Friday May 24, 2019 00:18

วิวัฒน์ ศัลยกำธร Press Releases

รมช.วิวัฒน์ เปิดมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ชูนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค ทั่วไป—22 May 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 : "นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ว่า

รมช.กษ.เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั่วไป—14 May 19

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ และมอบตุงชัยเกษตรกรรมยั่งยืนแก่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์

ก.เกษตรฯ โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วไป—08 May 19

"รมช.วิวัฒน์" เปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลุกประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงิน พร้อมสร้างกลไกเข้มแข็งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—29 Apr 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนนโยบาย "เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน" และ Kick off การจัดงานวันดินโลกปี 2562 World Soil Day 2019 'Stop Soil Erosion,

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทั่วไป—25 Apr 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ทั่วไป—25 Apr 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ก.เกษตรฯ มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—18 Apr 19

กระทรวงเกษตรฯ รวมพลังชาวดิน เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์"เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน" ผลักดันขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามนโยบายรัฐบาล นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (แถลงข่าวมหกรรมเกษตรอินทรีย์) ทั่วไป—18 Apr 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ "เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน" ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (พิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์) ทั่วไป—11 Apr 19

นายลักษณ์ วจนานวัจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2562 ณ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ จัดทัพสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ยโสธร ทั่วไป—28 Mar 19

รวมพลังยั่งยืน: นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงานการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร และมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS)

รมช.วิวัฒน์ นำร่องจัดทัพสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ยโสธร พร้อมเปิดเวทีให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความค ทั่วไป—28 Mar 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร และมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการรับรอง จำนวน 18 ราย

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ทางเลือกบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ทั่วไป—11 Mar 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ" ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.วิวัฒน์ เปิดเวทีเสวนาทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ผสานทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั่วไป—11 Mar 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการ" ณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมฯ จ.ตาก ทั่วไป—07 Mar 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือส่วนราชการของจังหวัดตาก เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำปิง ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา

รมช.วิวัฒน์ หนุนปั้นขุนพลนักรบดิน ร่วมประกาศศึกหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน ทั่วไป—27 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล(Video Conference) กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานแก่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ ทั่วไป—14 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562" และเปิดศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติคนทาม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุนตลาดเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย ทั่วไป—14 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์) ตำบล ดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ

อ.ยักษ์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง ดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (อินทรีย์) ทั่วไป—14 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง(อินทรีย์) ตำบล ดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ เยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย ทั่วไป—12 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ1 ทั่วไป—11 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562" ณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร

รมช.วิวัฒน์ มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562แนะคนและระบบต้องปฏิรูปควบคู่กันเพื ทั่วไป—11 Feb 19

"รมช.วิวัฒน์" มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562แนะคนและระบบต้องปฏิรูปควบคู่กันเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก พร้อมรุกจับมือทุกภาคส่วนบูรณาการหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

รมช.วิวัฒน์นำทีมหนุนเกษตรปลอดสารเคมี เตรียมเสนอแนวทางและมาตรการทดแทนการใช้สารเคมีต่อ ทั่วไป—08 Feb 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ก.เกษตรฯ ใช้ที่ดินปฏิรูปแก้ปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว ทั่วไป—07 Feb 19

คปก.ไฟเขียวใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาญจนบุรี ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เยียวยาปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว พร้อมอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม หนุนเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการที่ดินของรัฐ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เยี่ยมชมถนนลดระดับ ทั่วไป—31 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทำถนนลดระดับเป็นสะพานที่เหมาะสมกับพื้นที่ภัยพิบัติ ณ พื้นที่หมู่ 2 อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.วิวัฒน์ เร่งพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร ทั่วไป—31 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า เนื่องจากพื้นที่ อำเภอนบพิตำ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ทั่วไป—31 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม ณ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หนุน จ.มหาสารคาม เป็นเมืองหลวงเกษตรกรรมยั่งยืน ทั่วไป—25 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนมหาสารคาม...สู่การเป็นเมืองหลวงแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน" โดยจังหวัดมหาสารคาม กำหนดเป้าหมายการทำเกษตรกรรมยั่งยืนไว้ที่250,000 ไร่ ภายในปี 2564

รมช.วิวัฒน์ เยือนถิ่น จ.มหาสารคาม ปลุกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์หนุนมหาสารค ทั่วไป—25 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนมหาสารคาม...สู่การเป็นเมืองหลวงแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน" ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองเผือก

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตั้งเป้าเพิ่ม พท. เกษตรอินทรีย์ จ.อุบลราชธานี ทั่วไป—23 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์

รมช.วิวัฒน์ ปลื้ม เกษตรกรจับมือหมอและครู ผลิตอาหารปลอดพิษให้ลูกหลาน ทั่วไป—23 Jan 19

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี