วิสัญญีวิทยา Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2/ ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล(ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแด่ ผศ.พญ.กรวีร์ พสุธารชาติ (ขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง th-TH Wed, 24 Jul 2019 7:59:31 +0700 โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี2561 7th Siriraj Annual http://www.thailand4.com/.food/2018-07-24/4a45e2e9e75cc05ea9794e8e5b9abe24/ Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up before you go go ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการประชุมวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2561 7th Annual Siriraj Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up http://www.thailand4.com/.food/2018-07-24/4a45e2e9e75cc05ea9794e8e5b9abe24/ Tue, 24 Jul 2018 15:00:29 +0700 PNB ศิริราช: รุ่น 1 วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 รุ่น 2 วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-07-24/3fd744fdd7fc5baa16582a4237fb357a/ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Annual Short Course: ultrasound-guided peripheral nerve block workshop สำหรับวิสัญญีแพทย์ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ http://www.thailand4.com/gen/2018-07-24/3fd744fdd7fc5baa16582a4237fb357a/ Tue, 24 Jul 2018 14:25:36 +0700 ทีวี ธันเดอร์จัดงาน หมอดมยาพาวิ่ง สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-02/64307fbd69484c5d8f9a6dc4e2f2f7cf/ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-02/64307fbd69484c5d8f9a6dc4e2f2f7cf/ Tue, 02 Aug 2016 11:50:59 +0700 ภาพข่าว: EFORL จัดประชุมวิชาการสำหรับการแพทย์เฉพาะทาง http://www.thailand4.com/food/2016-06-14/a37a6d7b10b78eebc3abb535fafc588a/ คุณ ปรีชา นันท์นฤมิต กรรมการผู้จัดการ บมจ. อี ฟอร์ แอล (ที่ 2จากซ้าย ) ถ่ายภาพร่วมกับMr . Nilesh Shah-LCS General Manager ,APAC ในงานประชุมวิชาการสำหรับการแพทย์เฉพาะทาง ทางด้านวิสัญญีวิทยา หัวข้อ The 3rdAdvance in Anesthesia :Anesthetic Machine http://www.thailand4.com/food/2016-06-14/a37a6d7b10b78eebc3abb535fafc588a/ Tue, 14 Jun 2016 16:35:24 +0700 ประชุมวิชาการ Pediatric Pain Management ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 รพ.ศิริราช http://www.thailand4.com/food/2016-01-19/bdfde51c00141ea641b4c3b5d77b55d1/ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดเปิดโครงการประชุมวิชาการ Pediatric Pain Management ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 08:30-16:00 น. ที่ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 และ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ http://www.thailand4.com/food/2016-01-19/bdfde51c00141ea641b4c3b5d77b55d1/ Tue, 19 Jan 2016 10:06:35 +0700 สมิติเวช ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย รู้ทันโรครู้ทันปวด http://www.thailand4.com/food/2014-07-23/30778072f1f7577ac9c65178337f4eb2/ ปวดเส้นประสาท อย่าปล่อยจนลุกลาม ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เพื่อรับมือรู้ทันปัยหาปวดจากโรคประจำตัว หรือกระดูกสันหลังเสื่อมในผู้สูงวัย โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา-ระงับความปวด ในประเด็น http://www.thailand4.com/food/2014-07-23/30778072f1f7577ac9c65178337f4eb2/ Wed, 23 Jul 2014 17:18:02 +0700 ภาพข่าว: แถลงข่าวนิทรรศการ ศตวรรษอัศจรรย์ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์ http://www.thailand4.com/food/2014-05-20/68d88b10a7d9e479ee060fb0238582f9/ รศ.นพ.โศภณ นภาธร (คนที่ 4 จากซ้าย) ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ (คนที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา และนางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร (คนที่ 5 จากซ้าย) http://www.thailand4.com/food/2014-05-20/68d88b10a7d9e479ee060fb0238582f9/ Tue, 20 May 2014 14:41:07 +0700 The 1st International Siriraj Pain Management Conference วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 โรงแรมปริ๊นซพาเลส กรุงเทพ http://www.thailand4.com/.food/2012-06-07/b7210f4a4863585b5531eb501ebb20dd/ เนื่องด้วยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Siriraj AcutePain Management Conference: Multidisciplinary Acute Pain Management towards Healthy Thai Society ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 http://www.thailand4.com/.food/2012-06-07/b7210f4a4863585b5531eb501ebb20dd/ Thu, 07 Jun 2012 16:35:51 +0700 เลื่อนงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา และงานคืนสู่เหย้า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็น 20 มกราคม 2555 http://www.thailand4.com/food/2011-11-09/cd7ee3fd28f9ca2d7428f2a13d50f111/ เลื่อนงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องจากประเทศไทยประสบภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงอย่างรุนแรงและเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆหลายภาคได้รับความเดือดร้อน ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันและกัน http://www.thailand4.com/food/2011-11-09/cd7ee3fd28f9ca2d7428f2a13d50f111/ Wed, 09 Nov 2011 16:06:55 +0700 ภาพข่าว: รามาธิบดี : ส่งทีมแพทย์ช่วยผู้ประสบภัย นาร์กีส http://www.thailand4.com/food/2008-05-28/0618-282406cd05f69a3b70e17076124/ ศ.วินิต พัวประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี ส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติพายุไซโคลน#นาร์กีส# นำทีมโดย ผศ.วิชัย พันธ์ศรีมังกร ผศ.อัจฉริย สาโรวาท ภ.ศัลยศาสตร์ ผศ.วรสรวง ทองสุข ภ.วิสัญญี- วิทยา http://www.thailand4.com/food/2008-05-28/0618-282406cd05f69a3b70e17076124/ Wed, 28 May 2008 6:18:52 +0700