Tuesday June 19, 2018 08:14

เบี้ยยังชีพ Press Releases

การเพิ่มช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ หุ้น—07 May 18

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานเมืองพัทยา

อธิบดีกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ชมรม-องค์ก ทั่วไป—20 Feb 18

อธิบดีกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ชมรม-องค์กรผู้สูงอายุ-ภาคีเครือข่ายใน จ.เชียงใหม่ "เจ้าดวงเดือน" พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ สละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน ผู้สูงอายุ หวังจุดประกายเพื่อนช่วยเพื่อน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังบันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ทั่วไป—21 Nov 17

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น "โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย" ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ทั่วไป—08 Nov 17

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ภาพข่าว: โฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 ทั่วไป—08 Nov 17

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) แถลงข่าวร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)

กอช. ขานรับนโยบายรัฐ เดินหน้าเต็มกำลังเร่งเตรียมคนไทยให้มีรายได้เพียงพอในวัยสูงอายุ หุ้น—17 Apr 17

??กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ระบุ ผู้เป็นสมาชิก กอช. จะมีรายได้ต่อเดือนในวัยสูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเท่านั้น โดยเมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิก กอช. จะมีรายได้ 2 ทางทุกเดือนจากเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพที่รับจาก กอช.

ภาพข่าว: การประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สู ทั่วไป—22 Feb 17

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

กู๊ดบอย ฟิล์ม-รัฐภูมิ ประกาศตามหา คุณตาวัย 72 ปี ทำเบี้ยยังชีพคนพิการหาย บันเทิง—07 Oct 16

จากที่มีข่าวในโลกโซเชียลออกมาเมื่อวันก่อน กรณีคุณตาวัย 72 ปี ชาวบุรีรัมย์พาหลานสาวพิการวัย 6 ขวบนั่งรถประจำทางมาต่ออายุบัตรคนพิการที่ รพ.บุรีรัมย์ ทำกระเป๋าที่มีเงินสดกว่า 15,000 บาทหล่นหาย โร่แจ้งตำรวจช่วยตามหา

รมว.พม. ชื่นชมเด็กหนุ่มวัย 22 ปี พิการขาผิดรูปทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่กำเนิด เป็นเด็กเรียนดี ทั่วไป—14 Sep 16

วันนี้ (14 ก.ย. 59) เวลา 08.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

ประชาชนร้อยละ 64.75 คิดว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 70.67 ทั่วไป—08 Jul 16

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา)

ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย รวมพลังพนักงานจิตอาสา มอบความสุขให้ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิต ทั่วไป—13 Jun 16

บริษัท แจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ อาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนชราที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งภายใต้ "กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย" ในปี 2559 กว่า 543 คน ทั่วประเทศ โดยมอบเบี้ยยังชีพเดือนละ 2,000 บาท

รมว.พม. ชี้แจงกรณีผู้สูงอายุและคนพิการ จังหวัดนครพนม กว่า ๒๐๐ คน ได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้ากว่า ๔ ทั่วไป—17 Sep 15

วันนี้ (๑๖ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

ซีพีเอฟจับมือผู้นำชุมชนลงพื้นที่ จ.ชุมพร มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วไป—02 Jul 15

นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอสาธารณสุขอำเภอ นายกเทศมนตรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงวัยทั้ง 18 ราย

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ เดินสายเยี่ยมผู้สูงอายุ จ.ชุมพร ทั่วไป—30 Jun 15

นายธนนท์ พรรพีพาส(แถวยืนกลาง) นายอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร(แถวยืนที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งพร้อมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ทั่วไป—15 Apr 15

นางสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายบัญชา ขาวเมืองน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เบี้ยยังชีพ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ รดน้ำดำหัวผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อ

ภาพข่าว: ซีพีเอฟมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงวัย ทั่วไป—09 Jan 15

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (แถวยืนที่ 5 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

จตุจักรแจงเหตุจ่ายเบี้ยสูงวัยล่าช้า ทั่วไป—14 Nov 14

เขตจตุจักรชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุเดือนตุลาคมล่าช้า เหตุเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ต้องรอการโอนเงินงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร พร้อมยืนยัน 5 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพเกินวันที่ 10 ของเดือน นางอุทัยวรรณ พิบูลศิริสมบัติ

เงินคนแก่ช่วยเด็ก ทั่วไป—04 Aug 14

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุท่านใดที่ไม่ประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บริจาคเข้ากองทุนฯ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินที่ได้รับจากรัฐบาลตามโครงการฯ จำนวน

ประกาศเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ทั่วไป—20 Nov 12

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

สท.พม. เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ทั่วไป—14 Nov 12

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้เป็นประจำ ยื่นขอรับสิทธิอย่างไร ? ๑. ยื่นคำขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

พม. ประกาศจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได พร้อมขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วไป—21 Dec 11

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔ พิจารณาผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรื่อง

ขยายเวลาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ถึง 13 ม.ค.55 ทั่วไป—28 Nov 11

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม.ได้ขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่ เดือนละ 500 บาท ประจำปีงบประมาณ 2556 จากเดิมหมดเขตเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 พ.ย.54 เลื่อนเป็น 13 ม.ค.55 ณ

หลักสี่ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ทั่วไป—01 Jul 11

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ขอเชิญผู้สูงอายุชาวหลักสี่ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2495 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 54 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1

มอบเบี้ยยังชีพ มอบรักจากหลักสี่ ทั่วไป—08 Feb 11

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำหนดจัดกิจกรรม “เขตหลักสี่มอบรัก มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” สร้างความประทับแก่ผู้สูงอายุที่จะมารับเบี้ยยังชีพ ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ในวันที่ 10 ก.พ. 54

บัญชีกลางรายงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเงินตอบแทน อสม. ทั่วไป—02 Dec 10

กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการรายละ 500 บาท รวมทั้งเงินตอบแทน อสม. ทั่วประเทศ แล้ว นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือรายละ 500

หลักสี่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ทั่วไป—23 Nov 10

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กานต์นิธิ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เขตฯ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม ทั่วไป—08 Nov 10

นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชุมชนลาดพร้าว 45 และชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ พร้อมประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน

Ibank ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ” ไม่ต้องใช้เงิน แถมได้บัตรATM หุ้น—09 Aug 10

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ” สนองตอบนโยบายรัฐบาล เอาใจผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร โดยไม่ต้องนำเงินมาเปิดบัญชี

ภาพข่าว: รมช.คลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ทั่วไป—29 Apr 10

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอาสาสมัครสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 เมษายน