สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/ ภาพข่าว: ศศินทร์ จับมือ ซิงหัว (เอสอีเอ็ม) ขยาย Action Learning ระดับโลก เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ และ ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ ไบ ชอง เอ็น คณบดี มหาวิทยาลัยซิงหัว เอสอีเอ็ม th-TH Sat, 19 Oct 2019 2:13:33 +0700 ภาพข่าว: CEO ALL ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษนิสิต MBA ศศินทร์ http://www.thailand4.com/gen/2019-10-10/efedaa0bedc141de0add4dea9f52a6f2/ นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่องการลงทุนโครงการในระยะยาว พร้อมเปิดออฟฟิศต้อนรับนิสิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2019-10-10/efedaa0bedc141de0add4dea9f52a6f2/ Thu, 10 Oct 2019 8:36:10 +0700 เพราะการทำวิจัย ต้องเข้าใจความต่าง Qualitative Consumer and Marketing Research: The Asian Perspectives and Practices หนังสือที่ควรอ่านก่อนทำวิจัยผู้บริโภคเอเชีย http://www.thailand4.com/gen/2019-09-10/5946d877358239c8da78d1ab311b4008/ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และเจ้าของผลงานหนังสือ Qualitative Consumer and Marketing Research: The Asian Perspectives and http://www.thailand4.com/gen/2019-09-10/5946d877358239c8da78d1ab311b4008/ Tue, 10 Sep 2019 10:49:34 +0700 ทำไม Digital Transformation ถึงล้มเหลว http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-28/25df113595c07c2ed8929e3d7e0a98b1/ ผู้เขียน:คุณณรัล ลีลามานิตย์ ตำแหน่ง Project Director ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ยินคำว่า Digital Transformation http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-28/25df113595c07c2ed8929e3d7e0a98b1/ Wed, 28 Aug 2019 14:17:02 +0700 ภาพข่าว: นิสิตเก่าสัมพันธ์ ศศินทร์ จัดเสวนา Succeeding Success: Next Gen Values for Family Businesses http://www.thailand4.com/gen/2019-08-07/dccc566e2cfc67ad2ce33087b81276f0/ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ให้การต้อนรับ ดร.ประสาน ภิรัช บุรี CEO of Bhiraj Buri Group และ คุณปนิษฐา บุรี Managing Director (of Bitec Property Solutions) http://www.thailand4.com/gen/2019-08-07/dccc566e2cfc67ad2ce33087b81276f0/ Wed, 07 Aug 2019 13:40:59 +0700 ภาพข่าว: นิสิตเก่าสัมพันธ์ ศศินทร์ จัดเสวนา Succeeding Success: Next Gen Values for Family Businesses http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-07/236cfffcda896d9cd2e085ccedccc1ae/ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ให้การต้อนรับ ดร.ประสาน ภิรัช บุรี CEO of Bhiraj Buri Group และ คุณปนิษฐา บุรี Managing Director (of Bitec Property Solutions) http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-07/236cfffcda896d9cd2e085ccedccc1ae/ Wed, 07 Aug 2019 11:18:13 +0700 ภาพข่าว: รางวัล Marketeer Cannes The Winners 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-15/c3a417717efbf75679fa91666a8cb04c/ ศ.ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พร้อมด้วย คุณสมสมร โพธิ์เพิ่มเหม ผู้อำนวยการ บริษัทมาร์เก็ตเธียร์ จำกัด ให้การต้อนรับ วิทยากรสองท่าน คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร http://www.thailand4.com/gen/2019-07-15/c3a417717efbf75679fa91666a8cb04c/ Mon, 15 Jul 2019 14:52:41 +0700 ศศินทร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจเมจิ ของญี่ปุ่น พัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษา http://www.thailand4.com/gen/2019-07-09/ec4137fc2bb720b7187d93e7a1e34113/ ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ให้การต้อนรับ นิสิต MBA จากมหาวิทยาลัยธุรกิจเมจิ (Meiji) ประเทศญี่ปุ่น http://www.thailand4.com/gen/2019-07-09/ec4137fc2bb720b7187d93e7a1e34113/ Tue, 09 Jul 2019 14:31:50 +0700 ศศินทร์ จับมือสถาบันท็อปเท็นของโลก รวมสุดยอดวิทยากรจากสถาบันชั้นนำ เปิดหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร Senior Executive Program (SEP-33) http://www.thailand4.com/.prop/2019-07-08/fbfc78994ed7470f8c144367c5b11d98/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) เปิดตัวหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ (Residential program) สำหรับผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร Senior Executive Program http://www.thailand4.com/.prop/2019-07-08/fbfc78994ed7470f8c144367c5b11d98/ Mon, 08 Jul 2019 15:34:42 +0700 งานสัมมนา SDGs Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok http://www.thailand4.com/gen/2019-07-05/4b0437a2e6d85e4f2c4dc9a224b3a217/ Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นSDG#s Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok กับ ศ. ดร.เจมส์ คาลวิน อาจาร์ยสาขาวิชาบริหารจัดการ ของ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-05/4b0437a2e6d85e4f2c4dc9a224b3a217/ Fri, 05 Jul 2019 13:33:03 +0700 นิสิตเก่าสัมพันธ์ศศินทร์จัดเสวนา Succeeding Success: Next Gen Values for Family Businesses วันพฤหัสบดี ที่18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.30 น. http://www.thailand4.com/gen/2019-07-05/08d3b9b80b346cfc8a6fa85b3d4614d3/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา Succeeding Success: Next Gen Values for Family Businesses โดยมีนิสิตเก่าศศินทร์ 2 Generations ดร.ประสาน ภิรัช บุรี CEO of Bhiraj Buri Group และคุณปนิษฐา บุรี Managing Director (of http://www.thailand4.com/gen/2019-07-05/08d3b9b80b346cfc8a6fa85b3d4614d3/ Fri, 05 Jul 2019 11:48:55 +0700 งานสัมมนา SDGs Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 502 สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-04/418583fbf77613a196957c312ff42689/ Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นSDG#s Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok กับ ศ. ดร.เจมส์ คาลวิน อาจาร์ยสาขาวิชาบริหารจัดการ ของ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-04/418583fbf77613a196957c312ff42689/ Thu, 04 Jul 2019 15:54:04 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับศศินทร์ฯ แสดงความยินดีผู้ชนะรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการประกวด SCB Future Leader Challenge 2019 http://www.thailand4.com/fin/2019-07-03/0f9fabae64fff36d7f57688bb5e30390/ นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขวา) http://www.thailand4.com/fin/2019-07-03/0f9fabae64fff36d7f57688bb5e30390/ Wed, 03 Jul 2019 16:08:04 +0700 ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ แสดงความยินดีผู้ชนะรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวด SCB Future Leader Challenge 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-02/47c7ed9fae39ad8b83c4d7b2c4bf3f03/ ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ คุณพัตราภรณ์ สิโรดม Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-02/47c7ed9fae39ad8b83c4d7b2c4bf3f03/ Tue, 02 Jul 2019 9:34:04 +0700 งานสัมมนา SDGs Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok http://www.thailand4.com/gen/2019-07-01/06793621f1322e14ca71b0284a1b55d7/ Sasin school of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นSDG#s Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok กับ ดร.เจมส์ คาลวิน อาจาร์ยสาขาวิชาบริหารจัดการ ของ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-01/06793621f1322e14ca71b0284a1b55d7/ Mon, 01 Jul 2019 11:53:00 +0700 ภาพข่าว: เอเซีย พลัส ร่วมมือ ศศินทร์ ต่อยอดหลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3 http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-13/18f601f3270c63908d4210c3da454627/ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯ ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3 เสริมศักยภาพด้านการลงทุนและบริหารธุรกิจ http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-13/18f601f3270c63908d4210c3da454627/ Thu, 13 Jun 2019 14:35:33 +0700 ภาพข่าว: สัมมนา ไขปริศนา? อยู่ให้โต ไปให้ปัง ใน e-Commerce http://www.thailand4.com/gen/2019-06-11/1fe02d9e0bb6bca734b3653fddeac6bd/ ศ.ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พร้อมด้วยคุณสมสมร โพธิ์เพิ่มเหม ผู้อำนวยการ บริษัทมาร์เก็ตเธียร์ จำกัด ให้การต้อนรับวิทยากร งานสัมมนา ไขปริศนา? อยู่ให้โต ไปให้ปัง ใน http://www.thailand4.com/gen/2019-06-11/1fe02d9e0bb6bca734b3653fddeac6bd/ Tue, 11 Jun 2019 14:22:31 +0700 ผู้อำนวยการใหม่ ศศินทร์ ชูแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สานต่อวิสัยทัศน์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 http://www.thailand4.com/gen/2019-06-05/f7a8049849183384bf5a311114020ae1/ ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (Ian Fenwick) ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ต่อจากคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา http://www.thailand4.com/gen/2019-06-05/f7a8049849183384bf5a311114020ae1/ Wed, 05 Jun 2019 10:46:59 +0700 เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ จับมือศศินทร์ เดินหน้าพัฒนานักลงทุนและผู้ประกอบการ หลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3 http://www.thailand4.com/fin/2019-06-04/bb2b3f068bcfa220a3a823cde5c64705/ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดโครงการ Future Generation Wealth Program ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 โดยลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ http://www.thailand4.com/fin/2019-06-04/bb2b3f068bcfa220a3a823cde5c64705/ Tue, 04 Jun 2019 11:37:34 +0700 ภาพข่าว: บอสใหญ่ยูนิลีเวอร์ได้รับเกียรติจากศศินทร์ร่วมบรรยายเรื่องความยั่งยืน http://www.thailand4.com/evnt/2019-05-02/7812217fce02aeb6138e3896b2a6ae2d/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร. โรเบิร์ต แคนเดลิโน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายเรื่อง ความท้าทายของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/evnt/2019-05-02/7812217fce02aeb6138e3896b2a6ae2d/ Thu, 02 May 2019 14:52:55 +0700 ภาพข่าว: เอสซีจี มอบรางวัลการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-03-28/430ee9284f9ccafeaebdf6788ce797ba/ ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ RD Director and Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบรางวัลให้กับ นายคริษฐ์ ศุภวัฒนกุล หนึ่งในสมาชิกทีม Cheewid จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทีมผู้ชนะรางวัล Thailand Track http://www.thailand4.com/gen/2019-03-28/430ee9284f9ccafeaebdf6788ce797ba/ Thu, 28 Mar 2019 14:20:42 +0700 ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์และศศินทร์ลงนามความร่วมมือโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) http://www.thailand4.com/fin/2019-03-04/66e083a1a5b1824dae4a06e178d3221b/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 http://www.thailand4.com/fin/2019-03-04/66e083a1a5b1824dae4a06e178d3221b/ Mon, 04 Mar 2019 11:24:02 +0700 ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ เอสซีจี จัดพิธีเปิดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.thailand4.com/evnt/2019-02-25/4467a3e7b862887be3b21e88aaf92bc9/ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.thailand4.com/evnt/2019-02-25/4467a3e7b862887be3b21e88aaf92bc9/ Mon, 25 Feb 2019 15:32:08 +0700 เปิดฉากการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2019-02-22/65e1207b378b434f784791169fb22fd2/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอสซีจี จัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 ระเบิดศึกการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพของนักศึกษาระดับปริญญาโทครั้งยิ่งใหญ่ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 23 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-02-22/65e1207b378b434f784791169fb22fd2/ Fri, 22 Feb 2019 11:43:50 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 http://www.thailand4.com/fin/2019-02-21/6c4a3c54f488386edeea6eacde6ba2e2/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 http://www.thailand4.com/fin/2019-02-21/6c4a3c54f488386edeea6eacde6ba2e2/ Thu, 21 Feb 2019 14:56:43 +0700 ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/fin/2019-02-21/18bb11f7fc64a707b354b074add46485/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 เชิดชูผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) http://www.thailand4.com/fin/2019-02-21/18bb11f7fc64a707b354b074add46485/ Thu, 21 Feb 2019 14:55:34 +0700 ภาพข่าว: เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-02-21/f5c9105ec1c5151c1d8ca897b10b5f17/ เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน SCG Bangkok http://www.thailand4.com/gen/2019-02-21/f5c9105ec1c5151c1d8ca897b10b5f17/ Thu, 21 Feb 2019 10:25:03 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.thailand4.com/gen/2019-02-12/1389621a935bc8bd46ba97eac1de500d/ ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2019-02-12/1389621a935bc8bd46ba97eac1de500d/ Tue, 12 Feb 2019 14:40:07 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.thailand4.com/gen/2019-02-12/65a30c69102b4d59bc95685c681688ba/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอสซีจี ร่วมกันแถลงข่าวประกาศการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 15.30 ณ ห้องรอยัลฮอลล์ http://www.thailand4.com/gen/2019-02-12/65a30c69102b4d59bc95685c681688ba/ Tue, 12 Feb 2019 14:23:32 +0700 ศศินทร์ จับมือ เอสซีจี จัดศึก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันสตาร์ทอัพระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี http://www.thailand4.com/gen/2019-02-11/ef8a2f1228e1413637362533bd8e60b9/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอสซีจี ร่วมกันแถลงข่าวประกาศการจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 15.30 ณ ห้องรอยัลฮอลล์ http://www.thailand4.com/gen/2019-02-11/ef8a2f1228e1413637362533bd8e60b9/ Mon, 11 Feb 2019 16:25:20 +0700