สถาบันพัฒน Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99/ สสว.ร่วมกับ สถาบันสิ่งทอ และ ม.อุบลฯ พัฒนา SMEs ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่โมเดริน์ไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดภายใต้แนวคิด คิด ผลิต ขาย ตั้งเป้าสร้างยอดขาย 100 ล้านบาท สสว. ผนึกกำลัง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และม.อุบลฯ โชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่โมเดิร์นไลฟ์สไตล์ จำนวน 1,000 ผลิตภัณฑ์ พร้อมดันสู่ตลาดสากล เผยประเดิมนำร่องบุกตลาด นิวยอร์ก และฮ่องกง คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท นายสุวรรณชัย th-TH Sun, 25 Aug 2019 5:37:48 +0700 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ ISMED มุ่งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2019-08-23/0130f517d27f918b62fc61954fba65bc/ พิธีลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2019-08-23/0130f517d27f918b62fc61954fba65bc/ Fri, 23 Aug 2019 15:04:46 +0700 อพวช. นำทัพ จับมือ สตาร์อัพไทย จัดงาน MakeX Thailand 2019 การแข่งหุ่นยนต์เลือดใหม่ พาเด็กไทย คว้าชัยระดับโลก http://www.thailand4.com/it/2019-08-22/8d68a59bdc40600311cdb9b34fc77b96/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสตาร์อัพไทย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันพัฒนาและวิจัยหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ MakeX Thailand 2019 http://www.thailand4.com/it/2019-08-22/8d68a59bdc40600311cdb9b34fc77b96/ Thu, 22 Aug 2019 14:35:15 +0700 ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล http://www.thailand4.com/gen/2019-08-21/b418a164704070393532b2e67b9c35b1/ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี http://www.thailand4.com/gen/2019-08-21/b418a164704070393532b2e67b9c35b1/ Wed, 21 Aug 2019 8:47:57 +0700 ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล http://www.thailand4.com/gen/2019-08-20/79defbf4097f2a2434ce33861105c1fe/ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี http://www.thailand4.com/gen/2019-08-20/79defbf4097f2a2434ce33861105c1fe/ Tue, 20 Aug 2019 17:28:47 +0700 ISMED ปั้น 35 แบรนด์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-19/b2aea0477fef0890a144f1a65ea298b1/ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-19/b2aea0477fef0890a144f1a65ea298b1/ Mon, 19 Aug 2019 16:26:53 +0700 ดีไอทีพี ชวนร่วมงาน รวมพลคนส่งออกอัจฉริยะ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-16/5e3c86d54ed4504aa88c210067d2ae3d/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ประกอบการอัจฉริยะจากโครงการ Smart Exporter รุ่นที่ 1-17 ร่วมกิจกรรม The Billionaire Club รวมพลคนส่งออกอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ เชื่อมสายใย Smart Exporter http://www.thailand4.com/gen/2019-08-16/5e3c86d54ed4504aa88c210067d2ae3d/ Fri, 16 Aug 2019 15:01:46 +0700 โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://www.thailand4.com/gen/2019-08-15/2b0606bd37cf0b7a8fdfbb65eab695ae/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม http://www.thailand4.com/gen/2019-08-15/2b0606bd37cf0b7a8fdfbb65eab695ae/ Thu, 15 Aug 2019 15:06:33 +0700 ดีไอทีพี กางแผนผลักดันผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดอินเตอร์ พร้อมเปิดตัวผลผลิต 50 นักส่งออกหน้าใหม่จากโครงการ ต้นกล้า ทู โกล ปี 2562 http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-14/3a274a8324ec8c3d0c865d966f247a2c/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA กางแผนผลักดันผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคให้ก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเฟ้นหานักส่งออกหน้าใหม่จากโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562 http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-14/3a274a8324ec8c3d0c865d966f247a2c/ Wed, 14 Aug 2019 17:08:00 +0700 ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://www.thailand4.com/gen/2019-08-13/f5ce37817b0935faadbd18c7a9ec9360/ สพร.21 ภูเก็ต นำโดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-08-13/f5ce37817b0935faadbd18c7a9ec9360/ Tue, 13 Aug 2019 10:23:06 +0700 ยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้า ด้วยการฝึกระบบ CBT สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2019-08-09/2470d578030ab2ced7cc2f073df2adfc/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 ยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้า ด้วยการฝึกระบบ CBT (Competency-based Training) สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-09/2470d578030ab2ced7cc2f073df2adfc/ Fri, 09 Aug 2019 10:06:37 +0700 NEA เล็งจีน อินเดีย เอี่ยว โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-09/92e57f27d421803161b28f635d8e17e7/ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวถึงการจัด โครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy ระหว่างวันที่ 3 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยจัดภายใต้แนวคิด ASEAN Branding http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-09/92e57f27d421803161b28f635d8e17e7/ Fri, 09 Aug 2019 9:57:14 +0700 AHRDA-DENSO ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้แรงงานในกลุ่มยานยนต์ http://www.thailand4.com/auto/2019-08-09/1bcad37532a44460762f69b6e398b900/ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy (Thailand) - DTAT ในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท http://www.thailand4.com/auto/2019-08-09/1bcad37532a44460762f69b6e398b900/ Fri, 09 Aug 2019 9:47:34 +0700 ฝึกอบรมทักษะฝีมือ โครงการ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน http://www.thailand4.com/gen/2019-08-06/24f6971a4e7e5739f2af87e430a9c84c/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือ โครงการ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-06/24f6971a4e7e5739f2af87e430a9c84c/ Tue, 06 Aug 2019 11:57:22 +0700 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าหารือกับ AHRDA ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แรงงานในระบบ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-02/008d245144db36bb5a81138636372b45/ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์(AHRDA) ให้การต้อนรับบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของระบบความปลอดภัยที่ใช้กับถุงลมนิรภัย (Inflator and Pretensioner http://www.thailand4.com/gen/2019-08-02/008d245144db36bb5a81138636372b45/ Fri, 02 Aug 2019 10:12:05 +0700 สพร.18 อุดรธานี จัดโครงการ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://www.thailand4.com/gen/2019-08-01/6e885c2586278df7f1bf46f405dc9a81/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลแชแล จัดกิจกรรม โครงการ ๑๐๑ อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม การจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ๑๐ ความหมาย เป็นตัวเลขแสดงถึงลำดับของรัชการที่ คือ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-01/6e885c2586278df7f1bf46f405dc9a81/ Thu, 01 Aug 2019 15:00:26 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-01/2d10eadea1eec4360c852a94acc254af/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-08-01/2d10eadea1eec4360c852a94acc254af/ Thu, 01 Aug 2019 10:03:21 +0700 ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ออกประชาสัมพันธ์ภารกิจ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-07-31/5daf64bf307be40a88b1024fab5dcf76/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ นำทีมโดย นายสุริยนต์ ไร่ข้าว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ได้เข้าประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-31/5daf64bf307be40a88b1024fab5dcf76/ Wed, 31 Jul 2019 11:11:53 +0700 ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/9d2bc0a971c203660d2e5a94da4dba22/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/9d2bc0a971c203660d2e5a94da4dba22/ Tue, 30 Jul 2019 16:33:23 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามรถ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/27297ca678391410a3afffa920eee18d/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/27297ca678391410a3afffa920eee18d/ Tue, 30 Jul 2019 11:41:52 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ออกประชาสัมพันธ์ภารกิจ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-07-26/ff58cb6fbbefd700610d752914dc8e06/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ นำทีมโดย นายสุริยนต์ ไร่ข้าว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ได้เข้าประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-26/ff58cb6fbbefd700610d752914dc8e06/ Fri, 26 Jul 2019 16:08:29 +0700 ดีไอทีพี จัดติวเข้มผปก.ไทยส่งออกสินค้าก้าวไกลในตลาดเวียดนาม พร้อมเผยกลุ่มธุรกิจโตรับอานิสงส์ไลฟ์สไตล์คนเมือง http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-25/77eaa6871d0a6909ce7d93d4beac9981/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการสัมมนา ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม หวังเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-25/77eaa6871d0a6909ce7d93d4beac9981/ Thu, 25 Jul 2019 17:07:14 +0700 สสว. นำทัพผู้ประกอบการ SMEs ไทยรุกตลาดอเมริกา หวังดันสินค้าแฟชั่นฝีมือคนไทยสู่เวทีโลก http://www.thailand4.com/gen/2019-07-25/a1d591f7025ebf46d61d06dc1733834f/ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) นำทีมผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแก่น และบุรีรัมย์) สาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-25/a1d591f7025ebf46d61d06dc1733834f/ Thu, 25 Jul 2019 14:29:44 +0700 ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติราชการพื้นที่ภูเก็ต ตามแผนการตรวจราชการ2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-24/82ae1bb63e1076e0376125112f58bd51/ นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามแผนการตรวจราชการรอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอภิญญา http://www.thailand4.com/gen/2019-07-24/82ae1bb63e1076e0376125112f58bd51/ Wed, 24 Jul 2019 14:45:11 +0700 ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี ร่วมกับ กฟภ.จ.อุดรธานี พัฒนาทักษะฝีมือช่างไฟฟ้าให้ชำนาญ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-24/6deb32034c70df48816ecb6badeee4f9/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เปิดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน รุ่นที่2/2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-24/6deb32034c70df48816ecb6badeee4f9/ Wed, 24 Jul 2019 9:48:05 +0700 อพท.3 ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอเฟ้นหานักออกแบบเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก บนอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก http://www.thailand4.com/gen/2019-07-23/d8b2d75b8f22c1ade800ed49cd85b3f7/ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.3 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมประกวดนักออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ภายใต้โครงการ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-23/d8b2d75b8f22c1ade800ed49cd85b3f7/ Tue, 23 Jul 2019 16:09:17 +0700 DITP ปั้นนักธุรกิจไทยและอาเซียน สร้าง ASEAN Branding http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-23/90e3faf684e04c17c14884dde64f6d8d/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ระหว่างวันที่ 3 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-23/90e3faf684e04c17c14884dde64f6d8d/ Tue, 23 Jul 2019 13:06:23 +0700 ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์มอบห้องฝึกอบรม-อุปกรณ์สีรถยนต์ แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-22/1961d8df39fb6b2a5707fc18622d046f/ นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง (คนกลาง) ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบห้องอบรมการผสมสีและอุปกรณ์สีพ่นรถยนต์ มูลค่า 850,000 บาท แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี http://www.thailand4.com/gen/2019-07-22/1961d8df39fb6b2a5707fc18622d046f/ Mon, 22 Jul 2019 12:48:04 +0700 สพร.9 พิษณุโลก นำร่องโครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-18/5fd1ace2d8158b162ba3c8e576f67295/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ภายใต้โครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับธนาคารออมสิน http://www.thailand4.com/gen/2019-07-18/5fd1ace2d8158b162ba3c8e576f67295/ Thu, 18 Jul 2019 15:01:24 +0700 ก.แรงงาน ลุยใต้ ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ มีรายได้พึ่งพาตนเอง http://www.thailand4.com/gen/2019-07-15/744367658847025f56a07ea8babc5993/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ทำตะกร้าจักสานส่งจำหน่ายต่างประเทศ สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า http://www.thailand4.com/gen/2019-07-15/744367658847025f56a07ea8babc5993/ Mon, 15 Jul 2019 10:43:23 +0700