Saturday October 19, 2019 14:38

เงินสงเคราะห์ Press Releases

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุขยายเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ หุ้น—11 Apr 19

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (50/100บาท/เดือน) เพิ่มเติมอีก 3 เดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 และจ่ายเงินชดเชยค่าไฟฟ้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 ส.ค. หุ้น—15 Aug 18

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ของเดือน ก.ค. - ส.ค. 61 เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมกว่า 673

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2561 ทั่วไป—11 Jul 18

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องที่จังหวัดต่างๆ ขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งกรมบัญชีกลางให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีคนดีในสังคมมากขึ้น

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสนับสนุนคนดีให้ทายาท จ.อ.สมาน กุนัน 4.95 แสนบาท ทั่วไป—11 Jul 18

กรมบัญชีกลางจ่ายตรงเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้ทายาทของ จ.อ.สมาน กุนัน เป็นเงิน 4.95 แสนบาท จากกรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางสาวสุทธิรัตน์

กรมบัญชีกลางพร้อมสนับสนุนการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์โดยตรง ทั่วไป—02 May 18

กรมบัญชีกลางพร้อมจะสนับสนุนการโอนเงินสงเคราะห์ที่เคยได้รับจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นักวิชาการ มธ.จัดเสวนา ตีแผ่เงินสงเคราะห์ ถกปัญหากรณีทุจริตเงินคนจนชี้ระบบโครงสร้างเป็นปัญหา หุ้น—04 Apr 18

- นักวิชาการ มธ. ชี้ไทยต้องยกเครื่องแก้ระบบการจัดการ หวั่น "การทุจริต" ในไทยจะฝังรากเป็นวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถกปัญหากรณี "ทุจริตเงินสงเคราะห์คนจน" ชี้ปัญหาเกิดจากระบบและโครงสร้าง ที่ปัจจุบันเป็นการรวมศูนย์อำนาจ

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 3 สาเหตุผลทำให้เกิดทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ทั่วไป—02 Apr 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวการทุจริตเงินสงเคราะห์จากภาครัฐสำหรับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ" สำรวจระหว่างวันที่ 25 - 29

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา ธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 2 ตีแผ่ ทั่วไป—30 Mar 18

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวงานเสวนา ธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 2 ตีแผ่ "เงินสงเคราะห์" เรามาถูกทางหรือไม่? ในการช่วยเหลือคนจน พบกับนักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ที่จะมาพูดถึง ช่องโหว่ของกฎหมาย

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินช่วยเหลือและสนับสนุนคนดี มีจิตสาธารณะ ทั่วไป—30 Mar 18

กรมบัญชีกลางสรุปผลการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตั้งแต่ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 จำนวน 14 ราย ได้จ่ายเงินชดเชยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 3,394,020 บาท นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า

ธรรมศาสตร์ ชวนร่วมเสวนา ตีแผ่ เงินสงเคราะห์ ทั่วไป—29 Mar 18

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน เสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 2 พร้อมรับฟังเสวนาในหัวข้อ ตีแผ่ "เงินสงเคราะห์" ถกถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการป้องกันการทุจริตเงินสงเคราะห์ รวมถึงช่องโหว่ของกฎหมาย

ปภ.รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ทั่วไป—28 Apr 17

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยด้านชีวิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 99 ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและค่าจัดการศพเรียบร้อยแล้วทุกราย

แรงงาน เผยครึ่งปีแรกช่วยลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์กว่า 205 ล้านบาท จ่ายเงินสงเคราะห์ 19.2 ทั่วไป—16 Apr 17

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วินิจฉัยและยุติคำร้องให้แก่ลูกจ้าง จำนวน ๗,๐๒๑ คน ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินกว่า ๒๐๐ ล้านบาท นายสุเมธ มโหสถ

กระทรวงแรงงาน เผยผลการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างปี 59 ช่วยเหลือลูกจ้าง 3,337 คน เป็นเงินกว่า 50 ทั่วไป—30 Jan 17

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2559 ระบุ มีลูกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์ 3,337 คน เป็นจำนวนเงินกว่า 50 ล้านบาท

บกปภ.ช.ประสานจังหวัดสำรวจความเสียหาย ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั่วไป—23 Jan 17

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดสำรวจข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพให้ดำเนินการในทันที ส่วนบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ ๕๙ ทั่วไป—25 Jan 16

วันนี้ (๒๐ ม.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนบนพื้นที่สูง และมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อ

รมว.พม. ชูข้าราชการตำรวจพิการที่ทุ่มเทและทำประโยชน์เพื่อสังคม มอบเงินสนับสนุนจัดหาเครื่องช่วยความพิก ทั่วไป—18 Sep 15

วันนี้ (๑๗ ก.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

ภาพข่าว: มอบโล่คนพิการต้นแบบ ทั่วไป—15 Jul 15

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่คนพิการต้นแบบ (นายเชาวลิต สาดสมัย) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

พม. ยกย่อง นายเชาวลิต สาดสมัย ครูอาสา คนพิการต้นแบบ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ทั่วไป—15 Jul 15

วันนี้ (๑๔ ก.ค. ๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่คนพิการต้นแบบ (นายเชาวลิต สาดสมัย) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สกย. เปิดเวทีสัมมนา เตรียมพร้อมดีเดย์ 1 ส.ค.58 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการส่งยางออกชำระเงิน Cess ทั่วไป—12 Jun 15

เมื่อเร็วๆ นี้ สกย. จัดเวทีสัมมนาการให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) พร้อมประกาศ เตรียมยกเลิกวิธีการยื่นคำขอและการชำระเงินสงเคราะห์เดิม แบบใช้เอกสาร สู่การยื่นคำขอและการชำระเงินสงเคราะห์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองคำสร้อย จ.มุกดาหาร พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัว ทั่วไป—23 Feb 15

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองคำสร้อย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัว เงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เงินซ่อมบ้านผู้สูงอายุ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 ทั่วไป—16 Feb 15

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร ทั่วไป—15 Sep 14

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน ๙๘๐ ชุด ผ้าห่มนวม จำนวน ๙๘๐ ผืน และมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยครอบครัวละ ๒,๐๐๐ บาท

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมโครงการจ่ายเงินคลอดข้างเตียง สุขภาพ—20 Aug 14

คุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร (ขวาสุด) ผช.ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 1 เข้าเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ในโครงการประกันสังคมจ่ายค่าคลอดบุตรข้างเตียง สิทธิ์ประโยชน์การหยุดงาน และเงินสงเคราะห์บุตร

พม.แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ-คนพิการ ครอบครัวละไม่เกิน ๕,๐๐๐ ทั่วไป—17 Nov 11

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ ทำให้มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย

ภาพข่าว: มอบถุงยังชีพ จ.พิษณุโลก ทั่วไป—28 Sep 11

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยเดินทางเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

รมว.พม.ออกเยี่ยม พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—20 Sep 11

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ เดินทางเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐

สป. จัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์กา ทั่วไป—09 Sep 11

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์การทำสวนยาง (CESS) ต่อการผลิตและการค้ายางพาราของประเทศ” เปิดการสัมมนา โดย นายอุทัย

รมว.พม.นำทีมผู้บริหารกระทรวงฯ ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—08 Sep 11

เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ เดินทางเข้าตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีมอบเงินสงเคราะห์แท็กซี่พลเมืองดี ทั่วไป—22 Apr 11

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่นางสายทอง พวงสูงเนิน มารดาของนายอำนาจ พวงสูงเนิน แท็กซี่พลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการเข้าขัดขวางคนร้ายที่เมายาบ้า เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 250,200 บาท

คลังมอบเงินสงเคราะห์แท็กซี่พลเมืองดี ทั่วไป—22 Apr 11

วันนี้ (22 เม.ย.54) เวลา 8.30 น. ณ ห้องสีม่วง ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวของนายอำนาจ พวงสูงเนิน แท็กซี่พลเมืองดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เข้าขัดขวางคนร้ายเมายาบ้า เมื่อว นที่ 14 เม.ย. 54