โรคพาร์กินสัน Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99/ วว. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ PakinPas สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประสบผลสำเร็จวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ "PakinPas" th-TH Sat, 16 Feb 2019 4:52:58 +0700 Britannia Pharmaceuticals Ltd เผยผลการศึกษา TOLEDO เฟส 3 ชี้การใช้ยา Apomorphine ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังช่วยลดปัญหาอาการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (PD) ซึ่งมีอาการที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการรับประทานยา http://www.thailand4.com/.food/2018-08-06/4deb7858d7a7d8cedb0cfe756d64681b/ บริษัท Britannia Pharmaceuticals Ltd ได้เผยแพร่ผลการศึกษา TOLEDO (Clinical Trial of Apomorphine Subcutaneous Infusion in Patients With Advanced Parkinson#s Disease) แบบให้ยาจริงกับยาหลอกกับคนไข้ (double-blind phase) ในนิตยสาร Lancet http://www.thailand4.com/.food/2018-08-06/4deb7858d7a7d8cedb0cfe756d64681b/ Mon, 06 Aug 2018 11:25:38 +0700 สถาบันประสาทวิทยา เฉลยข้อข้องใจ....อยู่อย่างไรกับโรคพาร์กินสัน http://www.thailand4.com/food/2018-05-14/d87a32a1dde904ac6fcb9030778fb47b/ เนื่องในวันโรคพาร์กินสันโลก สถาบันประสาทวิทยาซึ่งมีพันธกิจในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้จึงได้จัดกิจกรรม สั่น สั่น สั่น กับพาร์กินสัน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วย ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย http://www.thailand4.com/food/2018-05-14/d87a32a1dde904ac6fcb9030778fb47b/ Mon, 14 May 2018 16:19:50 +0700 http://www.thailand4.com/ http://www.thailand4.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 วว.พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ PakinPas http://www.thailand4.com/food/2017-06-20/0a7917c789d15b6fe7610d52b5b2a5cb/ โรคพาร์กินสัน ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอาการของโรคเร็วขึ้นได้ โรคนี้พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบได้ทั่วโลก อุบัติการณ์การเกิดของโรคนี้ในต่างประเทศพบประมาณ 1-5% ในผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี http://www.thailand4.com/food/2017-06-20/0a7917c789d15b6fe7610d52b5b2a5cb/ Tue, 20 Jun 2017 15:55:57 +0700 Britannia Pharmaceuticals ประกาศผลวิจัยสำคัญ ยืนยัน อะโปมอร์ฟีน ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่การรักษาตามมาตรฐานไม่ได้ผล http://www.thailand4.com/food/2017-04-26/d13f2a2b9522164d6c13eb263acbaaf7/ TOLEDO เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมโครงการแรก ที่ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาฉีดใต้ผิวหนัง APO-go(R)/MOVAPO(R) (อะโปมอร์ฟีน) ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่ยังมีปัญหาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแม้ผ่านการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ http://www.thailand4.com/food/2017-04-26/d13f2a2b9522164d6c13eb263acbaaf7/ Wed, 26 Apr 2017 8:07:00 +0700 นิสิตศศินทร์ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ชนะเลิศแผนธุรกิจระดับโลก The mai Bangkok Business Challenge @Sasin 2017 http://www.thailand4.com/gen/2017-03-15/d468ead4df662de54547633726504810/ ทีม PDvice นิสิตศศินทร์ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นำนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้สูงอายุทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเซลล์ประสาทหลากหลายรูปแบบ เข้าประกวดแผนธุรกิจระดับโลก The mai Bangkok http://www.thailand4.com/gen/2017-03-15/d468ead4df662de54547633726504810/ Wed, 15 Mar 2017 15:39:03 +0700 นิสิตศศินทร์ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ชนะเลิศแผนธุรกิจระดับโลก The mai Bangkok Business Challenge?@Sasin 2017 http://www.thailand4.com/gen/2017-03-14/9470118f3069edac9c335c56fb8da5fb/ ทีม PDvice นิสิตศศินทร์ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นำนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้สูงอายุทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเซลล์ประสาทหลากหลายรูปแบบ เข้าประกวดแผนธุรกิจระดับโลก The mai Bangkok http://www.thailand4.com/gen/2017-03-14/9470118f3069edac9c335c56fb8da5fb/ Tue, 14 Mar 2017 14:29:18 +0700 งานสัมมนาฟรี โรคพาร์กินสัน หยุดสั่น ป้องกันได้ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 http://www.thailand4.com/food/2016-08-08/03248ccab1d456c8271cccda1249538d/ โรงพยาบาลพญาไท 1 ขอเรียนเชิญผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน และทุกท่านที่ สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ โรคพาร์กินสัน หยุดสั่น ป้องกันได้ โดย นายแพทย์สิทธิ เพชรรัชตะชาติ http://www.thailand4.com/food/2016-08-08/03248ccab1d456c8271cccda1249538d/ Mon, 08 Aug 2016 15:32:48 +0700 แพทย์เผย ร้อยละ8 ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในไทยมีอายุน้อยกว่า 40ปี http://www.thailand4.com/food/2016-04-21/ae184aa653ef96b09fdf65d909f302a3/ หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ โรคพาร์กินสัน ผ่านหูกันมาบ้าง และคนทำงานจนถึงคนวัยกลางคนคงคิดว่าโรคนี้ยังเป็นโรคที่ไกลตัว ที่เกิดขึ้นกับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่คุณกำลังคิดผิด!! ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ http://www.thailand4.com/food/2016-04-21/ae184aa653ef96b09fdf65d909f302a3/ Thu, 21 Apr 2016 10:24:05 +0700 ปุ้ย พิมลวรรณ เผยข้อมูล โรคพาร์กินสัน พบมากในวัยเพลิน ลูกหลานควรดูแลใกล้ชิด http://www.thailand4.com/ent/2015-11-19/ffe14bec3b3dde7a61b0c6e296f93f42/ ปุ้ย-พิมลวรรณ หุ่นทองคำ พิธีกรรายการ สวัสดีคุณหมอ ทาง ช่องเพลินทีวี ที่หมายเลข 10 เผยข้อมูลความรู้เรื่อง โรคพาร์กินสัน จากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ถึงสาเหตุการเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทสมองส่วนกลาง http://www.thailand4.com/ent/2015-11-19/ffe14bec3b3dde7a61b0c6e296f93f42/ Thu, 19 Nov 2015 14:38:29 +0700 การป้องกัน รักษาและบรรเทาโรคอัลไซเมอร์และ โรคพาร์กินสันด้วยการฝังเข็มแพทย์แผนจีน http://www.thailand4.com/food/2015-03-09/1c80c4f6aee4fee87117bc2fbf9558cb/ โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมหรือการตายของเซลล์ประสาท ซึ่งทำงานเกี่ยวเนื่องกับความจำและการรับรู้ อาการที่พบได้บ่อย คือ การสูญเสียความทรงจำ สามารถพบได้ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อย ซึ่งโดยมากจะพบตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป http://www.thailand4.com/food/2015-03-09/1c80c4f6aee4fee87117bc2fbf9558cb/ Mon, 09 Mar 2015 13:35:13 +0700 โรคพาร์กินสัน ไม่ใช่แค่อาการสั่น!! http://www.thailand4.com/food/2014-10-17/3b2915642c5719f788e78f2bc7c5a615/ นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์ อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ รองประธานชมรมโรคพาร์กินสันไทย หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า http://www.thailand4.com/food/2014-10-17/3b2915642c5719f788e78f2bc7c5a615/ Fri, 17 Oct 2014 15:07:29 +0700 ทีวีไกด์: คนสู้ฝัน อู-ภาณุ ตามติดชีวิต ป้าทวี วัย 63 เก็บเห็ดยังชีพ เลี้ยงหลานป่วยโรค พาร์กินสัน และ โรคสมองเสื่อม http://www.thailand4.com/ent/2014-09-19/282c8966bb9b45139dce7d25244104af/ รายการที่จะร่วมสานต่อความฝันให้กับคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตัวเอง คนสู้ฝัน วันจันทร์ที่ 22 ก.ย.นี้ เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ผลิตโดยบริษัท 519 เทเลวิชั่น ดำเนินรายการโดย อู-ภาณุ สุวรรณโณ http://www.thailand4.com/ent/2014-09-19/282c8966bb9b45139dce7d25244104af/ Fri, 19 Sep 2014 13:54:02 +0700 Parkinsons disease and Movement Disorder Clinic คลินิกรักษาและดูแล โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ http://www.thailand4.com/food/2013-12-02/1ce14fcb386d46afb85383c639399c82/ การเคลื่อนไหวผิดปกติ (Movement Disorder) คืออาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมร่างกายตนเองได้เป็นปกติเนื่องจากการทำงานบกพร่องของสมองและระบบประสาท โดยอาจเกิดขึ้นกับร่างกายทุกส่วนพร้อมกัน หรืออาจเกิดเฉพาะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง พญ.ปนิดา พิบูลนุรักษ์ http://www.thailand4.com/food/2013-12-02/1ce14fcb386d46afb85383c639399c82/ Mon, 02 Dec 2013 15:12:17 +0700 งานสัมมนา กระตุ้นสมอง หยุดสั่น ป้องกันล้ม รู้ทันพาร์กินสัน รพ.กรุงเทพ http://www.thailand4.com/food/2013-11-04/54e8957791bcd2ad83a052287903adbb/ คลินิกพาร์กินสัน ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ ขอเชิญผู้ป่วยพาร์กินสัน ญาติ และผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนา กระตุ้นสมอง หยุดสั่น ป้องกันล้ม รู้ทันพาร์กินสัน ไขทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันกับเสวนาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ http://www.thailand4.com/food/2013-11-04/54e8957791bcd2ad83a052287903adbb/ Mon, 04 Nov 2013 11:55:59 +0700 ภาพข่าว: ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสัน จุฬา ชี้ร้อยละ 74.3 ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ประสบปัญหาอาการผิดปกติตอนกลางคืน http://www.thailand4.com/food/2013-03-21/e35da7583dd06e6a161f327b0cbebe56/ ศูนย์พาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวนำเสนอผลการศึกษา NIGHT-PD study http://www.thailand4.com/food/2013-03-21/e35da7583dd06e6a161f327b0cbebe56/ Thu, 21 Mar 2013 12:07:36 +0700 ผลวิจัยชี้ ร้อยละ 74.3 ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ประสบปัญหาอาการผิดปกติตอนกลางคืน http://www.thailand4.com/food/2013-03-14/62234b496a4f4f992bb31abfdcff8269/ ผลการศึกษาล่าสุดซึ่งจัดทำโดย ศูนย์พาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา http://www.thailand4.com/food/2013-03-14/62234b496a4f4f992bb31abfdcff8269/ Thu, 14 Mar 2013 17:05:34 +0700 ระบบ ExAblate Neuro ของอินไซเทค ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE ของยุโรปสำหรับใช้รักษาโรคระบบประสาทในสมอง http://www.thailand4.com/gen/2012-12-06/504b8a5122f1b6f182a2e6df3eb44f9d/ ExAblate สามารถใช้รักษาโรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุ โรคพาร์กินสัน และอาการเจ็บปวดที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประสาทได้ บริษัท อินไซเทค จำกัด (InSightec Ltd.) ประกาศว่า ExAblate Neuro ซึ่งเป็นระบบอัลตราซาวด์ภายในกะโหลกศีรษะ ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE http://www.thailand4.com/gen/2012-12-06/504b8a5122f1b6f182a2e6df3eb44f9d/ Thu, 06 Dec 2012 9:06:21 +0700 ไนกี้ จับมือมูลนิธิไมเคิล เจ ฟ็อกซ์ และผู้สร้างภาพยนตร์ Back to the Future ร่วมสร้างอนาคตที่ปราศจากโรคพาร์กินสัน http://www.thailand4.com/gen/2011-09-12/673c53aef02dedfabb1468dc586729a2/ ไนกี้ (NYSE:NKE) เปิดประมูลรองเท้าไนกี้ระดับตำนานรุ่น 2011 NIKE MAG จำนวน 1,500 คู่ผ่านทางอีเบย์ ที่เว็บไซต์ nikemag.eBay.com โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิไมเคิล เจ ฟ็อกซ์ (Michael J. Fox http://www.thailand4.com/gen/2011-09-12/673c53aef02dedfabb1468dc586729a2/ Mon, 12 Sep 2011 14:09:58 +0700 ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็ม บำบัดพาร์กินสัน ด้วยการฝังเข็ม http://www.thailand4.com/food/2011-08-11/9f0a64fd37a3e6f558e1afbb848094fb/ โรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย มักจะพบมากในผู้สูงอายุ วัย 50-60 ปีขึ้นไป เกิดจากการเสียสมดุลของสารโดปามีนในสมอง โดยเซลล์สมองส่วนที่สร้างโดปามีนถูกทำลายไปมากกว่าร้อยละ 80 โดปามีนเป็นสารเคมีในสมอง ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย http://www.thailand4.com/food/2011-08-11/9f0a64fd37a3e6f558e1afbb848094fb/ Thu, 11 Aug 2011 16:40:44 +0700 คิงส์ตัน ซี ฮาว อุย ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็ม บำบัดพาร์กินสัน ด้วยการฝังเข็ม http://www.thailand4.com/food/2011-08-11/48f631799b49d9dc92988c082ea6482c/ โรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย มักจะพบมากในผู้สูงอายุ วัย 50-60 ปีขึ้นไป เกิดจากการเสียสมดุลของสารโดปามีนในสมอง โดยเซลล์สมองส่วนที่สร้างโดปามีนถูกทำลายไปมากกว่าร้อยละ 80 โดปามีนเป็นสารเคมีในสมอง ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย http://www.thailand4.com/food/2011-08-11/48f631799b49d9dc92988c082ea6482c/ Thu, 11 Aug 2011 16:36:21 +0700 ชมรมโรคพาร์กินสันไทย และชมรมผู้ป่วยพาร์กินสัน จัดงานวันพาร์กินสันโลก http://www.thailand4.com/food/2011-03-30/016c3bc65b57079e7de2f5ee0dd76201/ ชมรมโรคพาร์กินสันไทย และชมรมผู้ป่วยพาร์กินสัน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันพาร์กินสันโลก ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิธีการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า http://www.thailand4.com/food/2011-03-30/016c3bc65b57079e7de2f5ee0dd76201/ Wed, 30 Mar 2011 14:59:33 +0700 เปิดงานปีรณรงค์ให้ความรู้โรคพาร์กินสัน 2553 http://www.thailand4.com/gen/2010-07-12/5634908d471aed4599c5db08aa33694c/ เปิดปีรณรงค์โรคพาร์กินสัน 2553 จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมเปิดลงทะเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ มิ.ย. 54 แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร http://www.thailand4.com/gen/2010-07-12/5634908d471aed4599c5db08aa33694c/ Mon, 12 Jul 2010 15:40:14 +0700 เปิดงานปีรณรงค์ให้ความรู้โรคพาร์กินสัน 2553 http://www.thailand4.com/food/2010-07-12/cc0d42d2f0e468f686915b7fd94010c6/ เปิดปีรณรงค์โรคพาร์กินสัน 2553 จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมเปิดลงทะเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ มิ.ย.54 แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร http://www.thailand4.com/food/2010-07-12/cc0d42d2f0e468f686915b7fd94010c6/ Mon, 12 Jul 2010 8:11:13 +0700 4 หน่วยงาน ร่วมจัด ปีรณรงค์พาร์กินสัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ http://www.thailand4.com/gen/2010-06-17/e6e080950e465212f0900a37750cc1c2/ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และกรุงเทพมหานคร จัดงานเปิดปีรณรงค์โรคพาร์กินสัน 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย http://www.thailand4.com/gen/2010-06-17/e6e080950e465212f0900a37750cc1c2/ Thu, 17 Jun 2010 10:40:42 +0700 จับมือเครือข่ายเดินหน้าลดผู้ป่วยพาร์กินสัน http://www.thailand4.com/gen/2009-11-13/21f3bbc0930f72b918ee8198226275d4/ พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับผู้แทนศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ http://www.thailand4.com/gen/2009-11-13/21f3bbc0930f72b918ee8198226275d4/ Fri, 13 Nov 2009 16:45:14 +0700 ข่าวซุบซิบ: นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ http://www.thailand4.com/food/2008-08-18/0939-72b1b64e0d5a10044bec14c1f6f/ ผศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ แพทย์หนุ่มผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมอง แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ #ลงทะเบียนผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกาสภากาชาดไทย# http://www.thailand4.com/food/2008-08-18/0939-72b1b64e0d5a10044bec14c1f6f/ Mon, 18 Aug 2008 9:39:30 +0700 ไมเคิล เจ ฟอกซ์ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยโรคพาร์กินสัน จะกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมนานาชาติบีไอโอ 2007 http://www.thailand4.com/gen/2007-03-09/fdabf6a57d45da58db1afa603905c6ec/ วอชิงตัน-(บิสิเนส ไวร์)-8 มี.ค. 2550 ไมเคิล เจ ฟอกซ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไมเคิล เจ ฟอกซ์ เพื่อการวิจัยโรคพาร์กินสัน (The Michael J. Fox Foundation for Parkinson#s Research) จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมนานาชาติบีไอโอ 2007 (the 2007 BIO International Conventi http://www.thailand4.com/gen/2007-03-09/fdabf6a57d45da58db1afa603905c6ec/ Fri, 09 Mar 2007 17:55:00 +0700