Friday December 14, 2018 15:06

สวนพฤกษศาสตร์ Press Releases

ภาพข่าว: ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—12 Dec 18

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อ.ส.พ. แจ้งปิดการให้บริการทุกวันจันทร์ ทั่วไป—06 Dec 18

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขอแจ้งปิดการให้บริการในทุกวันจันทร์ ตามหลักสากลทั่วไปที่ได้รับการยอมรับในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อ.ส.พ. ได้ทำการตรวจเช็คระบบและซ่อมแซมนิทรรศการ

อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ ทั่วไป—06 Dec 18

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สายฝน

ภาพบรรยากาศภายในร้านกาชาดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—03 Dec 18

ภาพบรรยากาศภายในร้านกาชาดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในคืนแรกได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศภายในร้านกาชาดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—03 Dec 18

ภาพบรรยากาศภายในร้านกาชาดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในคืนแรกได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ทั่วไป—03 Dec 18

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการทางพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และจัดกิจกรรมกดไลค์แฟนเพจ เฟสบุคองค์การสวนพฤกษศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ทั่วไป—03 Dec 18

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเปิดงานกาชาดไทย ประจำปี 2561 โดยมี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดร้านกาชาดภายในงาน 125 ปี สภากาชาดไทย ทั่วไป—03 Dec 18

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: การประชุมผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ทั่วไป—13 Nov 18

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม

แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ทั่วไป—13 Nov 18

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสุโขทัย 1-2 ชั้น 1 โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ ทั่วไป—13 Nov 18

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ โดยมีนางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กล่าวรายงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Competency

งาน Chaingmai Flora 2018 : Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ ทั่วไป—05 Nov 18

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.61 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน Chaingmai Flora 2018 : Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเพื่อจัดทำหลักสูตรและสื่อในการเผยแพร ทั่วไป—29 Oct 18

ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่ หุ้น—24 Oct 18

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา" (นักพฤกษศาสตร์ สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่) โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั่วไป—19 Oct 18

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและร่วมสานต่อ พระราชปณิธานใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้บริการเข้าชมตามปกติแล้ว ทั่วไป—16 Oct 18

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้บริการเข้าชมตามปกติแล้วค่ะ ซึ่งทางองค์การฯ ได้จัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการสามารถนำรถเข็นวีลแชร์เข้าชมภายในอาคาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าชมแต่ละชั้นโดยมีบริการลิฟท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ทั่วไป—02 Oct 18

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด สักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีพิธีสงฆ์ภายในห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ภาพข่าว: การประชุม เพื่อสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—26 Sep 18

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม "เพื่อสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ" โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูต จาก 20 ประเทศเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพ ทั่วไป—24 Sep 18

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูต จาก 20 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเคนย่า ศรีลังกา คาซัคสถาน เกาหลี อียิปต์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สโลวาเกีย

ภาพข่าว: บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงาน วันรัฐวิสาหกิจไทย ทั่วไป—20 Sep 18

วันที่ 20 กันยายน 2561 บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงาน "วันรัฐวิสาหกิจไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า ทั่วไป—19 Sep 18

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า ที่นิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ให้บริการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบ QR Code เป๋าตุง กรุงไทย ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีความสะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่สแกน QR

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที ทั่วไป—12 Sep 18

นายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลง อ.ส.พ.ไปสู่องค์กรที่มีรูปแบบเหมาะสมกับภารกิจ ทั่วไป—11 Sep 18

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลง อ.ส.พ.ไปสู่องค์กรที่มีรูปแบบเหมาะสมกับภารกิจ

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จ.นราธิวาส แหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้ ดิน น้ำ และป่า ทั่วไป—04 Sep 18

ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืช พืชพรรณหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ หลายชนิดเป็นยาสมุนไพร สามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ ซึ่งสามารถพบได้ทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า

ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดกิจกรรมครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านพืชและรักษาสิ่งแวดล้ ทั่วไป—04 Sep 18

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดโครงการครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเมตตาศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว: เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—28 Aug 18

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารระดับสูง จาก Seychelles Institute of Agriculture and Horticulture (SIAH) สาธารณรัฐเซเชลส์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับสื่อมวลชน ชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—24 Aug 18

นายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก Blogger จากเพจ Trip Thailand และ www.edtguide.com

ภาพข่าว: สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2561 ทั่วไป—24 Aug 18

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในโอกาสได้รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2561 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั่วไป—22 Aug 18

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "คืนปรงนาสู่ถิ่น ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่

อบรมกฎระเบียบและข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทั่วไป—22 Aug 18

นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง กฎระเบียบและข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ