Wednesday May 25, 2016 02:32

สูตรคำนวณ Press Releases

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทั่วไป—08 Jan 15

เลิกอุ้มแอลพีจี ปรับสูตรคำนวณราคาใหม่เริ่ม2ก.พ.เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจาก3แหล่งจัดหาปตท.เลิกแบกภาระหมื่นล้านต่อปี กบง.ลอยตัวแอล พีจีแบบเบ็ดเสร็จ ปรับสูตรราคาเดียวประเดิมใช้ 2 ก.พ. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สร้างค่าพยากรณ์ทางธุรกิจที่ดีกว่าด้วย Forecast ไอที—14 Jan 13

พยากรณ์ที่แม่นยำ สร้างความท้าทายให้นักพยากรณ์มืออาชีพที่ต้องหาค่าพยากรณ์ดีที่สุด แต่คุณจะพึ่ง Excel กับสูตรคำนวณเท่านั้นหรือ? จะดีกว่าไหมถ้ามีเครื่องมือที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยคุณพยากรณ์ ทำให้กระบวนการพยากรณ์ของคุณมีระเบียบแบบแผน รวดเร็ว แม่นยำ

สู่สุดยอดการเขียนสูตรและการใช้ฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ (มอบวุฒิบัตร) ทั่วไป—30 May 11

ในโปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง

ก.ล.ต. ปรับสูตรคำนวณ P/E ratio ที่ใช้ประกอบ Turnover List ทั่วไป—04 Mar 09

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงสูตรการคำนวณ P/E ratio ที่ใช้ประกอบกับ Turnover List ในการกำหนดรายชื่อหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้องจัดทำรายงานแสดงมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าบุคคลธรรมดาโดยไม่นับรวมถึงกำไรจากเงินลงทุน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ทั่วไป—17 Sep 08

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข. จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ทั่วไป—17 Sep 08

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข. จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่