Wednesday April 24, 2019 03:27

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย Press Releases

โรงพยาบาลเทพธารินทร์รับรางวัลกิจกรรมป้องกันเบาหวาน สุขภาพ—05 Mar 19

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ คว้ารางวัลการประกวดโครงการจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561- 2562 จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เปิดตัว กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends: TDF สุขภาพ—22 Nov 18

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เปิดตัว "กลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends: TDF" รณรงค์คนไทยเรียนรู้อยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคเบาหวาน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เปิดตัว

เปิดตัวกลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends (TDF) สุขภาพ—12 Nov 18

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ พญ. วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวกลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends (TDF)

ร่วมมือกันลดความเสี่ยงภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน สุขภาพ—12 Nov 18

ศ.คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ประธานวิชาการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สถิติจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังเพิ่มขึ้นทุกปีทั่วโลก1 สิ่งที่พบได้บ่อยคู่กับการรักษาคือ ภาวะน้ำตาลต่ำในกระแสเลือด ประเทศไทยมีรายงานจาก

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เตือนคนไทยเสี่ยงโรคเบาหวานกว่า 8 ล้านคน ทั่วไป—05 Nov 18

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เตือนคนไทยเสี่ยงโรคเบาหวานกว่า 8 ล้านคน อายุน้อยลง-เป็นโดยไม่รู้ตัว จับมือ เทสโก้ โลตัส จัดแคมเปญสุขภาพครั้งใหญ่ ชวนคนไทยทั่วประเทศตระหนักรู้เท่าทันก่อนสาย เทสโก้ โลตัส จับมือ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ดัชมิลล์ เปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run สุขภาพ—09 Mar 18

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายคนไทยไร้พุง

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม Healthy Women, Healthy Families, Healthy Economies สุขภาพ—08 Jan 18

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม "Healthy Women, Healthy Families, Healthy Economies" ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท เมอร์ค จำกัด สาขาประเทศไทย เนื่องในวันเบาหวานโลก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นแก้ปัญหาโรคเบาหวานเชิงรุก องค์การอนามัยโลกชื่นชมประเทศไทยดูแล สุขภาพ—06 Nov 17

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นเจ้าภาพหลัก จับมือกับพันธมิตร จาก สถานทูตเดนมาร์ก และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2560 (World Diabetes Day 2017)

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2560 สุขภาพ—10 Oct 17

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2560 โดยในปีนี้มีถึง 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ ประกวดการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2560 ในหัวข้อ

ภาพข่าว: สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด สุขภาพ—15 May 17

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีร่วมกับบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน (Insulin Therapy in Special Situations

ภาพข่าว: บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย)รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สุขภาพ—24 Mar 17

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.มิไฮ อีริเมสซู ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่เกียรติคุณจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เปิดงานกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวาน ทั่วไป—23 Nov 16

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ที่ 3 จากซ้าย)

เบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม สุขภาพ—18 Nov 16

นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน

ภาพข่าว: กิจกรรม WALK TO STOP DIABETES (ก้าวเพื่อหยุดโรคเบาหวาน) สุขภาพ—08 Dec 15

คุณแครอล ชิ ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม WALK TO STOP DIABETES (ก้าวเพื่อหยุดโรคเบาหวาน)

ก้าวเพื่อ หยุด โรคเบาหวาน ทั่วไป—14 Dec 15

คุณแครอล ชิ ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม WALK TO STOP DIABETES (ก้าวเพื่อหยุดโรคเบาหวาน)

ก้าวเพื่อ หยุด โรคเบาหวาน สุขภาพ—26 Nov 15

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Walk To Stop Diabetes (ก้าวเพื่อหยุดโรคเบาหวาน) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน กิจกรรมภายในงาน

บริษัท เมอร์ค ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาในหัวข้อ โรคชาปลายประสาท สุขภาพ—16 Nov 15

บริษัท เมอร์ค จำกัด ร่วมกับ สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสัมมนาใน "โรคชาปลายประสาท รู้ทัน ป้องกันได้" ในวันอังคารที่ 1ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

โรคชาปลายประสาทอักเสบภัยเงียบที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องระวัง สุขภาพ—16 Nov 15

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีการค้นพบมาเป็นเวลานาน และมีการพัฒนาการรักษามานานกว่า 90 ปี แต่ปัญหาผู้ป่วย เบาหวาน กลับยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอันดับต้นๆ ของโลก โดยในปัจจุบันพบคนไทยป่วยเป็นเบาหวานสูงถึง 4 ล้านคนช่วงอายุ

กรุงเทพมหานครร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรม เนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2557 สุขภาพ—20 Jan 15

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลกปี 2557 ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และบริเวณ Sky Walk ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร

สมาคมโรคเบาหวาน รณรงค์ หยุด...เบาหวาน STOP DIABETES NOW สุขภาพ—30 Jun 14

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนโดย บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการรณรงค์ หยุด...เบาหวาน “STOP DIABETES NOW”

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(29 มิถุนายน 2557) ปฏิทินข่าว—29 Jun 14

กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 06.00 น. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดงานรณรงค์ “หยุด... เบาหวาน” ณ หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี 10.00 น. ไวไว ร่วมออกบูธงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(29 มิถุนายน 2557) ปฏิทินข่าว—29 Jun 14

กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 06.00 น. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดงานรณรงค์ “หยุด... เบาหวาน” ณ หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี 10.00 น. - 20.00 น. 18th Saha Group Fair ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(29 มิถุนายน 2557) ปฏิทินข่าว—28 Jun 14

กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 06.00 น. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดงานรณรงค์ “หยุด... เบาหวาน” ณ หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี 10.00 น. ไวไว ร่วมออกบูธงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(29 มิถุนายน 2557) ปฏิทินข่าว—28 Jun 14

กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 06.00 น. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดงานรณรงค์ “หยุด... เบาหวาน” ณ หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี 10.00 น. - 20.00 น. 18th Saha Group Fair ณ

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดงานรณรงค์ หยุด...เบาหวาน สุขภาพ—26 Jun 14

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานการรณรงค์เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์หยุด...เบาหวาน “STOP DIABETES NOW”

ภาพข่าว: สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบรางวัล ทีมงานในโครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน สุขภาพ—10 Mar 14

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ Advance in Diabetes Education for Self-Management และกิจกรรมสำหรับประชาชน มีการมอบรางวัลและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลใน โครงการ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(7 มีนาคม 2557) ปฏิทินข่าว—07 Mar 14

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 09.00 น. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีเปิดการสัมมนา วิชาการ Advance in Diabetes Education for Self-Management และกิจกรรมสำหรับประชาชน ณ โรงแรม เอส 31 13.00 น.