Wednesday August 21, 2019 16:43

สมาคมการค้าเอเชีย-จีน Press Releases

ชาวจีนกว่า 3,500 คนร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งแรกในไทยในงานวิ่งมาราธอนสัมพันธไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี ทั่วไป—27 May 19

ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีนและสมาคมการค้าเอเชีย-จีนพร้อมบุตรสาวนางสาวประจงจิต พลายเวช นางสาวอภิญญา ปราโมช ร่วมกับ บริษัท กวางโจว วาว วาวจำกัด (Guangzhou Wow Wow) และบริษัท ตู้เทียนเฉียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของจีน

สุดยอดผู้นำ คณะนักธุรกิจและศิลปินดีเด่นทั่วภูมิภาคเอเชีย ทั่วไป—04 Dec 17

สุดยอดผู้นำ คณะนักธุรกิจและศิลปินดีเด่นทั่วภูมิภาคเอเชีย ร่วมงานการสานสัมพันธไมตรีไทย-จีนครบรอบ42 ปีหนึ่ง แถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย สมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม