Wednesday September 18, 2019 12:30

วันสุขภาพจิตโลก Press Releases

กรมสุขภาพจิต เน้นย้ำ การพอเพียงอย่างมีสติ ทำจิตอาสา ช่วยสร้าง จิตดี๊ดี...มีสุข...สนุกกับงาน เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 2560 สุขภาพ—10 Oct 17

วันนี้ (10 ต.ค. 60) นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานเนื่องใ นวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2560 (World Mental Health Day 2017) ภายใต้แนวคิด "Mental health in the workplace : จิตดี๊ดี...มีสุข...สนุกกับงาน" ร่วมด้วย นาวาอากาศตรี

ภาพข่าว: วันสุขภาพจิตโลก 2559 ทั่วไป—14 Oct 16

นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้ว มอบรางวัลผู้ปฎิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในระบบเครือข่าย ให้กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

กรมสุขภาพจิต เปิดบ้านฯ รับวันสุขภาพจิตโลก ย้ำมือที่อยู่ใกล้ กำลังใจที่ใกล้ตัว ทั่วไป—13 Oct 16

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้มอบรางวัลผู้ปฎิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในระบบเครือข่าย ให้กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

ภาพข่าว: เปิดบ้านหลังคาแดงรับวันสุขภาพจิตโลกปี 58 สุขภาพ—08 Oct 15

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานจัดงานวันอนุสรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทย และวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2558 (World Mental Health Day 2015) ปีนี้ สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH)

กรมสุขภาพจิต เปิดบ้านหลังคาแดง ย้ำ ผู้ป่วยจิต เข้าถึงบริการ อยู่ร่วมสังคมได้ สุขภาพ—08 Oct 15

วันนี้ (8 ก.ย.58) ที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ได้จัดงานวันอนุสรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทย และวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2558 (World Mental Health Day 2015) โดยในปีนี้ สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World

ภาพข่าว: กรมสุขภาพจิตเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา-วันสุขภาพจิตโลก สุขภาพ—10 Oct 14

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดบ้านหลังคาแดง ต้อนรับวันสุขภาพจิตโลก และเปิดงาน “โรคจิตเภทอยู่ร่วมกันได้” เพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการป่วยโรคจิตเภท

วันสุขภาพจิตโลก เมื่อต้องอยู่กับ..โรคจิตเภท สุขภาพ—09 Oct 14

สหพันธ์สุขภาพจิตโลกได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก ซึ่งในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการอยู่กับโรคจิตเภท หรือ Living with Schizophrenia เนื่องจากทั่วโลกมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ถึง 26 ล้านคน

กรมสุขภาพจิต เปิดบ้านหลังคาแดง ต้อนรับวันสุขภาพจิตโลก เผย จิตเภทครองอันดับ 1 ย้ำ ทุกโรครักษาได้ สุขภาพ—09 Oct 14

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สหพันธ์สุขภาพจิตโลกได้กำหนดให้วันที่ 10ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) เพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต

กรมสุขภาพจิต เปิดบ้านหลังคาแดง ต้อนรับวันสุขภาพจิตโลก ทั่วไป—07 Oct 14

10.30 น. : นพ.สินเงิน สุขสมปอง ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมสุขภาพจิตและคณะสื่อมวลชน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเปิดงาน : Presentation แนะนำสถาบันฯ โดย ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา : เสวนา :