เปิดตัวหนังสือใหม่..คู่มือการสอนภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 27, 2011 14:40
กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง

สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง เปิดตัวหนังสือใหม่..คู่มือพัฒนาการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เฉลิม ทองนวล เหมาะสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการใช้สื่อการสอน กิจกรรมฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและเขียน การใช้เกมในการสอนภาษาอังกฤษ ..วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับเอ.พี.ฮอนด้า จัดโครงการประกวดแผนการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จัดโครงการประกวดแผนการตลาด marketing plan contest # 9 by เอ.พี.ออนด้า...

ภาพข่าว: SPU : คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการสู่สังคมศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิพระมหาไถ่

วันที่ 22-23 ก.ย.2559 คณะนิเทศศาสตร์บริการวิชาการแก่ทีมงานมูลนิธิพระมหาไถ่ ในหัวข้อ "ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" นำทีมวิทยากรโดย ผศ.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อ.ธนัญกรณ์ รักษาคำ และอ.ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพัฒนโชติ์ ณ...

PERFECT PIECES FROM PERFECT TEN GIT เฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่

PERFECT PIECES FROM PERFECT TEN GIT เฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่.. ชิงโล่รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ 10 ผลงานการออกแบบ...

ภาพข่าว: สหวิริยาโลจิสติกส์ อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (The Supervisory Skill Development) โดยมีนายอนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการผู้จัดการ บจก.บริการจัดการสหวิริยา...

ภาพข่าว: มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต และศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน "Thailand Fruit Festival 2016" มหกรรม บุฟเฟ่ต์ทุเรียน และผลไม้สดตามฤดูกาลครั้งแรกในภูเก็ต พร้อมจำหน่ายผลไม้สดนานาชนิด ผลไม้แปรรูป...

Related Topics