Sunday August 18, 2019 10:16

สำนักงานพาณิชย์ Press Releases

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 ทั่วไป—09 Aug 19

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการเชื่อมโยงการตลาด ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ปี 2562 ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

มหกรรมสินค้าปลอดภัย และของดีจังหวัดเพชรบูรณ์@JJMALL ไลฟ์สไตล์—06 Aug 19

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มหกรรมสินค้าปลอดภัย และของดีจังหวัดเพชรบูรณ์@JJMALL"ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร

มหกรรมสินค้าปลอดภัย และของดีจังหวัดเพชรบูรณ์@JJMALL ทั่วไป—06 Aug 19

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มหกรรมสินค้าปลอดภัย และของดีจังหวัดเพชรบูรณ์@JJMALL" ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร

ชวนช้อปและชิม ของดี ของเด่นเมืองชากังราว ในงาน มหกรรมของดีจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ ทั่วไป—25 Jul 19

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่น ใน "มหกรรมของดีเมืองกำแพงเพชร" ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซา ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จับมือ จังหวัดยะลา จัดทัพผลไม้และสินค้าเกษตร ช้อปจุใจในงาน Fruit Product YALA ทั่วไป—24 Jul 19

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ จังหวัดยะลา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา จัดงานของดีจังหวัดยะลา " Fruit & Product YALA Festival "ขนทัพของดีประจำจังหวัดรวบรวมสินค้าเกษตรของสดและแปรรูป อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโชกุน กล้วยหิน เป็นต้น

มหกรรมสินค้าเกษตรและของดีนครศรีธรรมราช ทั่วไป—22 Jul 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและของดีนครศรีธรรมราช พบกับ สินค้า GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง, ทุเรียนใต้, มังคุดคัด, ข้าวพื้นเมือง, สินค้าเกษตรปลอดภัย, ข้าวยำปักษ์ใต้ ขนมและอาหารพื้นถิ่น, ภาพแกะหนังตะลุง,

พาราไดซ์ พาร์ค เชิญเที่ยวชมวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชากังราว ในงาน มหกรรมของดีเมืองกำแพงเพชร ทั่วไป—22 Jul 19

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่น เชิญเที่ยว เชิญชมวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชากังราว ใน "งานมหกรรมของดีเมืองกำแพงเพชร" ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 ณ

มหกรรมของดีเมืองกำแพงเพชร ทั่วไป—22 Jul 19

จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินงานโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ยกเอาสินค้าเด่น สินค้าดีจากจังหวัดกำแพงเพชรมาให้เลือกซื้อกันถึงกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน "มหกรรมของดี เมืองกำแพงเพชร" จัดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า ผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายธุรกิจ

พาราไดซ์ พาร์ค เชิญเที่ยวชมวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชากังราว ในงาน มหกรรมของดีเมืองกำแพงเพชร ทั่วไป—22 Jul 19

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่น เชิญเที่ยว เชิญชมวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินชากังราว ใน "งานมหกรรมของดีเมืองกำแพงเพชร" ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2562 ณ

มหกรรมสินค้าเกษตรและของดีนครศรีธรรมราช ทั่วไป—18 Jul 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและของดีนครศรีธรรมราช พบกับ สินค้า GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง, ทุเรียนใต้, มังคุดคัด, ข้าวพื้นเมือง, สินค้าเกษตรปลอดภัย, ข้าวยำปักษ์ใต้ ขนมและอาหารพื้นถิ่น, ภาพแกะหนังตะลุง,

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงาน ของดี GI ทั่วไป—15 Jul 19

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงาน "ของดี GI กาฬสินธุ์" ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี GEOGRAPHICAL INDICATION : GI

พาราไดซ์ พาร์ค จับมือ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ขนเครื่องประดับงานพรีเมี่ยมมาจำหน่ายราคาพิเศษ ในงาน ทั่วไป—01 Jul 19

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จัดงาน จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2019 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2562 ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซา ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

จังหวัดหนองคาย จัด Pop Up Store กิจกรรมพัฒนาสินค้า/บริการจังหวัดหนองคายด้านการตลาดและการค้า 26 30 ปฏิทินข่าว—27 Jun 19

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ได้ให้ข่าวการจัดกิจกรรมพัฒนาสินค้า/บริการจังหวัดหนองคายด้านการตลาดและการค้า ในปี 2562 และเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าที่เราภูมิใจจากหนองคาย พร้อมดันผู้ประกอบการหนองคายให้เติบโตขยายตลาดการค้า 4.0

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท ทั่วไป—25 Jun 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,

พณ.ราชบุรีนำของดีเมืองโอ่ง บุกเมืองกรุงฯวางเป้าขยายฐาน ทั่วไป—25 Jun 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้า SMEs และสินค้า Biz Club ราชบุรี ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งเป้าขยายตลาดสินค้ามาตรฐานราชบุรี

พณ.ราชบุรีนำของดีเมืองโอ่ง บุกเมืองกรุงฯวางเป้าขยายฐาน ปฏิทินข่าว—25 Jun 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้า SMEs และสินค้า Biz Club ราชบุรี ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งเป้าขยายตลาดสินค้ามาตรฐานราชบุรี

หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019 ทั่วไป—24 Jun 19

จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าในงาน "หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019" งานดีที่ต้องห้ามพลาด พบกับผลิตภัณฑ์ ของดี ของเด่นประจำจังหวัด อาทิ ข้าวเหนียวผัวหลง เป็นข้าวมีกลิ่นหอมละมุน เหนียวนุ่ม,

ขอเชิญเที่ยวงาน KHONKAEN GMS FAIR 2019 ทั่วไป—21 Jun 19

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงาน KHONKAEN GMS FAIR 2019 งานแสดงและจำหน่าย OTOP/SMEs ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่นและผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

ชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ROAD SHOW BEST Of CHIANGRAL PRODUCT สุดยอดผลิตภัณฑ์จากเชียงราย ชา กาแฟ ทั่วไป—19 Jun 19

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัด Road Show สินค้า 2 ภูมิภาค

จ.ฉะเชิงเทรา เชิญเที่ยวงาน มหกรรมของดีฉะเชิงเทรา 2019 ครั้งที่ 3 26-30 มิถุนายน 2562 ณ ทั่วไป—19 Jun 19

จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมของดีฉะเชิงเทรา 2019 ครั้งที่ 3" พบกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมของดีขึ้นชื่อจังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 60 บูท เปิดมุมมองเส้นทางใหม่..ท่องเที่ยววิถีชุมชน

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าปลอดภัยและของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ ทั่วไป—17 Jun 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป คัดสรรสินค้าคุณภาพดีทั้งของกินของใช้จากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มาให้เลือกชิมเลือกช้อปกว่า 40 บูธ อาทิ น้ำพริกมะขามอ่อน ผ้าเขียนเทียน

งาน อยู่ดี กินดี ของดีภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้า เจเจ ทั่วไป—06 Jun 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก) จัดงาน "อยู่ดี กินดี ของดีภาคตะวันออก 2" ครั้งที่ 2 งานแสดงและจำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อเอาใจนักช้อปภาคตะวันออก ยกขบวนสินค้า

พาราไดซ์ พาร์ค เชิญเที่ยวชมงานมหกรรมสินค้าปลอดภัยและของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั่วไป—04 Jun 19

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงาน มหกรรมสินค้าปลอดภัยและของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ ลานรอยัล พาร์ค พลาซา ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

มหกรรมสินค้าปลอดภัย และของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั่วไป—28 May 19

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มหกรรมสินค้าปลอดภัย และของดีจังหวัดเพชรบูรณ์" ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2562 ณ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ

พาราไดซ์ พาร์ค เชิญชวนเที่ยวชมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี ทั่วไป—27 May 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

พณ. เมืองโอ่งนำทัพสินค้าชั้นดี บุกตลาดภาคตะวันออกขยายช่องทางเพิ่ม ปฏิทินข่าว—23 May 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า SMEs ของจังหวัดราชบุรี ในชื่องาน "มหัศจรรย์ของดี@ราชบุรีเมืองโอ่ง" ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

มหกรรมข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ทั่วไป—22 May 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ภายในงานพบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรข้าวปลอดภัย/อินทรีย์ ปลารสเด็ดปากน้ำโพและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง นำโดยแมงปอ ชลธิชา

มหกรรมข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ทั่วไป—22 May 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ภายในงานพบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรข้าวปลอดภัย/อินทรีย์ ปลารสเด็ดปากน้ำโพและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง นำโดย ข้าวทิพย์

เวียร์ ศุกลวัฒน์ ชวนเที่ยวงาน Nongkhai Best 2019 สินค้าดี อาหารเด่น ท่องเที่ยวลำน้ำโขง ไลฟ์สไตล์—14 May 19

จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Nongkhai Best 2019 สินค้าดี อาหารเด่น ท่องเที่ยวลำน้ำโขง จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 นี้ มีสินค้ามากมายกว่า 50 ร้านค้า และสินค้าที่หลากหลาย จากจังหวัดหนองคาย จังหวัดในลุ่มแม่น้ำโขง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีจัดงานยิ่งใหญ่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ย ไลฟ์สไตล์—03 May 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีจัดงานยิ่งใหญ่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) "Innovation & Eco-Tourism Fair 2019" พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก