Monday April 22, 2019 21:45

สำนักเลขาธิการ BRIA Press Releases

อุบลราชธานีได้รับการเลือกเป็นจังหวัดแรกเพื่อการดำเนินโครงการ BRIA ในประเทศไทย ทั่วไป—04 Dec 14

Better Rice Initiative Asia (BRIA) ได้เลือก 8 ศูนย์ข้าวชุมชน (Community Rice Center) ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการดำเนินโครงการสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการไปสำรวจเมื่อเร็วๆนี้ พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย

ภาพข่าว: BRIA ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกรมการข้าว ทั่วไป—20 Nov 14

สำนักเลขาธิการ BRIA ภูมิภาค เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับกรมการข้าวสำหรับการดำเนินงานของโครงการ BRIA ในประเทศไทย โดยมี นาย ชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีลงนามบันทึกความเข้าใจในนามของกรมการข้าว กับนายมัทธีอัส บิคเคล ผู้อำนวยการโครงการ

ภาพข่าว: BRIA ที่ IRC2014 ทั่วไป—05 Nov 14

สำนักเลขาธิการ BRIA ภูมิภาค เมื่อเร็ว ๆ นี้ เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการและการประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 4 (IRC2014) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) โดย นายโดมินิก ฟอร์เท็นบัคเคอร์ ผู้ประสานงานของ German Food Partnership (GFP)