Thursday September 20, 2018 01:56

หน่วยงานราชการ Press Releases

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(20 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—19 Sep 18

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 10.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแถลงการจัดงานประเพณีอุ้มพระ ดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(19 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—19 Sep 18

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 08.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU ยกระดับขีดความ สามารถ SMEs และส่งเสริมมาตรการบัญชีเดียว) ระหว่าง ส.อ.ท. และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—18 Sep 18

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 08.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU ยกระดับขีดความ สามารถ SMEs และส่งเสริมมาตรการบัญชีเดียว) ระหว่าง ส.อ.ท. และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(18 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—18 Sep 18

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 10.30 น. แนวทางการเจรจาในการประชุม FTA ไทย - ศรีลังกา ครั้ง ที่ 2 โดย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการ ค้าระหว่างประเทศ ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(18 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—17 Sep 18

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 10.30 น. แนวทางการเจรจาในการประชุม FTA ไทย - ศรีลังกา ครั้ง ที่ 2 โดย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการ ค้าระหว่างประเทศ ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(14 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Sep 18

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 10.30 น. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ กรม สรรพสามิต ร่วมกันส่งเสริมการใช้ผลิตภ้ณฑ์แอลกอฮอล์ ด้านสาธารณสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย สนองนโยบายสาธารณสุข

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(14 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Sep 18

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 10.30 น. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ กรม สรรพสามิต ร่วมกันส่งเสริมการใช้ผลิตภ้ณฑ์แอลกอฮอล์ ด้านสาธารณสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย สนองนโยบายสาธารณสุข

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(12 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Sep 18

กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 08.00 น. ส.อ.ท. จัดงานเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การ จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(12 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Sep 18

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 08.00 น. ส.อ.ท. จัดงานเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การ จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(11 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Sep 18

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 10.00 น. กรอ. ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดแถลงข่าวส่งต่อ ความรู้การเปลี่ยนสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ให้ช่างแอร์ทั่วประเทศ ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(11 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—10 Sep 18

กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 10.00 น. กรอ. ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดแถลงข่าวส่งต่อ ความรู้การเปลี่ยนสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ให้ช่างแอร์ทั่วประเทศ ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(10 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—10 Sep 18

กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ณ รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 15.30 น. กสอ. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กสอ.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(10 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—09 Sep 18

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ณ รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 15.30 น. กสอ. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กสอ.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(8 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Sep 18

กรุงเทพฯ--8 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(8 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—07 Sep 18

กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(6 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—06 Sep 18

กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง “นวัตกรรมพลังงาน...โอกาส อุตสาหกรรมไทย” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(6 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—05 Sep 18

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง “นวัตกรรมพลังงาน...โอกาส อุตสาหกรรมไทย” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(5 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—05 Sep 18

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 09.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดตัวกิจกรรม“SMEs Pro-active ก้าว ไกลสู่ตลาดโลก” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(5 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—04 Sep 18

กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 09.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดตัวกิจกรรม“SMEs Pro-active ก้าว ไกลสู่ตลาดโลก” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(4 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—04 Sep 18

กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดการกระชุมคณะกรรมการสื่อ สร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(3 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—02 Sep 18

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 09.30 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวมาตรการยกระดับหม้อ น้ำสมองกลในโรงงานทั่วไทยกว่า 7,000 แห่ง ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(4 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—03 Sep 18

กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดการกระชุมคณะกรรมการสื่อ สร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(3 กันยายน 2561) ปฏิทินข่าว—03 Sep 18

กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 09.30 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวมาตรการยกระดับหม้อ น้ำสมองกลในโรงงานทั่วไทยกว่า 7,000 แห่ง ณ

เข้าถึงบริการภาครัฐง่ายๆ ผ่านตู้คีย์ออส ไอที—31 Aug 18

เมื่อพูดถึงการติดต่อหน่วยงานราชการ หลายคนคิดว่าต้องเสียเวลา และต้องเดินทางไปที่ทำการ แต่ตอนนี้ภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ( Government Smart Kiosk)

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(30 สิงหาคม 2561) ปฏิทินข่าว—29 Aug 18

กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 14.00 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานการจำกัดการใช้ 3 สารปราบ ศัตรูพืชพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(30 สิงหาคม 2561) ปฏิทินข่าว—30 Aug 18

กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 14.00 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานการจำกัดการใช้ 3 สารปราบ ศัตรูพืชพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

SUPER ได้รับความไว้วางใจจากไอซีบีซี (ไทย) ปล่อยกู้บริษัทย่อยวงเงิน 307 ลบ. พลังงาน—29 Aug 18

บิ๊กบอส SUPER "จอมทรัพย์ โลจายะ"ปลื้ม แบงก์ ไอซีบีซี (ไทย) ปล่อยกู้ให้ บ.ย่อยวงเงิน 307.0 ล้านบาท ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร(เฟส2) ขนาดกำลังการผลิตรวม 9 MW ก่อสร้างคืบหน้ากว่า