Wednesday September 18, 2019 00:02

อ่าน เขียน เรียนรู้ Press Releases

สนพ.ประพันธ์สาส์น ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมือกัน จัดโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4 ทั่วไป—11 Oct 18

เก็บเกี่ยวความรู้กันไปอย่างจุใจกับ โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

งานสร้างสรรค์เยาวชนในโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4 ทั่วไป—19 Sep 18

กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอความอนุเคราะห์จากท่านบรรณาธิการและสื่อมวลชน ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ สร้างสรรค์เยาวชนชิงทุนรางวัลจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณชมัยภร (บางคมบาง) แสงกระจ่าง, คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย, คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์

โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 4 โครงการนี้ได้เริ่มเมื่อ 1 มี.ค. 2561 สิ้นสุด 8 ต.ค. 2561 เป็นโครงการฯ ที่มอบทุนรางวัลให้กับนักเรียน – นักศึกษา รวมมูลค่าทุนรางวัล 8 แสนบาท โดยการคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 40 ท่านสุดท้าย จากการเขียนบทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมประเภท สารคดี กวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับรางวัลดังนี้ "สพฐ. / ชมนาด / ซีไรต์ / เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" เพื่อเข้าอบรมในค่าย "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ช่วงวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2561 ณ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

กิจกรรมออกค่ายฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเชิงประจักษ์ของโครงการฯ ที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานวรรณกรรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม

ภาพข่าว: การอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทั่วไป—30 May 18

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานานาชาติ " ประชุมสัมมนานานาชาติด้านการอ่านเขียนเรียนรู้ในยุคดิจิทัล " 2018 ASIAN Literacy Conference International Conference Association on Literacy in The

ธ.กรุงเทพ - ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัดโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ ทั่วไป—12 Oct 17

เพิ่มพูนความรู้ต่อยอดความคิดกับค่าย "วิจารณ์วรรณกรรม" ครั้งที่ 3 ตลอด 3 วัน 2 คืน กับ โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 3 ณ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก ที่ผ่านมานี้ โดยค่ายฯ หวังให้ความรู้ แนวทาง หลักคิดในการจับประเด็นการวิจารณ์ แก่น้องๆ

ธ.กรุงเทพ - ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัด โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ หุ้น—26 Oct 16

เก็บเกี่ยวความรู้กันถ้วนหน้าในการเข้าค่าย "วิจารณ์วรรณกรรม" ครั้งที่ 2 ตลอด 3 วัน 2 คืน กับ โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 2 ณ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก ที่ผ่านมานี้ โดยค่ายฯ หวังให้ความรู้ แนวทาง หลักคิดในการจับประเด็นการวิจารณ์

ประพันธ์สาส์น-ธ.กรุงเทพ ร่วมมือจัดโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ : ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม ทั่วไป—27 Mar 15

อิ่มอก อิ่มใจกันถ้วนหน้าในการเข้าค่าย “วิจารณ์วรรณกรรม” ตลอดทั้ง 3 วัน 2 คืน กับโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ค่ายวิจารณ์วรรณกรรม” ณ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก ที่ผ่านมานี้ โดยค่ายฯ หวังให้ความรู้ แนวทาง