Tuesday September 17, 2019 20:00

เรทติ้งส์ Press Releases

ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล หุ้น—09 Sep 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb+') ที่ 'BBB(EXP)'

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของ GPSC ที่ #A+(tha) หลังจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW; หุ้น—05 Sep 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่

ฟิทช์ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตระยะสั้นของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็น #F1 หุ้น—05 Sep 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Short-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะสั้น (Short-Term Local-Currency Issuer Default Rating) ของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ หุ้น—05 Sep 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY

ฟิทช์คงอันดับเครดิต CIMBT และหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto หุ้น—03 Sep 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT และหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน (guaranteed bonds) ของ CIMBT Auto ที่ 'AA-(tha)'

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตระยะสั้นของ UOBT เป็น #F1 จาก #F2 และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะย หุ้น—03 Sep 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น ของธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBT เป็น 'F1' จาก 'F2' และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'A-'

ฟิทช์ให้แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวกแก่ ธ.ทหารไทย และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศที่ หุ้น—03 Sep 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ของ ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) หรือ TMB เป็นแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) หุ้น—03 Sep 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTLที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ที่ #AAA(tha) / หุ้น—03 Sep 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ BOCT ที่ 'AAA(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)'

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ หุ้น—26 Aug 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long Term Rating) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC (ซึ่งมีอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A+(tha)'

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ PTTGC ที่ #AA+(tha) หุ้น—22 Aug 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวที่ 'AA+(tha)' ให้กับหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC

เอเซีย พลัส กรุ๊ป ได้อันดับเครดิตที่ A และแนวโน้มมีเสถียรภาพ ฟิทช์ฯ หุ้น—13 Aug 19

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A และแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพจากฟิทช์ เรทติ้งส์ โดยฟิทช์ฯ มองว่า ASP จะรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขันได้ต่อเนื่อง

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์เป็น มีเสถียรภาพ และ หุ้น—09 Aug 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ"

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้สกุลเงินบาทของ Central American Bank for Economic Integration ที่ หุ้น—07 Aug 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) หุ้นกู้สกุลเงินบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ Central American Bank for Economic Integration (CABEI) ที่ 'AAA(tha)'

บลจ.ไทยพาณิชย์ คงอันดับคุณภาพที่ #Excellent(tha) จากฟิทซ์ เรทติ้งส์ หุ้น—31 Jul 19

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ยังคงสามารถรักษาอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศ (National Investment Management Quality Rating) ที่ 'Excellent(tha)'

ฟิทช์: คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทยยังทรงตัวในขณะที่ฐานะเงินกองทุนยังแข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หุ้น—30 Jul 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมีผลประกอบการทรงตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 โดยแนวโน้มของคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไรที่ยังสนับสนุนโครงสร้างเครดิต

ฟิทช์ปรับเพิ่มอันดับเครดิตระยะสั้นของ EXIM เป็น #F1 และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตระยะยาวของ EXIM, หุ้น—25 Jul 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก (Positive Outlook) จาก แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) สำหรับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating- IDR)

ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้มีประกันของ Risland (Thailand) ที่ หุ้น—25 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ที่ AA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ให้แก่หุ้นกู้มีประกันจำนวน 1.5 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 ซึ่งออกโดย บริษัท ริสแลนด์

ฟิทช์คงอันดับและยกเลิกอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารธนชาตและบมจ.ทุนธนชาต หุ้น—25 Jul 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับและยกเลิกอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK และบริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ TBANK ฟิทช์ยกเลิกอันดับเครดิตของ TBANK และ TCAP เนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจของฟิทช์

ฟิทช์จัดอันดับเครดิต บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป เป็นครั้งแรกที่ #A-(tha) หุ้น—24 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ให้กับบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เป็นครั้งแรกที่ 'A-(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิต JWD InfoLogistics เป็น BBB(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ หุ้น—24 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เป็น BBB(tha) จาก BBB+(tha) และปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น

ฟิทช์คงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ #Excellent(tha) หุ้น—23 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศ (National Investment Management Quality Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ 'Excellent(tha)'

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ ปตท. และ ปตท.สผ. เป็นแนวโน้มเครดิตเป็นบวก คงอันดับเครดิตที่ หุ้น—22 Jul 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นแนวโน้มเครดิตเป็นบวกจากแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ฟิทช์คงอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Issuer

ฟิทช์คงอันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้มีประกันของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ที่ หุ้น—19 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ค้ำประกันระยะกลาง (Guaranteed Medium Term Note Programme) ของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MBTh โครงการที่ 2 (MTN-2)

การเพิ่มมูลค่าเสนอขายไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพา หุ้น—11 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ที่ 'AA-(tha)' ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM; AA-(tha)/

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของ บล. เคทีบี ที่ หุ้น—05 Jul 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'BB-(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ KTBST; BB(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ที่ #BBB-(tha); ปฏิทินข่าว—03 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ FNS ที่ 'BBB-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของบ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ที่ #A(tha) ปฏิทินข่าว—03 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ที่ 'A(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ #BBB+(tha) ปฏิทินข่าว—03 Jul 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ที่ 'BBB+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) ที่ #BB(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ หุ้น—03 Jul 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST ที่ 'BB(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'B(tha)'