สภาปฏิรูปแห่งชาติ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/ เชิดชูเกียรติ สิระ เจนจาคะ รับรางวัล คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ประจำปี 2561 นายสิระ เจนจาคะ กรรมการผู้จัดการบริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสังคม เข้ารับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ th-TH Wed, 27 Mar 2019 0:17:28 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(19 พฤษภาคม 2560) http://www.thailand4.com/.evnt/2017-05-19/00003190520170800000000000000000/ กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 08.30 น. Modernform Trend Forum 2017 ตอน Workplace After The Digital Age ณ Crystal Design Center 09.00 น. ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ http://www.thailand4.com/.evnt/2017-05-19/00003190520170800000000000000000/ Fri, 19 May 2017 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(19 พฤษภาคม 2560) http://www.thailand4.com/.evnt/2017-05-18/00003180520171600000000000000000/ กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 08.30 น. Modernform Trend Forum 2017 ตอน Workplace After The Digital Age ณ Crystal Design Center 09.00 น. ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ http://www.thailand4.com/.evnt/2017-05-18/00003180520171600000000000000000/ Thu, 18 May 2017 16:00:00 +0700 คิดค่าโทรเป็นวินาที ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย http://www.thailand4.com/comm/2017-01-10/d024175194d6b4a64bd9abd4f2cf7852/ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบรายงานการศึกษาเรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที และต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า http://www.thailand4.com/comm/2017-01-10/d024175194d6b4a64bd9abd4f2cf7852/ Tue, 10 Jan 2017 10:36:48 +0700 ภาพข่าว: SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เตรียมความพร้อมนักศึกษา ศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบัน ติวสอบใบอนุญาตว่าความ 2558 http://www.thailand4.com/gen/2016-07-26/fc940650a359ebb59e5895da1161c1e7/ SPU : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เตรียมความพร้อมนักศึกษา ศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบัน ติวสอบใบอนุญาตว่าความ 2558 โดย อ.วันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอ. สักชิณ แตงโสภา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการติวสอบใบอนุญาตว่าความ ประจำปี 2558 http://www.thailand4.com/gen/2016-07-26/fc940650a359ebb59e5895da1161c1e7/ Tue, 26 Jul 2016 10:40:18 +0700 ที่ปรึกษาโครงการร่วมประชุม กปส. ที่ จ.เชียงใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2016-05-10/19be0ebac820caed2ac873f8f840cda4/ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), สมาชิกวุฒิสภา สรรหา และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านพลังงาน http://www.thailand4.com/gen/2016-05-10/19be0ebac820caed2ac873f8f840cda4/ Tue, 10 May 2016 15:03:30 +0700 ภาพข่าว: กลุ่มเพื่อนๆสสว.จัดเลี้ยงแสดงความยินดี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2016-03-31/c013cd7558a04a00a353420c7b9e0b6a/ กลุ่มเพื่อนๆ สสว. นำโดย รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ จินตกานนท์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดเลี้ยงสังสรรค์อาหารค่ำแสดงความยินดีแด่ พลโทนายแพทย์ประสงค์ ล้อมทอง ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า และคุณนุชนาถ วสุรัตน์ http://www.thailand4.com/gen/2016-03-31/c013cd7558a04a00a353420c7b9e0b6a/ Thu, 31 Mar 2016 17:09:41 +0700 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับบทบาท ปัญญาชนในการเลือกตั้ง http://www.thailand4.com/gen/2016-03-10/c158f93635b8dbf3b9497acda884e4a6/ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับบทบาท ปัญญาชน ในการเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณ บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) http://www.thailand4.com/gen/2016-03-10/c158f93635b8dbf3b9497acda884e4a6/ Thu, 10 Mar 2016 16:30:00 +0700 ภาพข่าว: นิทรรศการ 72 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล http://www.thailand4.com/gen/2015-12-08/c59c1d9a219a862542b5b97ef6d4ac97/ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2 และนายกสภาการพยาบาลให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด นิทรรศการ 72 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สมจิต หนุเจริญกุล ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2015-12-08/c59c1d9a219a862542b5b97ef6d4ac97/ Tue, 08 Dec 2015 17:38:39 +0700 ภาพข่าว: คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สนช. เข้าพบองคมนตรี http://www.thailand4.com/gen/2015-11-09/bae342d2a14c006e123a708c3d7d955c/ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการประสานงานเพี่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะทื่ปรึกษาคณะกรรมการ, นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) http://www.thailand4.com/gen/2015-11-09/bae342d2a14c006e123a708c3d7d955c/ Mon, 09 Nov 2015 16:25:50 +0700 ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 http://www.thailand4.com/gen/2015-10-05/3384262a46cf2fa633b48878f5aa6729/ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เสวนาเรื่อง http://www.thailand4.com/gen/2015-10-05/3384262a46cf2fa633b48878f5aa6729/ Mon, 05 Oct 2015 14:17:11 +0700 ทรูปลูกปัญญา มีเดีย จับมือ Change.org ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก นำร่องด้วยแคมเปญสนับสนุนให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวนของประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2015-10-01/7e3d5a825655b870130898de2c9b5ebf/ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ตอกย้ำความเป็นสื่อเพื่อสังคม จับมือ Change.org เว็บไซต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ด้วยการประเดิมแคมเปญรณรงค์ลงชื่อ สนับสนุนให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวนลำดับที่ 16 ของประเทศไทย ของ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ http://www.thailand4.com/gen/2015-10-01/7e3d5a825655b870130898de2c9b5ebf/ Thu, 01 Oct 2015 9:00:30 +0700 ภาพข่าว: ฟิตเนส เฟิรส์ท จับมือ บัวขาว สอนมวยไทยเยาวชนชายแดนใต้ http://www.thailand4.com/gen/2015-09-28/3eb7f912819683c247e9bcf1330f4ce5/ นางอรวรรณ เกลียวปฏินนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย ส.ต.สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว (คนที่ 5 จากซ้าย) นักมวยชื่อดังของไทย ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ และกองทัพบก http://www.thailand4.com/gen/2015-09-28/3eb7f912819683c247e9bcf1330f4ce5/ Mon, 28 Sep 2015 22:22:42 +0700 ภาพข่าว: พิธีลงเสาเอกมงคลฤกษ์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล http://www.thailand4.com/nrg/2015-09-17/4b1c9d15fbe0b739bef43f0a30a516c6/ พลเอกเดชา ปุญญบาล อดีตประธานกรรมธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกมงคลฤกษ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขยะชุมชนไพศาลี (กรีนเทค) ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาขยะที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และเอเชีย http://www.thailand4.com/nrg/2015-09-17/4b1c9d15fbe0b739bef43f0a30a516c6/ Thu, 17 Sep 2015 14:48:34 +0700 ภาพข่าว: เลี้ยงอาหารค่ำแก่ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2015-09-15/d7b73741ee1b3c8269fd8a79f3ea8601/ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ คณะอนุกรรมาธิการฯ ณ ห้องอาหาร เธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในภาพ: (จากซ้าย) ดร. ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ http://www.thailand4.com/gen/2015-09-15/d7b73741ee1b3c8269fd8a79f3ea8601/ Tue, 15 Sep 2015 11:05:55 +0700 มาตรา183 กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง http://www.thailand4.com/gen/2015-09-07/6ea3c2a2876ff2bd376927a0075b52a0/ ตามที่สภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) กำลังจะลงมติตัดสินว่าจะเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) มีข้อสังเกตและไม่เห็นด้วยต่อมาตรา 183 http://www.thailand4.com/gen/2015-09-07/6ea3c2a2876ff2bd376927a0075b52a0/ Mon, 07 Sep 2015 16:06:40 +0700 ภาพข่าว: ครบรอบ 1 ปี นิตยสาร อิลิท พลัส (Elite+) ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2015-09-04/c9a85053677d366ae0c547efa5b119e9/ อาทร เตชะธาดา บรรณาธิการบริหารนิตยสารอีลีท พลัส บริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 1 ปี นิตยสาร อิลิท พลัส (Elite+) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง Wisdom Beyond Crisis โดย ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม http://www.thailand4.com/gen/2015-09-04/c9a85053677d366ae0c547efa5b119e9/ Fri, 04 Sep 2015 12:46:30 +0700 ปฏิรูปคุณภาพคนและพลเมือง สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/a22840135f6a61ec26cbdcca87cfdd72/ ในงาน สปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/a22840135f6a61ec26cbdcca87cfdd72/ Wed, 26 Aug 2015 13:59:17 +0700 ปฏิรูปกลไกของรัฐให้มีประสิทธิภาพ http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/5ae07fead27e012d06995267b964a072/ ในงานสปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/5ae07fead27e012d06995267b964a072/ Wed, 26 Aug 2015 13:46:12 +0700 ขจัดความเหลื่อมล้ำและส้รางความเป็นธรรมในสังคม http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/5f4d1b96a7d1cfe73d61b44245b6f35c/ ในงาน สปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/5f4d1b96a7d1cfe73d61b44245b6f35c/ Wed, 26 Aug 2015 13:29:08 +0700 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย...เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ในปี 2575 ขับเคลื่อน โมเดลประเทศไทย 4.0 รองรับเศรษฐกิจดิจิตอลและโลกศตวรรษที่21 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/fbe670538424e0bb025ebf5c82c66d0e/ ในงาน สปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 ประเด็น และ 6 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/fbe670538424e0bb025ebf5c82c66d0e/ Wed, 26 Aug 2015 9:59:56 +0700 สปช.เสนอยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศทะยานสู่แนวหน้าของโลกภายในปี 2575 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/392c7c9a0e3e3bc2685ec345f5cf0fd8/ ในงานสปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/392c7c9a0e3e3bc2685ec345f5cf0fd8/ Wed, 26 Aug 2015 9:48:52 +0700 บลูพริ้นท์ปฏิรูประบบการเลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองที่สุจริตยุติธรรม http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/6d4a1e6fad395f8c37a7aa646c57a50b/ ในงานสปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 ประเด็น http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/6d4a1e6fad395f8c37a7aa646c57a50b/ Wed, 26 Aug 2015 9:47:19 +0700 กลไกป้องกันและขจัดการทุจริต http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/11b86952b2cf7a607fa6b1fb5040bc0d/ ในงานสปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/11b86952b2cf7a607fa6b1fb5040bc0d/ Wed, 26 Aug 2015 9:44:30 +0700 บลูพริ้นท์แผนขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/e9cea26c76c94037040449ae536de80d/ ในงานสปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-26/e9cea26c76c94037040449ae536de80d/ Wed, 26 Aug 2015 9:42:00 +0700 ปฏิรูปคุณภาพคนและพลเมือง...สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม http://www.thailand4.com/gen/2015-08-24/92980aa76643ebde2c1f38b36b90fcd5/ ในงาน สปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช. จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 http://www.thailand4.com/gen/2015-08-24/92980aa76643ebde2c1f38b36b90fcd5/ Mon, 24 Aug 2015 14:55:54 +0700 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (Thai PBO) http://www.thailand4.com/gen/2015-08-20/7dec49fedb19692e08ae9abba29f745f/ หากร่าง พรบ. Thai PBO ผ่านเป็นกฏหมาย Thai PBO จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างวินัยการคลังภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานรัฐอื่น มีความคุ้มค่าเพราะหากทำหน้าที่ได้ดีแล้วจะสามารถช่วยประหยัดการใช้เงินแผ่นดินได้มาก หลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ควา http://www.thailand4.com/gen/2015-08-20/7dec49fedb19692e08ae9abba29f745f/ Thu, 20 Aug 2015 11:39:18 +0700 สปช.วิบูลย์ ชี้รัฐต้องเร่งส่งเสริมโรงไฟฟ้าจากขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/nrg/2015-08-14/0913eaea32174a22110713e92850148d/ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมาในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการผ่านความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง http://www.thailand4.com/nrg/2015-08-14/0913eaea32174a22110713e92850148d/ Fri, 14 Aug 2015 12:19:01 +0700 ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการปฏิรูปวัฒนธรรมฯ เยี่ยมเรือนรับรองยิบอินซอย http://www.thailand4.com/gen/2015-08-14/801ce1969eb61c8bb976e8f6b760002e/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกันให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ นำโดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ http://www.thailand4.com/gen/2015-08-14/801ce1969eb61c8bb976e8f6b760002e/ Fri, 14 Aug 2015 11:04:34 +0700 http://www.thailand4.com/ http://www.thailand4.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700