Saturday October 21, 2017 04:41

โภชนาการเกิน Press Releases

ภาพข่าว: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับ รร.อัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรม สุขภาพ—28 Dec 12

สมาคมผู้ปกครอง และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์” หรือโรคอ้วน เพื่อควบคุมน้ำหนักเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

เมนูอาหารกลางวันคลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย ทั่วไป—13 Feb 08

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้

เมนูอาหารกลางวัน คลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย ทั่วไป—13 Feb 08

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้

เปิดต้นแบบโรงเรียนลดพุง ทั่วไป—28 Jan 08

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) ภาวะโภชนาการเกินในประชากรวัยเด็กถือเป็นภัยคุกคามอนาคตของชาติหนึ่ง ปัจจุบันเด็กไทยร้อยละ 30 จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนก็ย่อมมีโอกาสป่วยด้วยสารพัดโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่