Saturday November 29, 2014 03:20

แฟชั่นผ้าไหม Press Releases

ขอนแก่น คึกคักคนดังแห่ร่วมงาน “ มหัศจรรย์ผ้าไหมไทย เทิดไท้องค์ราชินี ” พร้อมประกาศตัวเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ทั่วไป—31 Jul 12

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกิจกรรมมากมายภายในงาน “ มหัศจรรย์ผ้าไหมไทย เทิดไท้องค์ราชินี ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

ภาพข่าว: แฟชั่นโชว์ผ้าไหมทอมือจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ทั่วไป—28 Apr 11

ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) และ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ให้เกียรติร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด “MYSTIQUE” Spring/ Summer 2011 (By IBERD)

มหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ไลฟ์สไตล์—05 Aug 10

ชวนเที่ยวงาน มหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี 2553 ชื่นชมความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ ชมนิทรรศการผ้าไหมแพรวา และผ้าไหมแพรวาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด เลือกซื้อผ้าไหมแพรวาและสินค้าพื้นเมือง ชมการแสดงแฟชั่นผ้าไหมแพรวา