Saturday May 25, 2019 21:03

อาคารแหล่งเรียนรู้ Press Releases

นายกรัฐมนตรี - ครม. เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล ทั่วไป—04 Dec 18

นายกรัฐมนตรี - ครม. เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ "วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล" ชมหนังสือ "ประมวลเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง : บันทึกวาระแห่งโลก" ฉบับอักษรเบรลล์ ปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมรองรับอารยสถาปัตย์ หนุนเด็กพิการทั่วประเทศ

ภาพข่าว: มอบอาคารแหล่งเรียนรู้ประจำมัสยิดบ้านแป-ระเหนือ จังหวัดสตูล ทั่วไป—17 Dec 15

ภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และวารุณี กิจเจริญพูลสิน (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกันทำพิธีส่งมอบอาคารแหล่งเรียนรู้ประจำมัสยิดบ้านแป-ระเหนือ จังหวัดสตูล