วิสัญญีศิริราช Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A/ โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี2561 7th Siriraj Annual Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up before you go go ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการประชุมวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2561 "7th Annual Siriraj Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up th-TH Sat, 23 Mar 2019 20:38:13 +0700 โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2558 หัวข้อเรื่อง Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: the Challenges to Improve Outcomes http://www.thailand4.com/.food/2015-06-08/06395cbd7d95cb35f078f9f6ad87b7a3/ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจำปี 2558 4th Siriraj Anesthesia Academic Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 หัวข้อ Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: The Challenges to http://www.thailand4.com/.food/2015-06-08/06395cbd7d95cb35f078f9f6ad87b7a3/ Mon, 08 Jun 2015 16:25:36 +0700