Wednesday June 20, 2018 03:01

สูตรคำนวณ Press Releases

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หวั่นรัฐเคาะราคาอ้อยขั้นต้นล่าช้า กระทบช่วงเปลี่ยนผ่าน ทำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายรวนทั้งระบบ พลังงาน—04 Oct 17

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ลุ้นรัฐเร่งคลอดสูตรคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว หวั่นกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างใหม่ และการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 60/61 ที่ต้องล่าช้าออกไป นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

บังคับใช้แล้ว กฎหมายอัตราค่าตอบแทน รับงานทำที่บ้าน ทั่วไป—01 Nov 16

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน เผย ประกาศอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมแจงสูตรคำนวณการจ่ายค่าจ้าง ย้ำต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้รับงานไปทำ ที่บ้านได้รับการคุ้มครอง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สร้างแรงจูงใจให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยร่างประกาศมีเนื้อหาสรุปว่า อัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ โดยคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหารด้วยจำนวนชิ้นงานเฉลี่ยที่ลูกจ้างทำได้ภายใน ๘ ชั่วโมงทำงาน ทั้งนี้ หากผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ปฏิบัติตามประกาศมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จำคุกไม่เกิน ๓ เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ได้สั่งการให้ เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้นายจ้าง ผู้รับงาน ไปทำที่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมกำชับพนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้รับงานไปทำที่บ้านถือเป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มหนึ่ง ซึ่งกสร. ได้เห็นความสำคัญ ของแรงงานกลุ่มนี้ที่มีกว่า ๒๒ ล้านคน จึงจัดตั้งกองคุ

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—08 Jan 15

เลิกอุ้มแอลพีจี ปรับสูตรคำนวณราคาใหม่เริ่ม2ก.พ.เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจาก3แหล่งจัดหาปตท.เลิกแบกภาระหมื่นล้านต่อปี กบง.ลอยตัวแอล พีจีแบบเบ็ดเสร็จ ปรับสูตรราคาเดียวประเดิมใช้ 2 ก.พ. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สร้างค่าพยากรณ์ทางธุรกิจที่ดีกว่าด้วย Forecast ไอที—14 Jan 13

พยากรณ์ที่แม่นยำ สร้างความท้าทายให้นักพยากรณ์มืออาชีพที่ต้องหาค่าพยากรณ์ดีที่สุด แต่คุณจะพึ่ง Excel กับสูตรคำนวณเท่านั้นหรือ? จะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องมือที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยคุณพยากรณ์ ทำให้กระบวนการพยากรณ์ของคุณมีระเบียบแบบแผน รวดเร็ว แม่นยำ

สู่สุดยอดการเขียนสูตรและการใช้ฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ (มอบวุฒิบัตร) ทั่วไป—30 May 11

ในโปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง

ก.ล.ต. ปรับสูตรคำนวณ P/E ratio ที่ใช้ประกอบ Turnover List ทั่วไป—04 Mar 09

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงสูตรการคำนวณ P/E ratio ที่ใช้ประกอบกับ Turnover List ในการกำหนดรายชื่อหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้องจัดทำรายงานแสดงมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าบุคคลธรรมดาโดยไม่นับรวมถึงกำไรจากเงินลงทุน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ทั่วไป—17 Sep 08

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข. จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ทั่วไป—17 Sep 08

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข. จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่