Thursday November 15, 2018 20:03

อินโฟเควสท์ Press Releases

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13.30 น. สศอ. จัดแถลงข่าว Robotics Cluster Pavilion ครั้ง ที่ 2 ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ทปอ. จัดงาน เปิดมุมมองการแข่งขันธุรกิจการศึกษาไทย ในศตวรรษที่21 ณ Ananda Campus 10.00 น. สภากาชาดไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 08.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานฟังบรรยายแนะนำ ศูนย์ฯ เยี่ยมชมภายในศูนย์ส่วนเก็บตัวอย่างหิน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10.00 น. ธนาคารออมสิน

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่ง ปี SET in the City 2018” 10.00 น. ปาร์คทูโก จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13.30 น. สศอ. จัดแถลงข่าว Robotics Cluster Pavilion ครั้ง ที่ 2 ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่ง ปี SET in the City 2018” 10.00 น. ปาร์คทูโก จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จัดงานแถลงข่าว “BIZ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่” ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จัดงานแถลงข่าว “BIZ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่” ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “TMB SME Insights” ณ โรงแรมเซนต์ รีจิส

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. กสอ. จัดแถลงข่าวยุทธศาสตร์ SMEs ปี 62 พร้อมพบ ไฮไลท์ต้นแบบที่เติบโต 1000 % ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. กสอ. จัดแถลงข่าวยุทธศาสตร์ SMEs ปี 62 พร้อมพบ ไฮไลท์ต้นแบบที่เติบโต 1000 % ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “TMB SME Insights” ณ โรงแรมเซนต์ รีจิส

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.00 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรม มิเอะ-ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO "ระบบการออม เพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Nov 18

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO "ระบบการออม เพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Nov 18

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.00 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรม มิเอะ-ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(10 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—10 Nov 18

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. การบินไทย ร่วมกันเปิดร้าน THAI Shop ร้านจำหน่าย สินค้าที่ระลึกของบริษัท การบินไทยฯ สาขาใหม่ ณ ไอ คอน สยาม ช้อปปิ้ง

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(10 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—09 Nov 18

กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. การบินไทย ร่วมกันเปิดร้าน THAI Shop ร้านจำหน่าย สินค้าที่ระลึกของบริษัท การบินไทยฯ สาขาใหม่ ณ ไอ คอน สยาม ช้อปปิ้ง

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(9 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—09 Nov 18

กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ธพว. จัดแถลงข่าว ดัชนี SMEs ไตรมาส 3/61 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18.00 น. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(9 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—09 Nov 18

กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับตลาด ทุนไทยสำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(8 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—07 Nov 18

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. อพวช. จัดงาน “NSM Alumni Day 2018” ณ อาคารสำนักงาน อพ. 10.30 น. ซันสวีท จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Nov 18

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ธพว. จัดแถลงข่าว ดัชนี SMEs ไตรมาส 3/61 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18.00 น. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Nov 18

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับตลาด ทุนไทยสำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Nov 18

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สสว. จัดพิธีลงนามความ ร่วมมือ กับ สสว.เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี และผลักดัน การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ณ SCB

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(8 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Nov 18

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. อพวช. จัดงาน “NSM Alumni Day 2018” ณ อาคารสำนักงาน อพ. 10.30 น. ซันสวีท จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—06 Nov 18

กรุงเทพฯ--6 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “พลังของผู้ชม กระตุก ธุรกิจสื่อ รอด/ร่วง?” ณ