Monday May 30, 2016 08:00

เบี้ยยังชีพ Press Releases

รมว.พม. ชี้แจงกรณีผู้สูงอายุและคนพิการ จังหวัดนครพนม กว่า ๒๐๐ คน ได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้ากว่า ๔ ทั่วไป—17 Sep 15

วันนี้ (๑๖ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

ซีพีเอฟจับมือผู้นำชุมชนลงพื้นที่ จ.ชุมพร มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วไป—02 Jul 15

นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอสาธารณสุขอำเภอ นายกเทศมนตรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงวัยทั้ง 18 ราย

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ เดินสายเยี่ยมผู้สูงอายุ จ.ชุมพร ทั่วไป—30 Jun 15

นายธนนท์ พรรพีพาส(แถวยืนกลาง) นายอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร(แถวยืนที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งพร้อมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ทั่วไป—15 Apr 15

นางสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายบัญชา ขาวเมืองน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เบี้ยยังชีพ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ รดน้ำดำหัวผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงวัย ทั่วไป—09 Jan 15

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (แถวยืนที่ 5 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

จตุจักรแจงเหตุจ่ายเบี้ยสูงวัยล่าช้า ทั่วไป—14 Nov 14

เขตจตุจักรชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุเดือนตุลาคมล่าช้า เหตุเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ต้องรอการโอนเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร พร้อมยืนยัน 5 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพเกินวันที่ 10 ของเดือน นางอุทัยวรรณ พิบูลศิริสมบัติ

เงินคนแก่ช่วยเด็ก ทั่วไป—04 Aug 14

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุท่านใดที่ไม่ประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บริจาคเข้ากองทุนฯ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินที่ได้รับจากรัฐบาลตามโครงการฯ จำนวน

ประกาศเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ทั่วไป—20 Nov 12

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

สท.พม. เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ทั่วไป—14 Nov 12

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้เป็นประจำ ยื่นขอรับสิทธิอย่างไร ? ๑. ยื่นคำขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

พม. ประกาศจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได พร้อมขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วไป—21 Dec 11

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔ พิจารณาผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรื่อง

ขยายเวลาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ถึง 13 ม.ค.55 ทั่วไป—28 Nov 11

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม.ได้ขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่ เดือนละ 500 บาท ประจำปีงบประมาณ 2556 จากเดิมหมดเขตเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 พ.ย.54 เลื่อนเป็น 13 ม.ค.55 ณ

หลักสี่ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ทั่วไป—01 Jul 11

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ขอเชิญผู้สูงอายุชาวหลักสี่ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2495 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 54 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1

มอบเบี้ยยังชีพ มอบรักจากหลักสี่ ทั่วไป—08 Feb 11

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำหนดจัดกิจกรรม “เขตหลักสี่มอบรัก มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” สร้างความประทับแก่ผู้สูงอายุที่จะมารับเบี้ยยังชีพ ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ในวันที่ 10 ก.พ. 54

บัญชีกลางรายงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเงินตอบแทน อสม. ทั่วไป—02 Dec 10

กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการรายละ 500 บาท รวมทั้งเงินตอบแทน อสม. ทั่วประเทศ แล้ว นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือรายละ 500

หลักสี่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ทั่วไป—23 Nov 10

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กานต์นิธิ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เขตฯ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม ทั่วไป—08 Nov 10

นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชุมชนลาดพร้าว 45 และชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ พร้อมประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน

Ibank ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ” ไม่ต้องใช้เงิน แถมได้บัตรATM หุ้น—09 Aug 10

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ” สนองตอบนโยบายรัฐบาล เอาใจผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร โดยไม่ต้องนำเงินมาเปิดบัญชี

ภาพข่าว: รมช.คลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ทั่วไป—29 Apr 10

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอาสาสมัครสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 เมษายน

รมช.คลัง เดินทางตรวจราชการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 3 โครงการ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทั่วไป—28 Apr 10

รมช.คลัง (นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์) เดินทางตรวจราชการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 3 โครงการ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพฯ วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

คลังพร้อมจ่ายเงินเบี้ยคนชราเข้าบัญชีโดยตรง เบี้ยยังชีพคนพิการเริ่มรับเมษายนนี้ ทั่วไป—12 Apr 10

กระทรวงการคลังใช้ระบบการจ่ายตรง สำหรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายจากเดิมที่มี 4 ขั้นตอน ลดความผิดพลาด ทำให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วน ตรงเวลา และพร้อมพัฒนาจ่ายให้กับกลุ่มอื่นด้วย คือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ภาพข่าว: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วไป—01 Apr 10

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารระดับสูงสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันแถลงข่าวโครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รมว.คลัง เป็นประธานเปิดโครงการและแถลงข่าวพิธีเปิดตัวโครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู ทั่วไป—01 Apr 10

รมว.คลัง เป็นประธานเปิดโครงการและแถลงข่าวพิธีเปิดตัวโครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 1

ภาพข่าว: รมช.คลังให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการเจาะลึก ครม. ทั่วไป—03 Feb 10

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการเจาะลึก ครม. ในประเด็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: รมช.คลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ผู้สื่อข่าวช่อง 3 และช่อง 7 ทั่วไป—01 Feb 10

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในประเด็นเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อสม. และคนพิการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

พม.เอาใจผู้สูงอายุ เร่งพัฒนารูปแบบจ่ายเบี้ยยังชีพ เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการเข้าศึกษา ทั่วไป—29 Jan 10

วันนี้ (28 ม.ค.53) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

เตือนผู้สูงอายุลงทะเบียนเบี้ยยังชีพภายใน 29ม.ค.นี้ ทั่วไป—18 Jan 10

นายสิทธิรัตน์ ถ้ำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม แจ้งว่า ตามที่กรุงเทพมหานครเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงาน 50เขต ประจำปีงบประมาณ 54 และจะครบกำหนดในวันที่ 29 ม.ค.53นี้ ขอให้ผู้สูงอายุรีบไปดำเนินการจดทะเบียน ณ

กทม. ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน ม.ค.ในวันที่ 11 ทั่วไป—28 Dec 09

กทม. ตั้งเป้าจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับปีใหม่ 11 ม.ค. 53 ย้ำทุกสำนักงานเขตจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้น ตรงวันหยุดราชการ ให้จ่ายวันทำการถัดไป พร้อมทำรายงานถึงผู้ว่าฯ ทุกเดือน นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวดิ่ง

กทม. แถลงความคืบหน้าจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั่วไป—22 Dec 09

ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 39/2552 ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า

กทม.ชูเบี้ยยังชีพผู้พิการสร้างโอกาสให้ผู้พิการในกรุงเทพฯ ทั่วไป—17 Dec 09

กทม.จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างสังคมปราศจากอุปสรรคให้ผู้พิการ พร้อมชูนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 500 บาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ม.ค.53 นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บัญชีกลางศึกษาจ่ายตรงเบี้ยยังชีพและค่าตอบแทน อสม. ทั่วไป—11 Dec 09

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบบัญชีกลางให้ศึกษาแนวทางจ่ายตรงเบี้ยยังชีพ และค่าตอบแทน อสม. นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมบัญชีกลางศึกษาแนวทางในการจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ