Tuesday August 20, 2019 17:09

ระบบเศรษฐกิจ Press Releases

ยันม่าร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ทั่วไป—14 Aug 19

ภาคการเกษตรถือเป็นฐานรากที่สำคัญอย่างยิ่งของเศรษฐกิจไทย โดยเมื่อพิจารณาในมิติมหภาค ภาคเกษตรสร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นตัวเลขที่สูง ไทยจึงเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรอันดับต้นๆ

วิจัยทะเลไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทั่วไป—08 Jul 19

ทะเลและชายฝั่ง นับว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษยชาติ ทั้งในฐานะของการเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย แหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อการเติบโตทางระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่าในปี พ.ศ.2557

เอสเอ็มอี (SMEs) ต้องรู้ !! กลยุทธ์ใหม่ ในยุคธุรกิจทำลายล้าง ที่คุณจะ รอด หรือ ร่วง กับ 5 ปฏิทินข่าว—28 May 19

เอสเอ็มอี (SMEs) นับว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลายมิติ ทั้งทางด้านการผลิต การจ้างงาน หรือการลงทุน เป็นพลังมวลใหญ่ที่ทำให้ประเทศเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการมากกว่า 90% เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

กลุ่มประเทศอาเซียนร่วมต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ปฏิทินข่าว—30 Apr 19

- การปลอมแปลงสินค้าและการละเมิดลิขสิทธิ์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจโลกที่อาศัยองค์ความรู้ เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกันทั่วโลก - มีการประเมินว่าการจำหน่ายสินค้าปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 460

SAM เผยยอดประมูลทรัพย์อีกกว่า 140 ล้านบาท เด่นทรัพย์ลงทุน โรงงาน โรงแรม หุ้น—27 Mar 19

SAM เผยยอดประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ครั้งที่ 2 ปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 140 ล้านบาท ทั้งทรัพย์ลงทุนทำเลเด่น อาทิ โรงงาน โรงแรม อาคารสำนักงาน ที่ดินเปล่า และทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่าย 5 เดือนแรก ก่อนสิ้นไตรมาส 2 หุ้น—13 Mar 19

กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่าย 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 ใช้จ่ายแล้ว 1,555,530 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.9 คาดสิ้นไตรมาส 2 ใช้จ่ายได้ตามเป้า ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง นางญาณี แสงศรีจันทร์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมฯ จ.ตาก ทั่วไป—07 Mar 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือส่วนราชการของจังหวัดตาก เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำปิง ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา

ปั้นเด็กสู่อาชีพยุค 4.0 Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ มุ่งภาคเหนือ ทั่วไป—05 Mar 19

ปัจจุบัน โลกอยู่ในยุค 4.0 ที่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศวัดกันที่ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเทศไทยเองได้วางยุทธศาสตร์ "Thailand 4.0" มุ่งสู่การเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้า ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—27 Feb 19

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว พร้อมกล่าวว่า "การท่องเที่ยว" เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยในปี 2561

กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่าย 4 เดือนแรก กว่า 1.35 ล้านบาท หุ้น—12 Feb 19

กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่าย 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 ใช้จ่ายแล้ว 1,357,257 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.2 ส่งผลให้มีวงเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ไอวีแอลสร้างผลงานเด่นด้านความยั่งยืน เดินหน้าสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้รับการจัดลำดับในระดับ หุ้น—01 Feb 19

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าพัฒนาผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข หุ้น—21 Jan 19

ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเกินสองเดือนคาดผลกระทบทางเศรษฐกิจและค่าเสียโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท ผู้มีรายได้น้อยและคนจนในกรุงเทพฯจะได้รับผลกระทบมากที่สุด

งานแถลงข่าว SITE 2019 Global Conference Bangkok Incentivising Diversity ทั่วไป—08 Jan 19

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ มีพันธกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก

อินโดรามา เวนเจอร์สเสริมทัพธุรกิจรีไซเคิล PET เข้าซื้อกิจการบริษัท Custom Polymers PET, LLC ปฏิทินข่าว—24 Dec 18

- เสริมความสามารถในการผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและขับเคลื่อนโซลูชั่นแบบป้อนกลับอย่างยั่งยืน - ขยายขนาดและความสามารถของไอวีแอลในการผลิตเกล็ดพลาสติกและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อตอบสนองความต้องการพลาสติก PET รีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น -

สศก. เผยผลศึกษาธุรกิจผู้ประกอบการลำไยไทย ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน หุ้น—06 Dec 18

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลการศึกษาผลกระทบจากการทำธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีต่อลำไยไทย ปี 2561 เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินงาน รูปแบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุลำไยสด

ทีเซลส์ ร่วมขนทัพนิทรรศการ ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม: THAILAND 4.0 ทั่วไป—26 Nov 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม ขนทัพนิทรรศการ "ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING" จัดแสดงบนพื้นที่ Park@Siam ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่สยามสแควร์

เทสโก้ โลตัส จับมือ เอสซีจี สนับสนุนการใช้ถุงกระดาษรีไซเคิล ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ปฏิทินข่าว—23 Nov 18

เทสโก้ โลตัส ผู้นำธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในเอสซีจี ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร จับมือร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำกล่องกระดาษใช้งานแล้วในธุรกิจของเทสโก้ โลตัส มารีไซเคิลเป็นถุงกระดาษใหม่

กรุงไทยเปิดเวทีปั้นกลุ่ม Startup ชิงเงินสนับสนุนธุรกิจรวม 3 ล้านบาท หุ้น—23 Nov 18

ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนความยั่งยืนของสังคม โดยร่วมสร้างผู้ประกอบการใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ ธนาคารได้จัดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards มาอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรฯ แจงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พึงพอใจผลการดำเนินงาน 22 โครงการ ทั่วไป—22 Nov 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณ 24,987.42 ล้านบาท ดำเนินงาน 2 แผนงาน รวม 22 โครงการ ได้แก่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับสมัครผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรง ทั่วไป—20 Nov 18

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับสมัครผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาธุรกิจ ให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับสมัครผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรง ทั่วไป—20 Nov 18

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับสมัครผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาธุรกิจ ให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับสมัครผู้ประกอบการ

ไอโคร่า เปิดหลักสูตร คริปโตแอสเซท เรโวลูชั่น รุ่น 2 เตรียมความพร้อมไทยสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล หุ้น—06 Nov 18

ปัจจุบันเรื่องของสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency (คริปโต เคอเรนซี) รวมถึงกระแสการระดมทุนด้วยการเสนอขายเหรียญดิจิทัล หรือ ไอซีโอ กำลังร้อนแรงในโลกการเงิน และคนไทยก็หันมาให้ความสำคัญสนใจเริ่มลงทุนมากขึ้นหากแต่ว่าคนไทยยังมีความรู้ในเรื่องนี้ยังไม่มากพอ

ก้าวสำคัญของอินโดรามา เวนเจอร์สสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ปฏิทินข่าว—01 Nov 18

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ ประเทศไทย ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อการนำขวดพลาสติก PET ที่ผ่านการใช้งานแล้ว และโพลีเอสเตอร์ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบในภายภาคหน้า นายอาลก โลเฮีย

งานพัฒนาผู้นำกลุ่ม OTOP ให้มีทักษะด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการ ทั่วไป—31 Oct 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เรียกว่า Bigrock เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

รีจัส เผยการทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจโลกมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั่วไป—17 Oct 18

- การทำงานที่ยืดหยุ่น คือหนทางแห่งการประหยัดงบการเงินทางธุรกิจ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่ส่งผลอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจโลก - คาดระบบเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจมีมูลค่าการเติบโตถึง 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี - จีน มีแนวโน้มของมูลค่าเพิ่มรวม

ทิศทางอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยไตรมาสสี่ ปัญหาหนี้ในระบบเศรษฐกิจไทย หุ้น—01 Oct 18

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง ไม่มีความจำเป็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรีบปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายช่วงปลายปี คาดธนาคารกลางสหรัฐฯปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกช่วงเดือนธันวาคม ไม่มีผลต่อกระแสเงินไหลออกมากนัก

ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ทั่วไป—11 Sep 18

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เนื่องจากการทำธุรกรรมหรือการทำนิติกรรมสัญญาหลายประเภทในระบบเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตน การให้ความยินยอม การลงลายมือชื่อ

ภาพข่าว: เปิดโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์ลุ่มน้ำปิง ทั่วไป—07 Sep 18

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์ ลุ่มน้ำปิง กรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักสูตร "การพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ระยะที่ 2 โดยมีนายประยูร อินสกุล

ผลของการขยายตัวของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ สมองกลอัจฉริยะต่อระบบการผลิต หุ้น—27 Aug 18

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงความเห็นต่อผลของการขยายตัวของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและสมองกลอัจฉริยะต่อการผลิต ระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและราคาหุ่นยนต์ ราคา

ดอยตุง จับมือ 10 ธุรกิจเพื่อสังคม เปิดตัว Doi Tung Plus, the Social Enterprise Store ผลักดันศักยภาพ ทั่วไป—16 Jul 18

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ 10 ธุรกิจเพื่อสังคมเปิดตัวโครงการ "Doi Tung Plus, the Social Enterprise Store" หวังยกระดับคุณภาพธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ในประเทศไทยให้กลายเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ