 52 คนซึ่งการแข่งขันฝีมีแรงงานอาเชียนครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาฝีมีแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนทำงานพัฒนาทักษะฝีมือ รองรับการพัฒนาประ

มจพ.วิทยาเขตระยองร่วมกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการตรวจเช็ครถมั่นใจ ทั่วไป—04 Apr 18

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัคร 2 โครงการ ทั่วไป—10 Apr 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ( ม.6) โปรแกรม วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

มจพ.วิทยาเขตระยองกำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 4 ปีและป.ตรี ต่อเนื่อง 2 ทั่วไป—26 Oct 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยของคนระยองเพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ให้กับสังคมและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยอง กำลังเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปีและระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี