Wednesday May 22, 2019 06:04

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี Press Releases

ไปรษณีย์ไทย เปิดจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ ทั่วไป—04 Apr 19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนเปิดจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ในราคาเข็มละ 300 บาท

ภาพข่าว: บอร์ดดีอี เห็นชอบโครงการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ และมาตรการ Quick Win หนุนไทยเพิ่มอันดับดิจิทัลในเวทีโลก ไอที—18 Feb 19

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี

ภาพข่าว: สมาคมสถาปนิกสยามฯ ยื่นหนังสือนายกฯ ทบทวนการสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2(Terminal บ้าน/คอนโด—31 Oct 18

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA)ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาชะลอและทบทวนการจัดวางอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2)

ภาพข่าว: สัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ทั่วไป—07 Sep 18

นายจำเริญโพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เมื่อวันที่ 7 กันยายน

ภาพข่าว: การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ทั่วไป—25 Jun 18

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

รัฐ เอกชน ชุมชน ร่วมรำลึกวันทรงราชย์รัชกาลที่ 9 ประกาศจับมือสามัคคีแก้ปัญหาของประเทศตามแนวพระราชดำริ ทั่วไป—19 Jun 17

ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รำลึกวันทรงราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจับมือบูรณาการแก้ปัญหาของประเทศอย่างใกล้ชิด เป็นเอกภาพ

ชวนชมละครเวทีน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9 ทั่วไป—04 Apr 17

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชมละครเวทีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ละครเวทีชุด

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดแสดงละครเวทีเรื่อง ทั่วไป—03 Apr 17

ยิ่งใหญ่น่าประทับใจ สมการรอคอยกับละครเวที "เสียงของพ่อ" ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานบันเทิง การแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ ในดวงใจนิรันดร์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บันเทิง—23 Feb 17

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ ๔ "ในดวงใจนิรันดร์" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ภาพข่าว: ละครเวทีเทิดพระเกียรติ ครอบครู บันเทิง—02 Feb 17

นายจิระชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนในนามฝ่ายประสานงาน โครงการเสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds

ครอบครู ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี เพื่อในหลวงรัชกาลที่ บันเทิง—09 Jan 17

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่อง "ครอบครู" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสะท้อนเสียงแห่งความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ช่องวัน31 นำรายการพิเศษ สารคดีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ บันเทิง—31 Oct 16

ช่องวัน ร่วมกับ กสทช, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, สำนักงานกิจการยุติธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ทรท, สสส, สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, เอ็นบีที,

ดร.โสภณ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ บ้าน/คอนโด—15 Feb 16

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้ประสานงาน กลุ่มสร้างเขื่อนแม่วงก์เพื่อป่าไม้ สัตว์ป่าและประชาชน ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วันนี้ เวลา 10.00 น.

ปธ.สมาพันธ์ฯผู้เลี้ยงกุ้งไทย พร้อมนายกสมาคม ผู้แทนสหกรณ์ ชมรมต่างๆ ในคลัสเตอร์กุ้งไทย ทั่วไป—22 Jun 16

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก - ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และทุกภาคส่วนในสายห่วงโซ่การผลิตกุ้งของประเทศ ได้แก่ สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมประชุมหารือข้อมูลความต้องการใช้ไม้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ทั่วไป—28 Apr 16

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมการประชุมหารือข้อมูลความต้องการใช้ไม้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน

ภาพข่าว: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ ทั่วไป—23 Mar 16

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 นางสาวพรทิพย์ อุดมเวทยนันท์ ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมการอนุรักษ์พรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวกนกวรรณ ชูทาน

ภาพข่าว: ปตท.ร่วมเครือข่ายสร้างสังคมพฤติกรรมเชิงบวกผ่านโครงการ อย่าให้ใครว่าไทย ทั่วไป—26 Jan 16

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมงานมหกรรม "อย่าให้ใครว่าไทย" จัดขึ้นโดยเครือข่ายอนาคตไทยร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และภาคีเครือข่าย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง บันเทิง—28 Nov 15

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงนับเป็นวโรกาสอันพิเศษยิ่งอีกครั้งสำหรับปวงชนชาวไทย

ภาพข่าว: ต้อนรับ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—03 Nov 15

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิด "การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รุ่นที่2" โดยมี นายเกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรม ให้การต้อนรับ ณ บริเวณด้านหน้า โรงแรมเอเชีย

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนชม นิทรรศการ พระผู้สร้างรอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—27 Mar 15

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระจริยวัตรอันงดงาม และพระปรีชาสามารถ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—25 Mar 15

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงได้น้อมรำลึกถึงพระจริยวัตร พระปรีชาสามารถ และ พระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์

กลุ่มทรู ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตั้งปณิธานทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการปณิธานความดี ทั่วไป—11 Mar 15

เนื่องในช่วงเวลาระหว่าง ปี 2558-2560 มีวาระอันเป็นมงคลฤกษ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน 3 ปี ภาครัฐ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัด “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” เชิญชวนองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรชาวไทย

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—20 Jan 15

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทำเนียบรัฐบาล นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ตัวแทนชาวบ้าน 3 จังหวัดรอบเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—17 Jan 15

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.58 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (สร.ขสมก.) นำโดย นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธาน สร.ขสมก. พร้อมตัวแทนสมาชิก 30 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ โครงการ ทั่วไป—13 Jan 15

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการ “พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาสากลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (GINFO) ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น.-12.00

สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทั่วไป—13 Dec 14

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.57 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้เผยแพร่ข่าว โดยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จัดสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง ไทยนิยม บันเทิง—16 Oct 14

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ไทยนิยม”