Monday March 25, 2019 23:48

สินค้าเกษตรปลอดภัย Press Releases

CO OP ปากน้ำแฟร์ 2019 กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มอาชีพ วันที่ 2-8 เมษายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ ไลฟ์สไตล์—20 Mar 19

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายนรินทร์ ยิ้มสรวล ดันสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปลงใหญ่ของดีของเด่น จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต ลดต้นทุนควบคู่กับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และยังสร้างมูลค่าเพิ่มโดยแปลงใหญ่กลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ อีกด้วย

มกอช. ร่วมงาน NPEW 2019 สหรัฐอเมริกา ทั่วไป—11 Mar 19

เกษตรฯ สั่งลุย ส่งมกอช. ร่วมงาน Natural Product Expo West 2019 ผลักดันสินค้าเกษตรปลอดภัยจากธรรมชาติ สู่เวทีสากล สร้างความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรจากธรรมชาติของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

พบกับของดี..ของเด่น..ของดัง ได้ที่งาน มหกรรมของดีฉะเชิงเทรา 2019 15 - 19 มีนาคม ทั่วไป—08 Mar 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมของดีฉะเชิงเทรา 2019" คึกคัก ตระการตา กับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมของดีขึ้นชื่อจังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 60 บูท เปิดมุมมองเส้นทางใหม่..ท่องเที่ยววิถีชุมชน ชิม...อาหารอร่อย อุดมคุณค่า