Tuesday January 23, 2018 13:28

วันไตโลก Press Releases

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการ สุขภาพ—22 Jan 18

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทยและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สุขภาพ—04 Jan 18

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คอนเซปต์ ภายใต้หัวข้อ "Kidneys & Women's Health" ในกิจกรรม "วันไตโลก (World Kidney Day)" ในวันพฤหัสบดีที่ 1

ขอเชิญร่วมประกวดแต่งคำขวัญ วันไตโลกประจำปี 2561 สุขภาพ—20 Oct 17

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับวันไตโลก ประจำปี 2561 ผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดคำขวัญวันไตโลก ประจำปี 2561

ประมวลกิจกรรมการจัดงานวันไตโลก อ้วนกลมระทมไต ในงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี สุขภาพ—24 Apr 17

เมื่อเร็ว ๆนี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2560

ดารายกทีมเชิญชวนรณรงค์ไม่กินเค็ม ในงานสัปดาห์วันไตโลก สุขภาพ—18 Apr 17

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมดารา ช่อง 3 ร่วมรณรงค์ จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day)และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ

วชิรพยาบาล รวมใจ จัดงานวันไตโลก ประจำปี 2560 สุขภาพ—10 Apr 17

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี2560 ภายใต้คำขวัญ "อ้วนกลมระทมไต"

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก สุขภาพ—20 Mar 17

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตฯ ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "อ้วนกลมระทมไต"

ทีวีไกด์: โปรแกรมออกอากาศ ช่อง13 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 บันเทิง—09 Mar 17

บ้านพระราม4 Talk – คุยกับ "รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช" อายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จะชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพไต พร้อมชวนไปร่วมกิจกรรม "วันไตโลก (World Kidney Day)" ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "อ้วนกลมระทมไต" Show

ภาครัฐรวมพลัง ชวนคนไทย ห่างไกลภาวะอ้วนลงพุง ในงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี สุขภาพ—06 Mar 17

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมเพื่อนโรคไต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภาพข่าว: สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเ สุขภาพ—23 Feb 17

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตฯ ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ"อ้วนกลมระทมไต"

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดงานกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—22 Feb 17

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "อ้วนกลมระทมไต" ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

ภาครัฐเตรียมจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ทั่วไป—15 Feb 17

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),มูลนิธิโรคไตและเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "อ้วนกลมระทมไต" ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: วันไตโลก รพ.วิภาวดี สุขภาพ—08 Apr 16

พญ.อุษณา ลุวีระ อายุรแพทย์โรคไต และ พญ.ยุพาพิน จุลโมกข์ กุมารแพทย์โรคไต พร้อมด้วย นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ กุมารแพทย์โรคไต ร่วมเสวนาให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงภัยของโรคไต ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งหากรู้ก่อนสามารถป้องกันได้ รวมไปถึงรู้ปริมาณโซเดียมในอาหาร

รวมพลังทุกหน่วยงานลดโรคไตในเด็ก ในงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก สุขภาพ—24 Mar 16

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย , นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก สุขภาพ—24 Mar 16

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (ที่ 2 จากซ้าย) ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 1 จากซ้าย)

ภาพข่าว: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจัดงานวันไตโลก ประกวดแข่งขันเต้นแดนเซอร์ประกอบเพลง ทั่วไป—24 Mar 16

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติคุณให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมป์และโรงเรียนจิตรลดา จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันเต้นแดนซ์เซอร์ประกอบเพลง "อยู่ยืนนาน"

ศิลปิน - นักแสดงช่อง 3 รวมใจ เข้าร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก ทั่วไป—23 Mar 16

เมื่อเร็วๆ นี้ เหล่าศิลปิน และนักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลกปี 2559 ภายในงานนำทีมโดย ป้าจิ๋ม - มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์ เดี่ยว - สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล มะปราง - วิรากานต์ เสณีตันติกุล

กรมสุขภาพจิต แนะ ผู้ป่วยไต ฝึกสติ เสริมสร้างพลังใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ—14 Mar 16

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องใน "วันไตโลก"(World Kidney Day) ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมในทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2559 ว่า ปีนี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้เน้นการรณรงค์โรคไตในเด็กเป็นสำคัญ

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ จัดงานกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—16 Feb 16

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศจัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน วันไตโลก ตรวจสุขภาพฟรี และชมกิจกรรมหลากสาระมากมาย สุขภาพ—04 Feb 16

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานแถลงข่าว "วันไตโลก" (World Kidney Day) และการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสถานศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันโต้วาที ทั่วไป—27 Jan 16

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ "โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็ก ป้องกันได้" ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559

รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรม สัปดาห์ลดบริโภคเค็ม วันไตโลก สุขภาพ—18 Mar 15

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานกิจกรรมวันไตโลก

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก สุขภาพ—18 Mar 15

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 6 จากซ้าย) รศ.พ.อ.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 8 จากซ้าย)

รณรงค์ลดโรคไต เนื่องในวันไตโลก 2015 สุขภาพ—16 Mar 15

โรคไตวายเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคนี้ในประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรด้านโรคไตนานาชาติ จึงได้กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็น

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—09 Mar 15

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ 2558 ณ Atrium Zone ชั้น 1

รวมพลังทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—02 Mar 15

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ 2558 ณ Atrium Zone?ชั้น 1

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงานวันต้อหิน วันไตโลก สุขภาพ—16 Feb 15

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม “วันต้อหินโลกและวันไตโลก”ขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคต้อหินและโรคไตซึ่งเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยมาก โรคไตวายเรื้อรังได้คร่าชีวิตประชาชนปีละจำนวนไม่น้อย

ภาพข่าว: สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐ สุขภาพ—12 Mar 14

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (คนที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย (คนที่7 จากซ้าย) และหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐ สุขภาพ—10 Mar 14

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็มราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ จัดงานกิจกรรมวันไตโลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไตและปัจจัยหลักที่คนไทยบริโภครสเค็มมากเกินไป ทำให้เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

รพ.เอกชัยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี! สุขภาพ—03 Mar 14

ขอเชิญประชาชนทั่วไปรับการตรวจสุขภาพฟรีใน “สัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม”ที่บูธโรงพยาบาลเอกชัย อาทิ ตรวจเบาหวาน (งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง),ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี,รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย