Monday September 16, 2019 15:40

มจพ.วิทยาเขตระยอง Press Releases

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ ทั่วไป—03 Sep 19

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดอบรมหลักสูตร "การค้นหาตัวตนเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" เนื้อหาการฝึกอบรมนี้เกี่ยวกับการแนะนำผู้เข้าอบรมให้เตรียมตัวเข้าสู่พื้

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป—07 May 19

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

ธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับวิศวกรรม ผมจึงเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขต ทั่วไป—28 Jan 19

สวัสดีครับ ผมชื่อ ภูริวัฒน์ อภิชิตพงศ์ชัย ชื่อเล่น "ก็อต" ปัจจุบันเรียนชั้นอยู่ปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง ผมจบการศึกษาจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ครับ

น.ศ มจพ. วิทยาเขตระยอง คว้าได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทั่วไป—11 Sep 18

นายนาธาร สมานสันติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(Gold medal - Mechanical Engineering

มจพ.วิทยาเขตระยองร่วมกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการตรวจเช็ครถมั่นใจ ทั่วไป—04 Apr 18

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัคร 2 โครงการ ทั่วไป—10 Apr 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ( ม.6) โปรแกรม วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

มจพ.วิทยาเขตระยองกำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 4 ปีและป.ตรี ต่อเนื่อง 2 ทั่วไป—26 Oct 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยของคนระยองเพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ให้กับสังคมและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยอง กำลังเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปีและระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี