Sunday April 26, 2015 02:44

เอกชัย ภัคดุรงค์ Press Releases

ไทยคมสนับสนุนเยาวชนไทยเข้าแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับโลก ทั่วไป—23 Mar 15

บมจ. ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย นำโดยนายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร (ที่ 2 จากขวา) สนับสนุนวิศวกรรมอากาศยานของไทย โดยร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุน นิสิตจุฬาฯ จากชมรม Design, Build, and Fly (D/B/F)

ภาพข่าว: ไทยคมจับมือสถาบันนวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฯ ปีที่2 ยกระดับวิศวกรรมและโทรคมนาคมไทยต่อเนื่อง ทั่วไป—28 Jan 15

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--ไทยคม

บมจ. ไทยคม นำโดย นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ 2015 iEMAT Winter EM School ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่าง ไทยคม และกลุ่มวิชาการด้านแม่เหล็กไฟฟ้า (iEMAT) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจจากภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) โดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการในสายอาชีพทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพวิศวกรของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องในปีที่สองนี้ เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของไทยคม ในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมในด้านการศึกษาและการเข้าถึงการสื่อสาร ตามปณิธานที่ว่า “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ไทยคมส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือในด้านวิชาการและการวิจัยต่างๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รูปแบบความร่วมมือประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ

1) การจัดการอบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งเชิงวิชาการและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพ

ภาพข่าว: ไทยคม จับมือพันธมิตร ร่วมภารกิจพิชิตอวกาศ เปิดโครงการ ไทยคม-นาซา สื่อสาร—11 Sep 14

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร (แถวหลัง ที่ 4 จากขวา) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ นิทรรศการอวกาศระดับโลก “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร

ภาพข่าว: ไทยคม สร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ทั่วไป—27 Jun 14

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในกิจกรรม “ไทยคม สร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” ภายใต้โครงการไทยคิด ไทยคม โดยได้ส่งมอบ

ภาพข่าว: ไทยคมสนับสนุนการอบรม iEMAT Summer EM School ยกระดับวิศวกรรมเทคโนโลยี สื่อสาร—09 Jun 14

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) กล่าวเปิดการอบรม “2014 iEMAT Summer EM School” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร

ภาพข่าว: ไทยคมจัดงานประชุมเตรียมพร้อมทำ OTA ให้กับผู้ประกอบการพร้อมให้บริการ Must Carry 1 สื่อสาร—02 Apr 14

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวี จัด“งานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ OTA เพื่อรองรับบริการ Must Carry” ให้กับผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ให้บริการ Set-Top-Box โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกชัย ภัคดุรงค์

ภาพข่าว: ไทยคม สนับสนุนการสื่อสารเพื่อบรรเทาทุกข์ มอบจานดาวเทียมประจำสถานีสภากาชาดไทยทั่วประเทศ ทั่วไป—05 Feb 14

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย นำโดย นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานกิจการองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) ดำเนินโครงการ “ดาวเทียมไทยคมบรรเทาทุกข์ (Satellites Save Life)

ภาพข่าว: ไทยคมรุกดาวเทียมบรอดคาสต์รองรับทีวีดิจิตอล ส่งนวัตกรรมร่วมโชว์ THAIBEX ไอที—31 Jul 13

บมจ.ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย นำโดยนายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานกิจการองค์กร (ที่2จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารต้อนรับ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท.ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธและการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีบรอดคาสต์ของไทยคม

ภาพข่าว: “บมจ.ไทยคม สนับสนุนทุนการศึกษา” สื่อสาร—03 Oct 12

นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานกิจการองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาจำนวน 210,000 บาท ให้แก่ นางสาวคอรีเยาะ ดอนิ ซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัย The Kursk State

ภาพข่าว: Digital Agenda Thailand จัดสัมมนาต่อเนื่องซีรีส์ 4 หัวข้อ "Content & Creativity in the ทั่วไป—25 Jun 12

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม (ขวาสุด) คณบดี คณะนิติศาสตร์ และประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณกับธุรกิจ และการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย นายเอกชัย ภัคดุรงค์ (ที่ 2จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานกิจการองค์กร บริษัท ไทยคม จำกัด

ภาพข่าว: ‘ไทยคม’ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สื่อสาร—26 Jul 11

เอกชัย ภัคดุรงค์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และบริการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2554