Tuesday October 23, 2018 00:36

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล Press Releases

สำนักวิจัยซูเปอร์โพลนำเสนอผลโพล เรื่อง ลักษณะต้นแบบผู้นำประเทศที่ดี บ้าน/คอนโด—22 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ลักษณะต้นแบบผู้นำประเทศที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 1,061 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ลักษณะต้นแบบผู้นำประเทศที่ดีในสายตาประชาชน พบว่า อันดับแรก

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำเปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย บ้าน/คอนโด—22 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,081 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 13

Super Poll ธนาคารแห่งประเทศไทย กับ การคุมสินเชื่อบ้าน บ้าน/คอนโด—18 Oct 18

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจ เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย กับ การคุมสินเชื่อบ้านในมุมมองของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ของไทย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ

Super Poll ความไม่ปลอดภัยของประชาชน ทั่วไป—16 Oct 18

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจ เรื่อง ความไม่ปลอดภัยของประชาชน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง

Super Poll ภูมิใจในความเป็นคนไทย ทั่วไป—16 Oct 18

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภูมิใจในความเป็นคนไทย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม

Super Poll วิชาเรียนที่ชอบของเด็กไทย ทั่วไป—11 Oct 18

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง วิชาที่ชอบเรียนของเด็กไทย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม

Super Poll การเมืองกับความสุขของประชาชน ทั่วไป—08 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง การเมืองกับความสุขของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,144 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Super Poll โรคร้ายที่น่ากลัวในหมู่ประชาชน ทั่วไป—08 Oct 18

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง โรคร้ายที่น่ากลัวในหมู่ประชาชน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง

Super Poll สื่อร้ายกับยาบ้าในวัยโจ๋ ทั่วไป—01 Oct 18

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจ เรื่อง สื่อร้ายกับยาบ้าในวัยโจ๋ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ

Super Poll นักการเมืองที่ดี ทั่วไป—01 Oct 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง นักการเมืองที่ดี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 25 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

Super Poll กฎหมายจราจร กับ ความปลอดภัย ทั่วไป—27 Sep 18

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำนำเสนอผลโพล เรื่อง กฎหมายจราจร กับ ความปลอดภัย จากกรณีที่เคยมีข่าวเพิ่มค่าปรับหลายหมื่นบาทกับคนไม่มีใบขับขี่นั้น ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)

Super Poll ความผูกพันบอกต่อบริการธนาคาร ทั่วไป—24 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความผูกพันบอกต่อบริการธนาคาร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 15 - 22 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลโพล เรื่อง ประชาธิปไตย แบบ ไทย ๆ ในฝัน ทั่วไป—24 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ประชาธิปไตยแบบ ไทย ๆ ในฝัน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,128 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 19 - 22 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลโพล เรื่อง ความพอใจต่อบริการโรงพยาบาล ทั่วไป—19 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความพอใจต่อบริการโรงพยาบาล กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,125ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 - 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เมื่อถามถึง

Super Poll ระวังไต้ฝุ่นมังคุดการเมืองในไทย ทั่วไป—17 Sep 18

ระวังไต้ฝุ่นมังคุดการเมืองในไทย เพราะตัวเลขทางสถิติที่สำรวจเจอแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวขึ้นแบบเผชิญหน้า ทุก ๆ ฝ่ายต้องมีวินัยและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ฝ่ายการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทำหน้าที่สำคัญในเรื่องการเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์เพื่อลดความขัดแย้ง

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลโพล เรื่อง คลายล็อคพรรคการเมือง ทั่วไป—17 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง คลายล็อคพรรคการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,014 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Super Poll ความภูมิใจของประชาชนวันนี้ ทั่วไป—17 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความภูมิใจของประชาชนวันนี้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,089 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลโพล เรื่อง ความพอใจต่อบริการของธนาคาร หุ้น—07 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความพอใจต่อบริการของธนาคาร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,153 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 - 6 กันยายน พ.ศ. 2561

Super Poll โพล เรื่องอะไรที่คนไทยอยากรู้ ทั่วไป—03 Sep 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง เรื่องอะไรที่คนไทยอยากรู้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,129 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2561

SUPER Poll การเมือง กับ ละครทีวี ทั่วไป—27 Aug 18

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง การเมืองไทย กับ การแสดงละคร ในอารมณ์นี้ของคนไทย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง การเมืองไทย กับ การแสดงละคร ในอารมณ์นี้ของคนไทย

Super Poll คุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสายตาประชาชน ทั่วไป—20 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสายตาประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,256 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ทั่วไป—16 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประเมินความสุขชุมชนมวลรวม

Super Poll โพล เจาะใจคนเป็นหนี้ เรื่อง เศรษฐกิจ และ การเมือง ทั่วไป—14 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง เจาะใจคนเป็นหนี้ เรื่อง เศรษฐกิจและการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,104 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Super Poll วิพากษ์การสำรวจความคิดเห็น แก้ไข กฎหมายเลือกตั้ง ผ่านเว็บสำนักงานเลขาวุฒิสภา ทั่วไป—14 Aug 18

บทวิพากษ์ การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติซึ่ง สนช. เป็นผู้เสนอ เกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล

Super Poll โพล ความสนใจของสาธารณชน ทั่วไป—06 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความสนใจของสาธารณชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,035 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

Super Poll โพลเลือกตั้ง คุณสมบัติของ สส ที่ดี ทั่วไป—01 Aug 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อ การเลือกตั้งและคุณสมบัติของ ส.ส.ที่ดี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,147 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 – 28

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—23 Jul 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ผู้บริหารองค์กร คิดอย่างไรต่อ งานและทักษะของคนไทยในอนาคต 20 ปีข้างหน้า กรณีศึกษาตัวอย่าง

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ทั่วไป—16 Jul 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความสุขประชาชน ความสุขประเทศไทย กรณีทีมหมูป่า ณ ถ้ำหลวง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,104 ตัวอย่าง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง เกษตรกร คิดอย่างไร ต่อ ความมั่นคง มั่งคั่ง ทั่วไป—16 Jul 18

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เรื่อง เกษตรกร คิดอย่างไรต่อ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 1,159 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 1 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เมื่อถามถึง