Saturday May 25, 2019 20:30

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Press Releases

SR คว้างานก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สัญญาสัมปทาน 30 ปี เริ่มรับรู้รายได้ 2563-2592 บ้าน/คอนโด—20 Jul 17

บมจ.สยามราช (SR) เผย "บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คว้างานโครงการก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ระยะสัญญาสัมปทาน 30 ปี ด้านบิ๊กบอส "เกียรติ วิมลเฉลา"

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(29 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—28 May 17

กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--อินโฟเควสท์
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
08.00 น.                     รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการ
เรื่อง "Emergency Management in GI Endoscopy" ณ
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(29 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—29 May 17

กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 08.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Emergency Management in GI Endoscopy"

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(29 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—29 May 17

กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 08.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Emergency Management in GI Endoscopy" ณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 13.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(29 พฤษภาคม 2560) ปฏิทินข่าว—28 May 17

กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 08.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Emergency Management in GI Endoscopy" ณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 13.30 น.

ศูนย์ภูมิแพ้ธรรมศาสตร์ จับมือสมาคมนักข่าวปทุมธานี ทำดีเพื่อพ่อ ทั่วไป—26 Dec 16

ศูนย์ภูมิแพ้ธรรมศาสตร์ จับมือสมาคมนักข่าวปทุมธานี ทำดีเพื่อพ่อเดินหน้าจัดทีมแพทย์อาสาตรวจสุขภาพเด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 6-8 มกราคม 2560 ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์

ศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เตรียมต้อนรับปีใหม่ด้วยการจำหน่าย Health สุขภาพ—19 Dec 16

ศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เตรียมต้อนรับปีใหม่ด้วยการจำหน่าย Health Voucher แทนใจ ห่วงใยสุขภาพ สำหรับมอบให้คนที่คุณรัก การมอบของขวัญแทนความห่วงใยให้กับคนที่คุณรัก ช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยบัตรตรวจสุขภาพ (Health Voucher)

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—29 Nov 16

กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 08.30 น. - 12.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวาน. ..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—30 Nov 16

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 08.30 น. - 12.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวาน. ..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(30 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—30 Nov 16

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 08.30 น. - 12.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวาน. ..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(30 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—29 Nov 16

กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 08.30 น. - 12.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวาน. ..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(29 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—29 Nov 16

กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 08.30 น. - 12.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวาน. ..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 09.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(29 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—29 Nov 16

กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 08.30 น. - 12.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวาน. ..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 09.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(29 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—28 Nov 16

กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 08.30 น. - 12.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวาน. ..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 09.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(29 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—28 Nov 16

กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 08.30 น. - 12.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “เบาหวาน. ..รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 09.30 น.