ภาพข่าว: ระดมความคิดเห็น เกษตรแปรรูป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 22, 2013 15:19
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น

นาย วิริยะ ลิขิตวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดระดมความคิดเห็น เรื่อง "การสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง " ( Nation Agro-Processing Alliance : NAPIA ) ซึ่งบริหารโครงการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ บ. นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จก. โทรศัพท์ 0 - 2 9 5 6 - 5 2 7 6 - 7


Latest Press Release

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดแถลงข่าวการจัดงานวันต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Transparent THAILAND

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวการแถลงข่าวการจัดงานวันต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "Transparent THAILAND" วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. ตึกนารีสโมสร...

ส.อ.ท. ร่วมกับ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดเสวนา หัวข้อ คลัสเตอร์เวชสำอางไทย : ความท้าทายในอนาคต

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดเสวนา หัวข้อ "คลัสเตอร์เวชสำอางไทย : ความท้าทายในอนาคต" และ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง...

แซนดี้ ซิ่งไทยครองอันดับ 17 ปิดฤดูกาล การแข่งขัน GP3 ปี 2015 ที่อบูดาบี

ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก สิงห์คอร์ปเปอเรชั่น เดอะพิซซาคอมปะนี ดาคอนอินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ราชยานยนต์สมาคมฯ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค ลงแข่งขัน GP3 สนามที่ 9 ซึ่งเป็นสนามปิดฤดูกาล...

สรุปผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หอการค้าทั่วประเทศ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง ภาพรวมการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 ว่า ในปีนี้ใช้แนวคิดในการจัดว่า "นวัตกรรม นำไทย สู่ความเป็นเลิศ"...

Climate Action

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทศบาลเมืองพิษณุโลก เครือข่ายจับตาโลกร้อนและ CAN ประเทศไทย ร่วมจัดแสดงภาพวาด 3 มิติ ขนาด 12 x 6 เมตร โดยMAUY ศิลปินผู้สร้างสรรค์ภาพ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพษณุโลก...

Related Topics