Sunday November 19, 2017 10:07

ยานยนต์สมัยใหม่ Press Releases

เชิญเข้าร่วม โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for innovation) สู่การประกอบการยุค 4.0 ไอที—31 Oct 17

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านนวัตกรรมองค์กร และอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งอุตสาหกรรมดิจิทัล เข้าร่วม

สยย. นำร่องสนองนโยบายก้าวสู่ยานยนต์สมัยใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์—12 Jul 17

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยมุ่งสู่ยานยนต์อนาคต" พร้อมด้วย คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน

สถาบันยานยนต์ สานพลังประชารัฐร่วมกับ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ พัฒนาSME ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ไอที—02 Feb 17

คลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเคลื่อนเข้ามาจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์จากเครื่องยนต์ที่ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้า ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่

“กลุ่มสิทธิผล” จัดทีมอบรมบุคลากรอาชีวศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์—17 Aug 10

นายศิริ อังคฉัตรชัย ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยวิทยากรจากบริษัทในกลุ่มสิทธิผล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์ไออาร์ซี หลอดไฟสแตนเลย์ หัวเทียนเด็นโซ่ น้ำมันเครื่องเอลฟ์ โซ่และสเตอร์ดีไอดี และสายพานแบนโด