Friday May 24, 2019 06:20

อุตสาหกรรมป่าไม้ Press Releases

ภาพข่าว: คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมถวายพระพร ทั่วไป—15 May 19

คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมถวายพระพร...ายสุกิจ จันร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 และนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร นำคณะผู้บริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ

ออป.เขตอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานจังหวัด ประจำปี 2562 ทั่วไป—10 May 19

นายพิสุทธิ์ วศินะเมฆินทร์ ผู้จัดการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ "แรงงานก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน"

ภาพข่าว: ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทั่วไป—09 May 19

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.), คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

ภาพข่าว :อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี กฟผ. ทั่วไป—07 May 19

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" พร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน "มูลนิธิรามาธิบดี" สำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

#อ.อ.ป. ช่วยผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.งาว ทั่วไป—29 Apr 19

ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการ สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด

ภาพข่าว: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมยินดี 27 ปี กรมควบคุมมลพิษ ทั่วไป—18 Apr 19

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มอบหมายให้ นางวันทนา เขียวสด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทน อ.อ.ป. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมควบคุมมลพิษในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี

ภาพข่าว: รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ทส. ทั่วไป—10 Apr 19

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมรดน้ำขอพร พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ภาพข่าว: บุคคลต้นแบบ ทั่วไป—10 Apr 19

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" และ "โล่เชิดชูเกียรติ" ให้กับ นายเกษมศักดิ์ กีรติกรกุล พนักงาน งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี ทั่วไป—09 Apr 19

นางรัตนราศรี กระจายศรี หัวหน้าส่วน ส่วนส่งเสริมเผยแพร่ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ผู้แทนจาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครบ 80 ปี

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ถวายพระพรฯ ทั่วไป—03 Apr 19

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ

ภาพข่าว : อ.อ.ป.เขตลำปาง ร่วมบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 ทั่วไป—27 Mar 19

นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นำทีมผู้ปฏิบัติงานในสังกัดร่วมบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้โครงการ "ลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ" ตามแนวคิด "ร่วมแรงร่วมใจ คืนคนดีสู่สังคม

ภาพข่าว: ต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ทั่วไป—22 Mar 19

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน ในการเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หลังจากการประชุม ด้านการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ในการนี้ อ.อ.ป.

อ.อ.ป. ร่วมผนึกกำลังกับ 5 หน่วยงาน จัดทำ โครงการอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร ทั่วไป—21 Feb 19

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยหลังจากการประชุมหารือ ว่า "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้เศรษฐกิจครบวงจร" เป็นความร่วมมือกับ 5 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง (ออป.เขตลำปาง) ร่วมกับหน่วยงานพันธ์มิตร จัดกิจกรรมลดปัญหาไฟป่า - ทั่วไป—18 Feb 19

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง (ออป.เขตลำปาง) ร่วมกับหน่วยงานพันธ์มิตร จัดกิจกรรมลดปัญหาไฟป่า - หมอกควัน - ฝุ่นละออง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายคำ ผู้แทน ออป.เขตลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ

ภาพข่าว: ออป.เขตลำปาง ร่วมกับหน่วยงานพันธ์มิตร จัดกิจกรรมลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน ทั่วไป—18 Feb 19

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง (ออป.เขตลำปาง) ร่วมกับหน่วยงานพันธ์มิตร จัดกิจกรรมลดปัญหาไฟป่า - หมอกควัน - ฝุ่นละออง นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายคำ ผู้แทน ออป.เขตลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ คณะผู้แทนจากนิคมสร้างตนเองกิ่วลม

ภาพข่าว: อ.อ.ป. - สรพ.8 ถ่ายภาพร่วมกัน ทั่วไป—08 Feb 19

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางสุนีย์ ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 และคณะ ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ อ.อ.ป. และ สรพ.8

ภาพข่าว: รำลึก ศ.ดร.อำนวย คอวนิช ทั่วไป—22 Jan 19

รำลึก...นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน อดีตผู้บริหาร อ.อ.ป. และผู้แทนจากกรมป่าไม้ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในพิธีระลึกถึง ศ.ดร.อำนวย คอวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

บริจาคเงินช่วยช้าง ทั่วไป—21 Jan 19

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 น.สพ.ทวีโภค อังควานิช ผู้จัดการ ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จากการจัดกิจกรรม "วิ่ง เคียงคู่ช้าง ฮาล์ฟมาราธอน 2018

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ณ ทั่วไป—16 Jan 19

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. แพร่ได้กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง

ภาพข่าว: วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ทั่วไป—15 Jan 19

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของ อ.อ.ป. ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ อ.อ.ป. จัดกิจกรรมฯ

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ร่วมตักบาตร กับ ก.คมนาคม ทั่วไป—07 Jan 19

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 , นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การ-อุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักฯ

ภาพข่าว: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการขององค์ก ทั่วไป—21 Dec 18

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ซึ่งนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ภาพข่าว: มอบรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สัก อ.อ.ป. ครั้งที่ ทั่วไป—19 Dec 18

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "Knock down Funiture" โดยผลการประกวดออกแบบในครั้งนี้

ภาพข่าว: จิตอาสาคัดแยกขยะ ทั่วไป—17 Dec 18

จิตอาสาคัดแยกขยะ...เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะ

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ถวายพานพุ่ม ร่วมรำลึก ร.9 ทั่วไป—07 Dec 18

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธีระยุทธ กลัดพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพข่าว: จิตอาสา อ.อ.ป. เราทำความดีด้วยหัวใจ ทั่วไป—07 Dec 18

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสุกิจ จันทร์ทอง และนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะจิตอาสาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับจิตอาสากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดร้านกาชาดภายในงาน 125 ปี สภากาชาดไทย ทั่วไป—03 Dec 18

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: อ.อ.ป.แสดงความรำลึก ทั่วไป—21 Nov 18

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม-ป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงความรำลึกถึง นายโนโบรุ อุเมดะ ผู้ล่วงลับ ในฐานะประธานศูนย์วนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล-อุเมดะ

กยท. ร่วมประชุมความร่วมมือ การนำระบบ ICT จัดการข้อมูล พัฒนาสวนยางพาราสู่ระบบ FSC, ทั่วไป—13 Nov 18

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย กยท. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่การผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศไทยให้เข้มแข็งด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด GIZ,

9 สวนป่า #อ.อ.ป. น่าเที่ยว แบกเป้ใบเดียวเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ไลฟ์สไตล์—09 Nov 18

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. เปิด 9 สวนป่าเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยสวนป่าที่เปิดให้บริการด้านท่องเที่ยว ได้แก่ สวนป่าโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าดอยบ่อหลวง