Sunday February 25, 2018 02:55

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี Press Releases

ภาพข่าว: ซัมซุงรับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่นจาก สคบ. ทั่วไป—19 Feb 18

นายปาร์ค จอง ชุ ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เข้ารับมอบรางวัล ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) "ระดับ ดีเด่น" ประจำปี 2560 จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: รับรางวัล Call Center ดีเด่น ทั่วไป—16 Feb 18

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป โดย ณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ Head of Contact Center รับรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น) ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: รางวัล Call Center ดีเด่นไทยประกันชีวิต ทั่วไป—15 Feb 18

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center ดีเด่น) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้แก่นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิตรับ รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคยอดเยี่ยม ทั่วไป—14 Feb 18

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคยอดเยี่ยม (Call Center) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในกลุ่มธุรกิจการเงินและประกันภัย ให้แก่นายสาระ ล่ำซำ

ภาพข่าว: กรมสรรพากร - อบรมนักบริหารระดับกลาง ทั่วไป—31 Jan 18

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นบก.) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาพข่าว: ประชุมจัดตั้งหน่วยงานกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วไป—08 Jan 18

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครด ทั่วไป—05 Jan 18

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกับผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ประชุมหารือแนวทางเสนอกฎหมายตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วไป—05 Jan 18

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ภาพข่าว: ประชุมหารือแนวทางเสนอกฎหมายตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วไป—05 Jan 18

ร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ภาพข่าว: สคร.แถลงข่าวเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนถึงหลักเกณฑ์ PPP ใน ทั่วไป—28 Dec 17

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมแถลงข่าวเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน

ภาพข่าว: แม็คโคร สาขาแรกในกัมพูชา เปิดให้บริการแล้ว ทั่วไป—25 Dec 17

ฯพณฯ สก จินดา โซเพีย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการสภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา ให้เกียรติเป็นประธานและตัดริบบิ้นเปิด "แม็คโคร สาขาเซ็นสก กรุงพนมเปญ แห่งแรกในประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการ โดยมีฯพณฯ ออกญา ลี ยง พัด ประธานแอลวายพีกรุ๊ป

ภาพข่าว: Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง ทั่วไป—07 Dec 17

องอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง การแสดงแฟชั่นโชว์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย โดยมี สายวลี ปั้วเฮงทรัพย์เจ้าของ แบรนด์ La

ภาพข่าว: สช.รวมจิตอาสาประชารัฐกว่า 1,500 คน แสดงพลังขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ทั่วไป—21 Nov 17

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดงาน "รวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560" โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด โดยงานในครั้งนี้ จัดโดย

ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน THE WISDOM Wealth Avenue: เจาะลึกอนาคตประเทศไทย หุ้น—21 Nov 17

ด้วยธนาคารกสิกรไทย จะจัดงานสัมมนา "THE WISDOM Wealth Avenue: เจาะลึกอนาคตประเทศไทย สู่โอกาสการลงทุนอย่างผู้นำ" พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เจาะลึก Thailand 4.0 อนาคตประเทศไทย" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี เลือก 9 ศิลปิน RS ร้องเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง ถวายอาลัยพ่อหลวงรัชกาลที่ บันเทิง—17 Oct 17

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์,นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นาย จรูญ ไชยศร เลือกร้องเพลง

ภาพข่าว: สนช. เปิดงานการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติการเชื่อมต่อนวัตกรรมฐานวิทยาศาส ทั่วไป—09 Oct 17

งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโซน i-SHARE "ในงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "From Science to Innovation Toward Thailand 4.0 และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

รมต. สุวิทย์ เมษินทรีย์ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนวัตกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั่วไป—27 Sep 17

เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เป็นหนี่งกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งยั่งยืน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมราชการและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)

รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ระดมพลังประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนภาคกลาง ทั่วไป—26 Sep 17

ในการผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระดมพลังประชารัฐ จัดประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนภาคกลาง16 จังหวัด

พลิกโฉมกองทุนหมู่บ้าน เปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานร หุ้น—26 Sep 17

พลิกโฉมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)ที่ปัจจุบันมีกว่า 79,000 กองทุน ให้เป็นพลังฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ทั่วไป—21 Sep 17

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559 โดยหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA

ภาพข่าว: สสว. เป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทั่วไป—20 Sep 17

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. ) เป็นเจ้าภาพจัดงานประจำเดือนกันยายน ภายใต้ชื่องาน "รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย"

ภาพข่าว: โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ทั่วไป—15 Sep 17

มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Government Performance

อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย มุ่งขับเคลื่อน Aging 4.0 สู่ Thailand ทั่วไป—15 Sep 17

ในงาน "15 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาพัฒนาประเทศ" นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย" ณ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จัดโดย

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทขององค์กรการเงิน ทั่วไป—11 Sep 17

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับตัวแทนจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ภาพข่าว: แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ของคนภูเก็ต ทั่วไป—07 Sep 17

พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร (กลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด "อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต" หรือ พีเค พาร์ค อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือ วช. สกอ. และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา 9 แห่ง ทั่วไป—06 Sep 17

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ UCC Network ศูนย์กลางกระจายนวัตกรรมจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศของ สกอ. และเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างวช.และสกอ. ในการดำเนินการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของ UCC

วว.ลงนาม BOI สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บุคลากรทักษะสูง ทั่วไป—04 Sep 17

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บุคลากรทักษะสูง ระหว่าง นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ

รมต.สุวิทย์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายติดอาวุธทางปัญญา ทั่วไป—01 Sep 17

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ภาพข่าว: สิงค์เทล มอบเงิน 1 ล้านบาท เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ-อีสาน ทั่วไป—30 Aug 17

ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท จากบริษัท สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชันส์ จำกัด หรือ สิงค์เทล โดย ฮุย เวง ชอง เพื่อสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี"

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ ทั่วไป—29 Aug 17

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลทางออกของสังคมไทย" โดยมีพลเอก ดร.กิติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี