Friday May 24, 2019 06:32

เพื่อมวลชน Press Releases

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ลงนามโครงการผัก ทั่วไป—26 Apr 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน" ระหว่างคู่ธุรกิจ บริษัท ซีพี รี เทลลิงค์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายร้านกาแฟมวลชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม

รัฐมนตรีเกษตรฯ ปลื้ม โครงการผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชนยกระดับรายได้เกษตรกรแปลงใหญ่ KickOff จ.นครปฐม ทั่วไป—26 Apr 18

กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีเกษตรฯ ปลื้ม โครงการ"ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน"ยกระดับรายได้เกษตรกรแปลงใหญ่ KickOff จ.นครปฐม ดึงคู่ธุรกิจผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อน ระหว่างบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด กับ กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ลุยจำหน่ายผักเกษตรปลอดภัยในร้านกาแฟมวลชน 110 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล ด้านซีพีขานรับความสำเร็จเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศอีกกว่า 500 สาขาภายในปี 2561

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ "ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน" พร้อมเป็นสักขีพยานร่วมกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน" ระหว่างคู่ธุรกิจ บริษัท ซีพี รี เทลลิงค์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายร้านกาแฟมวลชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ (Area based) เพื่อแก้ปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด โดยได้มอบหมายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบในการแนะนำ (Coaching) ประสานงาน (Coordinating) และติดตาม (Monitoring) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่จำเพาะกับพื้นที่ (Area based) ในแต่ละจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมกีฬานานาชาติเพื่อมวลชนบุคคลออทิสติกสำหรับอนาคต ทั่วไป—24 Oct 17

งานมหกรรมกีฬานานาชาติเพื่อมวลชนบุคคลออทิสติกสำหรับอนาคต ประจำปี 2560 (Disability Inclusive Sports For Tomorrow 2017 ) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายอากิอิเอะ นิโนมิยะ (ที่ 4 จากซ้าย)

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน งานมหกรรมกีฬานานาชาติเพื่อมวลชนบุคคลออทิสติกสำหรับอนาคต ทั่วไป—16 Oct 17

งานมหกรรมกีฬานานาชาติเพื่อมวลชนบุคคลออทิสติกสำหรับอนาคต ประจำปี 2560 (Disability Inclusive Sports For Tomorrow 2017 ) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายอากิอิเอะ นิโนมิยะ (ที่ 4 จากซ้าย)

กรมพลศึกษา รวมพลคนรักการออกกำลังกาย เดินหน้าส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี กับ ทั่วไป—12 Oct 17

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าจัด "กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)" ครั้งที่ 3 โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง

ภาพข่าว: ออกกำลังกาย ทั่วไป—12 Oct 17

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานใน "กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)" ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา

กรมพลศึกษา ร่วมส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดี เดินหน้า กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง ทั่วไป—25 Sep 17

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้า"กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)" ครั้งที่ 2 โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมการรวมตัวของเหล่าคนรักสุขภาพ

กรมพลศึกษา ผลิต 5 คลิปวิดีโอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั่วไป—06 May 15

ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและการกีฬาเพื่อมวลชน โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) จัดงาน มอบรางวัลอัศนี พลจันทร ประจำปี ทั่วไป—21 Nov 14

- การบรรเลงและขับร้อง “บทเพลงเพื่อมวลชนคนของแผ่นดิน” ของวงดนตรีไทยประยุกต์ “ทวีลาภ” และสุชาติ ชวางกูร - กล่าวเปิดงานและประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล โดย นายยืนหยัด ใจสมุทร ประธานกรรมการมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี) -

กรมพลศึกษา ผลิตสื่อออนไลน์การพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั่วไป—19 Aug 14

ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษามีนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ สำหรับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานั้น

ราชภัฏโคราชสัมมนา “เมืองกับการออกแบบเพื่อมวลชน” ทั่วไป—04 Feb 13

โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "เมืองกับการออกแบบเพื่อมวลชน" ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-15.30 น. ณ

ทีวีไกด์: “เกมเนรมิต” โจอี้ บอย ควง โต้ง บุดด้า เบส ลุยเขาดิน!! บันเทิง—17 Oct 11

เป็นนักร้องตัวอย่าง ที่สละเวลาเพื่อมวลชนจริงๆ สำหรับ หนุ่มแร๊พ โจอี้ บอย อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต ที่ขอยกมือเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “เกมเนรมิต” เพราะอยากเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเหลือสังคมได้ แถมยังควงหนุ่มรุ่นน้อง โต้ง บุดด้า เบส สุรนันต์

ภาพข่าว: บมจ. อสมท ร่วมส่งตรงธรรมะ ในโครงการ สาระธรรมเพื่อมวลชน ทั่วไป—25 Mar 11

นายธนวัฒน์ วันสม กก.ผอ.ใหญ่ บมจ. อสมท พร้อมด้วย นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ แถลงข่าว โครงการ สาระธรรมเพื่อมวลชน ซึ่งโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาผ่านสื่อต่างๆของ บมจ. อสมท และ

ภาพข่าว: ร่วมงานเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลชนArt For All บันเทิง—28 Jul 10

เหล่าบรรดาพรีเซ็นเตอร์เอ๋ ลภัทลดา OK Love, จ๊อบ วรานนท์ – โอเค ลูกทุ่ง,ปุ๋ย –OK HOOK ร่วมงานเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลชนArt For All ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ประชุมสหประชาติ กทม. โดย มีนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: เปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลชนArt For All บันเทิง—27 Jul 10

เหล่าบรรดาพรีเซ็นเตอร์เอ๋ ลภัทลดา OK Love, จ๊อบ วรานนท์ – โอเค ลูกทุ่ง,ปุ๋ย –OK HOOK ร่วมงานเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลชนArt For All ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ประชุมสหประชาติ กทม. โดย มีนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธี

ทีวีไทยสนับสนุนการถ่ายทอดสด “ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บันเทิง—10 Jul 09

นัดเปิด และ ปิดสนาม วันที่ 12 ก.ค. และ 1 ก.ย.52 นี้ ณ สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี ทีวีไทยเดินหน้าสนับสนุน กีฬาเพื่อมวลชนและเยาวชน โดยวางนโยบาย เรื่องวิถีชีวิตของผู้คน ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสมัครสมานสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ดังนั้น ทีวีไทย

"ไฟเซอร์" รุกกิจกรรมการตลาดต่อเนื่อง อัดบริการปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์ฟรี! กับ ไอที—29 Sep 05

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--เจ ดับบลิว ที พับบลิค รีเลชั่นส์ หลังประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นกับงานมหกรรมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "ไฟเซอร์ ฟิต ฟัน แฟร์" ที่เพิ่งผ่านไป ล่าสุดเดินหน้ารุกกิจกรรมเพื่อมวลชนในรูปแบบใหม่กับ "สายสุขภาพไฟเซอร์ (Pfizer Health Line)" ภายใต้