สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/ ภาพข่าว: รางวัล Marketeer Cannes The Winners 2019 ศ.ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พร้อมด้วย คุณสมสมร โพธิ์เพิ่มเหม ผู้อำนวยการ บริษัทมาร์เก็ตเธียร์ จำกัด ให้การต้อนรับ วิทยากรสองท่าน คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร th-TH Sat, 20 Jul 2019 2:00:55 +0700 ศศินทร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจเมจิ ของญี่ปุ่น พัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษา http://www.thailand4.com/gen/2019-07-09/ec4137fc2bb720b7187d93e7a1e34113/ ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ให้การต้อนรับ นิสิต MBA จากมหาวิทยาลัยธุรกิจเมจิ (Meiji) ประเทศญี่ปุ่น http://www.thailand4.com/gen/2019-07-09/ec4137fc2bb720b7187d93e7a1e34113/ Tue, 09 Jul 2019 14:31:50 +0700 ศศินทร์ จับมือสถาบันท็อปเท็นของโลก รวมสุดยอดวิทยากรจากสถาบันชั้นนำ เปิดหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร Senior Executive Program (SEP-33) http://www.thailand4.com/.prop/2019-07-08/fbfc78994ed7470f8c144367c5b11d98/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) เปิดตัวหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ (Residential program) สำหรับผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร Senior Executive Program http://www.thailand4.com/.prop/2019-07-08/fbfc78994ed7470f8c144367c5b11d98/ Mon, 08 Jul 2019 15:34:42 +0700 งานสัมมนา SDGs Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok http://www.thailand4.com/gen/2019-07-05/4b0437a2e6d85e4f2c4dc9a224b3a217/ Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นSDG#s Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok กับ ศ. ดร.เจมส์ คาลวิน อาจาร์ยสาขาวิชาบริหารจัดการ ของ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-05/4b0437a2e6d85e4f2c4dc9a224b3a217/ Fri, 05 Jul 2019 13:33:03 +0700 นิสิตเก่าสัมพันธ์ศศินทร์จัดเสวนา Succeeding Success: Next Gen Values for Family Businesses วันพฤหัสบดี ที่18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.30 น. http://www.thailand4.com/gen/2019-07-05/08d3b9b80b346cfc8a6fa85b3d4614d3/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา Succeeding Success: Next Gen Values for Family Businesses โดยมีนิสิตเก่าศศินทร์ 2 Generations ดร.ประสาน ภิรัช บุรี CEO of Bhiraj Buri Group และคุณปนิษฐา บุรี Managing Director (of http://www.thailand4.com/gen/2019-07-05/08d3b9b80b346cfc8a6fa85b3d4614d3/ Fri, 05 Jul 2019 11:48:55 +0700 งานสัมมนา SDGs Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 502 สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-04/418583fbf77613a196957c312ff42689/ Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นSDG#s Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok กับ ศ. ดร.เจมส์ คาลวิน อาจาร์ยสาขาวิชาบริหารจัดการ ของ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-04/418583fbf77613a196957c312ff42689/ Thu, 04 Jul 2019 15:54:04 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับศศินทร์ฯ แสดงความยินดีผู้ชนะรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการประกวด SCB Future Leader Challenge 2019 http://www.thailand4.com/fin/2019-07-03/0f9fabae64fff36d7f57688bb5e30390/ นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขวา) http://www.thailand4.com/fin/2019-07-03/0f9fabae64fff36d7f57688bb5e30390/ Wed, 03 Jul 2019 16:08:04 +0700 ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ แสดงความยินดีผู้ชนะรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวด SCB Future Leader Challenge 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-02/47c7ed9fae39ad8b83c4d7b2c4bf3f03/ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ คุณพัตราภรณ์ สิโรดม Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-02/47c7ed9fae39ad8b83c4d7b2c4bf3f03/ Tue, 02 Jul 2019 9:34:04 +0700 งานสัมมนา SDGs Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok http://www.thailand4.com/gen/2019-07-01/06793621f1322e14ca71b0284a1b55d7/ Sasin school of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นSDG#s Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok กับ ดร.เจมส์ คาลวิน อาจาร์ยสาขาวิชาบริหารจัดการ ของ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-01/06793621f1322e14ca71b0284a1b55d7/ Mon, 01 Jul 2019 11:53:00 +0700 ภาพข่าว: เอเซีย พลัส ร่วมมือ ศศินทร์ ต่อยอดหลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3 http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-13/18f601f3270c63908d4210c3da454627/ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯ ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3 เสริมศักยภาพด้านการลงทุนและบริหารธุรกิจ http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-13/18f601f3270c63908d4210c3da454627/ Thu, 13 Jun 2019 14:35:33 +0700 ภาพข่าว: สัมมนา ไขปริศนา? อยู่ให้โต ไปให้ปัง ใน e-Commerce http://www.thailand4.com/gen/2019-06-11/1fe02d9e0bb6bca734b3653fddeac6bd/ ศ.ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พร้อมด้วยคุณสมสมร โพธิ์เพิ่มเหม ผู้อำนวยการ บริษัทมาร์เก็ตเธียร์ จำกัด ให้การต้อนรับวิทยากร งานสัมมนา ไขปริศนา? อยู่ให้โต ไปให้ปัง ใน http://www.thailand4.com/gen/2019-06-11/1fe02d9e0bb6bca734b3653fddeac6bd/ Tue, 11 Jun 2019 14:22:31 +0700 ผู้อำนวยการใหม่ ศศินทร์ ชูแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สานต่อวิสัยทัศน์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 http://www.thailand4.com/gen/2019-06-05/f7a8049849183384bf5a311114020ae1/ ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ต่อจากคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา http://www.thailand4.com/gen/2019-06-05/f7a8049849183384bf5a311114020ae1/ Wed, 05 Jun 2019 10:46:59 +0700 เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ จับมือศศินทร์ เดินหน้าพัฒนานักลงทุนและผู้ประกอบการ หลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3 http://www.thailand4.com/fin/2019-06-04/bb2b3f068bcfa220a3a823cde5c64705/ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดโครงการ Future Generation Wealth Program ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 โดยลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ http://www.thailand4.com/fin/2019-06-04/bb2b3f068bcfa220a3a823cde5c64705/ Tue, 04 Jun 2019 11:37:34 +0700 ภาพข่าว: บอสใหญ่ยูนิลีเวอร์ได้รับเกียรติจากศศินทร์ร่วมบรรยายเรื่องความยั่งยืน http://www.thailand4.com/evnt/2019-05-02/7812217fce02aeb6138e3896b2a6ae2d/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร. โรเบิร์ต แคนเดลิโน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายเรื่อง ความท้าทายของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/evnt/2019-05-02/7812217fce02aeb6138e3896b2a6ae2d/ Thu, 02 May 2019 14:52:55 +0700 ภาพข่าว: เอสซีจี มอบรางวัลการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-03-28/430ee9284f9ccafeaebdf6788ce797ba/ ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ RD Director and Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบรางวัลให้กับ นายคริษฐ์ ศุภวัฒนกุล หนึ่งในสมาชิกทีม Cheewid จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทีมผู้ชนะรางวัล Thailand Track http://www.thailand4.com/gen/2019-03-28/430ee9284f9ccafeaebdf6788ce797ba/ Thu, 28 Mar 2019 14:20:42 +0700 ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์และศศินทร์ลงนามความร่วมมือโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) http://www.thailand4.com/fin/2019-03-04/66e083a1a5b1824dae4a06e178d3221b/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 http://www.thailand4.com/fin/2019-03-04/66e083a1a5b1824dae4a06e178d3221b/ Mon, 04 Mar 2019 11:24:02 +0700 ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ เอสซีจี จัดพิธีเปิดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.thailand4.com/evnt/2019-02-25/4467a3e7b862887be3b21e88aaf92bc9/ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.thailand4.com/evnt/2019-02-25/4467a3e7b862887be3b21e88aaf92bc9/ Mon, 25 Feb 2019 15:32:08 +0700 เปิดฉากการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2019-02-22/65e1207b378b434f784791169fb22fd2/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอสซีจี จัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 ระเบิดศึกการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษาระดับปริญญาโทครั้งยิ่งใหญ่ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 23 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-02-22/65e1207b378b434f784791169fb22fd2/ Fri, 22 Feb 2019 11:43:50 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 http://www.thailand4.com/fin/2019-02-21/6c4a3c54f488386edeea6eacde6ba2e2/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 http://www.thailand4.com/fin/2019-02-21/6c4a3c54f488386edeea6eacde6ba2e2/ Thu, 21 Feb 2019 14:56:43 +0700 ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/fin/2019-02-21/18bb11f7fc64a707b354b074add46485/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 เชิดชูผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) http://www.thailand4.com/fin/2019-02-21/18bb11f7fc64a707b354b074add46485/ Thu, 21 Feb 2019 14:55:34 +0700 ภาพข่าว: เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-02-21/f5c9105ec1c5151c1d8ca897b10b5f17/ เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน SCG Bangkok http://www.thailand4.com/gen/2019-02-21/f5c9105ec1c5151c1d8ca897b10b5f17/ Thu, 21 Feb 2019 10:25:03 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.thailand4.com/gen/2019-02-12/1389621a935bc8bd46ba97eac1de500d/ ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2019-02-12/1389621a935bc8bd46ba97eac1de500d/ Tue, 12 Feb 2019 14:40:07 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.thailand4.com/gen/2019-02-12/65a30c69102b4d59bc95685c681688ba/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอสซีจี ร่วมกันแถลงข่าวประกาศการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 15.30 ณ ห้องรอยัลฮอลล์ http://www.thailand4.com/gen/2019-02-12/65a30c69102b4d59bc95685c681688ba/ Tue, 12 Feb 2019 14:23:32 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.thailand4.com/gen/2019-02-11/ef8a2f1228e1413637362533bd8e60b9/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอสซีจี ร่วมกันแถลงข่าวประกาศการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 15.30 ณ ห้องรอยัลฮอลล์ http://www.thailand4.com/gen/2019-02-11/ef8a2f1228e1413637362533bd8e60b9/ Mon, 11 Feb 2019 16:25:20 +0700 ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-02-08/9ab2ba4f18c327351bc18ad64ba3c01d/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA Master of Engineering, Executive MBA, Ph.D. in Finance or Marketing http://www.thailand4.com/gen/2019-02-08/9ab2ba4f18c327351bc18ad64ba3c01d/ Fri, 08 Feb 2019 10:36:28 +0700 ฉลองครบรอบ 80 ปี ดีลอยท์ ประเทศไทย http://www.thailand4.com/evnt/2019-01-29/181e1c5036923c7da5af23d0179fcded/ ดีลอยท์ ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวคำอวยพรในงานฉลองครบรอบ 80 ปี โดยมี ศ.เติมศักดิ์ กฤษณามระ (ที่ 3 จากซ้าย) มร. ดะนีโล อัลคันธารา (ซ้ายสุด) http://www.thailand4.com/evnt/2019-01-29/181e1c5036923c7da5af23d0179fcded/ Tue, 29 Jan 2019 12:05:25 +0700 เอสซีจี ผนึก ศศินทร์ แถลงข่าวการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจยกระดับธุรกิจสตาร์ทอัพต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย http://www.thailand4.com/gen/2019-01-29/834fc8c0126e1255616e3ec261845e9b/ เอสซีจี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดและแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 Scaling Impact Through Innovation http://www.thailand4.com/gen/2019-01-29/834fc8c0126e1255616e3ec261845e9b/ Tue, 29 Jan 2019 9:34:23 +0700 ภาพข่าว: ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ศศินทร์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ปทุมธานี http://www.thailand4.com/gen/2019-01-28/e45a4310b78d6771124c0c4ded3b4c68/ คุณศิรสา กันตรัตนากุล Chief of Business Development ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ (Sustainability Entrepreneurship Center (SEC) ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2019-01-28/e45a4310b78d6771124c0c4ded3b4c68/ Mon, 28 Jan 2019 15:08:45 +0700 ภาพข่าว: ศศินทร์ จัดบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ให้กับ กรมควบคุมโรค http://www.thailand4.com/gen/2019-01-18/674ec72d9c5a53ec8721abd855a6ff8b/ ผศ.ดร. ธนศักดิ์ กระบวนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร พร้อมด้วย มิสเตอร์ ดีน เอ้าท์เตอร์สันหัวหน้าหน่วยการตลาดและสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร จากกรมควบคุมโรค http://www.thailand4.com/gen/2019-01-18/674ec72d9c5a53ec8721abd855a6ff8b/ Fri, 18 Jan 2019 11:55:45 +0700 ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-01-02/31d16f4ad78e9416dd509ed1fc7636ef/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA Master of Engineering, Executive MBA, Ph.D. in Finance or Marketing http://www.thailand4.com/gen/2019-01-02/31d16f4ad78e9416dd509ed1fc7636ef/ Wed, 02 Jan 2019 15:56:47 +0700