Monday May 29, 2017 22:05

ยานยนต์สมัยใหม่ Press Releases

สถาบันยานยนต์ สานพลังประชารัฐร่วมกับ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ พัฒนาSME ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ตอบรับอุตสาหกรรม 4.0 รองรับสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ไอที—02 Feb 17

คลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเคลื่อนเข้ามาจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยียานยนต์จากเครื่องยนต์ที่ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้า ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่

“กลุ่มสิทธิผล” จัดทีมอบรมบุคลากรอาชีวศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์—17 Aug 10

นายศิริ อังคฉัตรชัย ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยวิทยากรจากบริษัทในกลุ่มสิทธิผล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์ไออาร์ซี หลอดไฟสแตนเลย์ หัวเทียนเด็นโซ่ น้ำมันเครื่องเอลฟ์ โซ่และสเตอร์ดีไอดี และสายพานแบนโด