Friday May 25, 2018 19:31

โภชนาการเกิน Press Releases

เกษตร ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ทั่วไป—24 Nov 17

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานและลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเกิน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 27- 29 พฤศจิกายน 2560 ณ

ภาพข่าว: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับ รร.อัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรม "เด็กอ้วนแก้ไขได้" สุขภาพ—28 Dec 12

กรุงเทพฯ--28 ธ.ค.--โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

สมาคมผู้ปกครอง และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์” หรือโรคอ้วน เพื่อควบคุมน้ำหนักเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ติดต่อ:
กชกนก ข้อสุกล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
โทร.0-2431-0070 ต่อ 1323-4

เมนูอาหารกลางวันคลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย ทั่วไป—13 Feb 08

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้

เมนูอาหารกลางวัน คลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย ทั่วไป—13 Feb 08

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้

เปิดต้นแบบโรงเรียนลดพุง ทั่วไป—28 Jan 08

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) ภาวะโภชนาการเกินในประชากรวัยเด็กถือเป็นภัยคุกคามอนาคตของชาติหนึ่ง ปัจจุบันเด็กไทยร้อยละ 30 จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนก็ย่อมมีโอกาสป่วยด้วยสารพัดโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่