Tuesday December 18, 2018 18:33

หางานจังหวัดนครราชสีมา Press Releases

ราชภัฏโคราชจับมือ สำนักงานจัดกางานจังหวัด จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ทั่วไป—13 Dec 13

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จะจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี งบประมาณ 2557 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเพิ่ม

ภาพข่าว: นัดพบแหล่งงาน ที่ราชภัฏโคราช โอกาสสำหรับการก้าวสู่โลกอาชีพ ทั่วไป—25 Jan 10

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันนัดพบแหล่งงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีอาจารย์ อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดี

วันนัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา มรนม. ปี 52 ทั่วไป—02 Mar 09

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันนัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา พบกับการรับสมัครงานในประเทศ จากสถานประกอบการโดยตรง การแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ นิทรรศการเตรียมตัวสมัครงาน การหางานทำ