Thursday December 13, 2018 04:36

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง Press Releases

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดงาน Corporate Day 2018 Turnaround Stocks หุ้น—03 Dec 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยนายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน จัดงาน "Corporate Day 2018 – Turnaround Stocks" เพื่อให้นักลงทุนสถาบันได้รับทราบถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพในเชิงลึก

บล.ทรีนีตี้ และ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ร่วมขายทอดตลาดหุ้น IFEC หุ้น—16 Nov 18

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--บางกอก ออทัม

ตามที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ พ.2167/2561 ว่าบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธินำหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [IFEC] ของ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ที่จำนำไว้เป็นประกันตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองออกขายทอดตลาดได้ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิบังคับจำนำตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดีให้มีคำพิพากษาก่อนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองได้ประกาศล่วงหน้าก่อนวันขายทอดตลาดผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และทางเว็บไซต์ แจ้งประกาศการเปิดขายทอดตลาดหุ้น IFEC ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้จัดการขายทอดตลาดขึ้นที่โรงแรมอโนมา กรุงเทพ ในวันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561)

วันนี้ ในการขายทอดตลาดดังกล่าว มีนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมการประมูลหุ้น IFEC ตั้งแต่ช่วงเช้า และล่าสุดมีรายงานว่าทั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เคาะขายหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่กับแต่ละบริษัทให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แต่งตั้ง รองประธานกรรมการ หุ้น—08 Nov 18

บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แต่งตั้ง ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET เปิดเผยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6 /2561

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม พบนักลงทุนที่หาดใหญ่ หุ้น—05 Nov 18

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมนักวิเคราะห์ ได้แก่ นายเอกชัย ธาราพรทิพย์ นายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ และนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ พบนักลงทุนที่หาดใหญ่ จัดสัมมนาในหัวข้อ "Window Dressing

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ต้อนรับ คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หุ้น—01 Nov 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยนายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน ให้การต้อนรับ นิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของ เมย์แบงก์

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดสัมมนา Tiger Talk Meet Greet with #ATO หุ้น—29 Oct 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำโดยนายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ และนายสรพล วีระเมธีกุล นักวิเคราะห์กลยุทธ์ (ผู้จัดรายการ #ATO ทาง Facebook Live Maybank Kim Eng Thailand ทุกเช้าเวลา 08.30 น.) จัดงานสัมมนากึ่งทอล์คโชว์

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดสัมมนา New Era of Fund Management and the Rise of หุ้น—24 Oct 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยนายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน จัดสัมมนาประเด็นร้อน ในหัวข้อพิเศษ "New Era of Fund Management and the Rise of AI" โดย นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา Founder and CEO AVA

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW รุ่นใหม่ จำนวน 15 ตัว หุ้น—18 Oct 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ จำนวน 15 ตัว แบ่งเป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 9 ตัว และสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 6 ตัว

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง รับรางวัล THE BEST BROKER IN THE REGION หุ้น—16 Oct 18

ผู้บริหารระดับภูมิภาค ของ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ขึ้นรับรางวัล โบรกเกอร์ยอดเยี่ยมในเซาธ์อีสท์ เอเชีย (Best Broker in Southeast Asia) จาก Alpha Southeast Asia Awards โดย เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คว้ามาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่

เมย์แบงก์ แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง หุ้น—02 Oct 18

คุณเอมี่ มอริส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง แทนดาโต๊ะจอห์น ชอง อิง ชวน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน Community Financial Services ของกลุ่มธนาคารเมย์แบงก์

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จิตอาสา ร่วมกิจกรรม Global CR Day 2018 หุ้น—24 Sep 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมพนักงานจิตอาสา จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม Maybank Global CR Day 2018 ภายใต้แนวคิด "กลุ่มเมย์แบงก์ เราแคร์ เรามีส่วนร่วม" ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มเมย์แบงก์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ภาพข่าว: นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เยี่ยมชมเมย์แบงก์ กิมเอ็ง หุ้น—11 Sep 18

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง รวมพลังไทเกอร์ หุ้น—06 Sep 18

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมผู้แนะนำการลงทุน เข้าอบรมต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน 2561 (REFRESHER IC LICENSE 2018)

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW รุ่นใหม่ จำนวน 11 ตัว หุ้น—04 Sep 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ จำนวน 11 ตัว แบ่งเป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant)จำนวน 9 ตัว และสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 2 ตัว

เยาวชนไทยชิงชัยสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ Maybank GO Ahead Challenge หุ้น—09 Jul 18

การแข่งขันระดับโลกรายการ Maybank GO Ahead Challenge '(MGAC) โครงการคัดเลือกเยาวชนผู้มีความสามารถ จัดโดย Maybank ได้กลับมาสร้างความตื่นเต้นในประเทศไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน หลังจากการประลองฝีมือกันอย่างเข้มข้นจากผู้สมัครทั่วประเทศ เราก็ได้ผู้เข้ารอบสุดท้าย

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดคอฟฟี่ ทอล์ค ตลาดหุ้นไทย ซื้อได้แล้วหรือยัง หุ้น—05 Jul 18

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยนายเอกชัย ธาราพรทิพย์ รองหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ พร้อมด้วย นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ และนายสรพล วีระเมธีกุล นักกลยุทธ์การลงทุน จัดกิจกรรมคอฟฟี่ ทอล์ค บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ตลาดหุ้นไทย ซื้อได้แล้วหรือยัง"

กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส3 ปี2561 ตลาดหุ้นไทย น่าซื้อแล้วหรือยัง? หุ้น—04 Jul 18

ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คาดการณ์ว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยปีนี้ปรับตัวลงกว่า -7% ตั้งแต่ต้นปี โดยปัจจัยกดดันหลักจากทั้ง 1) ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เติบโตดีเกินคาด หนุนให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ FED

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดงาน Coffee Talk กับ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง หุ้น—28 Jun 18

บริษัท บางกอก ออทัม จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Coffee Talk กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีหัวข้อเกี่ยวกับ "ตลาดหุ้นไทยซื้อได้หรือยัง" ในวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษา อโศก

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW รุ่นใหม่ จำนวน 4 ตัว หุ้น—13 Jun 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ จำนวน 4 ตัว แบ่งเป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 2 ตัว และสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 2 ตัว

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แบ่งปัน สมุดทำมือเพื่อน้อง หุ้น—11 Jun 18

นายสิทธิพร ศรกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) พร้อมพนักงานจิตอาสาร่วมโครงการ PAPER RANGER จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง" ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ซีอีโอ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ย้ำหุ้น MBKET ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง หุ้น—05 Jun 18

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ ( 5 มิ.ย. 61) หุ้น MBKET มีราคาปรับตัวลงค่อนข้างแรง โดยในภาคเช้า หุ้น MBKET ปิดที่ราคา 12.60 บาท เปลี่ยนแปลง -5.10 บาท หรือ ปรับตัวลดลง 28.81%

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง รุก พร้อมปล่อย ไมโครมาร์จิน หุ้น—15 May 18

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) พร้อมปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไมโครมาร์จิน รุกกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ให้วงเงินพอร์ตถึง 5 แสนบาท เพิ่มตัวช่วยในการลงทุนให้กับผู้มองการณ์ไกลที่มีกำลังซื้อน้อย แต่ต้องการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ตั้งภูเก็ตเป็น INTERNATIONAL BRANCH แห่งแรก หุ้น—21 May 18

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ปรับกลยุทธ์การตลาด ล่าสุดตั้งภูเก็ตเป็น INTERNATIONAL BRANCH แห่งแรก รองรับลูกค้าต่างชาติที่เพิ่มขึ้น เน้นการทำงานรูปแบบ INTERNATIONAL หวังสร้างฐานลูกค้าต่างชาติที่ต้องการลงทุนในไทย นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ปล่อยไมโครมาร์จิ้น ดอกเบี้ยพิเศษ 5.5% ต่อปี หุ้น—24 May 18

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รุกกลุ่มนักลงทุนรายย่อย เปิดตัวบริการ "ไมโครมาร์จิ้น" เพิ่มตัวช่วยในการลงทุนให้กับผู้มองการณ์ไกลที่มีกำลังซื้อน้อย พร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพียง 5.5% ต่อปี ให้กับนักลงทุนที่มีประวัติทางการเงินดี

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Maybank Go Ahead Challenge หุ้น—20 Apr 18

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จัดโครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมเชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี – โท ในทุกชั้นปี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี ทุกสาขาวิชา

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 หุ้น—03 Apr 18

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรุ๊ป จัดงาน INVEST ASEAN SINGAPORE 2018 หุ้น—29 Mar 18

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และนายเจฟฟรีย์ โก๊ะ Regional Head, Retail Equities, Maybank Investment Bank Berhad ร่วมงานประชุมระดับสากล INVEST ASEAN SINGAPORE 2018

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เชื่อมั่น จีนและเทคโนโลยีใหม่ จะดันอาเซียนสู่การปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด หุ้น—28 Mar 18

ผู้บริหาร Maybank Kim Eng ธนาคารชั้นนำของอาเซียน กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในงานประชุม Invest ASEAN ว่า การเติบโตของประเทศจีนและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็น 2 ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนในทศวรรษหน้า ในระหว่างปี พ. ศ. 2549

ภาพข่าว: Maybank Group Long Service Award หุ้น—27 Mar 18

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ และนายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จัดงาน Maybank Group Long Service Award พร้อมมอบเหรียญทองคำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงานที่ร่วมงานกับเมย์แบงก์ กิมเอ็ง