Sunday February 17, 2019 03:24

โลกาภิวัตน์ Press Releases

รายงานความมั่งคั่งทั่วโลกจากอลิอันซ์: จุดจบของความพึงพอใจ หุ้น—22 Oct 18

- สินทรัพย์ทางการเงินของภาคครัวเรือนเอกชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 แซงหน้าการขยายตัวของสินเชื่อที่โตเพียง ร้อยละ 4.6 - โลกาภิวัตน์ลดความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่งในระดับโลก ขณะที่ความเหลื่อมล้ำในระดับประเทศมีมากขึ้น อลิอันซ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ อลิอันซ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมจัด STYLE Bangkok งานแสดง สินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ของเอเชีย ชูความคิดความสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทย และการเชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นกับตลาดโลก ทั่วไป—24 Sep 18

โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ในปี 2560 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ริเริ่มจัดงาน STYLE Bangkok (สไตล์แบงค็อก) เป็นการรวม 3

ภาพข่าว: ดร.ศุภชัย พานิชย์ภักดิ์ อดีต ผอ. WTO บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั่วไป—03 Aug 18

ดร.ศุภชัย พานิชย์ภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการ WTO ให้เกียรติบรรยาย "โลกาภิวัตน์ ในชีวิตจริง" โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนา โลกาภิวัตน์ในชีวิตจริง โดย ดร.ศุภชัย ทั่วไป—24 Jul 18

ในหัวข้อ "โลกาภิวัตน์ในชีวิตจริง" พร้อมเปิดตัวหนังสือเศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง ผู้เขียน ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ พบกัน Date: วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 Time: เวลา 13.00 – 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น. เป็นต้นไป) สถานที่ : ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

เจ้อเจียง เดินหน้าจับมือมหาวิทยาลัยระดับโลก ยกระดับการศึกษาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทั่วไป—20 Nov 17

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงวิทยาเขตนานาชาติเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อประมาณ 1 ปีที่แล้ว ศาสตราจารย์ Philip T. Krein จากสถาบัน American Academy of Engineering ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (ZJU) ซึ่งมีสมญานามว่าเป็น

ไทยพาณิชย์เปิดตัวสารคดี วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทยบนเส้นทางโลกาภิวัตน์ การรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร์ของชา ทั่วไป—01 Sep 17

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนการจัดทำสารคดี "วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์" รวบรวมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งสะท้อนถึงพระอัจริยภาพและวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีต

นานมีบุ๊คส์มุ่งพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ทั่วไป—02 May 17

ยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 ทำให้เทคโนโลยีมีพัฒนาการที่เชื่อมโยงสังคมโลกอย่างไร้ขอบเขต ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนทุกสาขาอาชีพทั่วโลก รวมถึงบทบาทของครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน สถาบันนานมีบุ๊คส์

ภาพข่าว: มธ. จัดงานปาฐกถา เสนอทางออกลดความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—11 Jan 17

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร ร่วมจัดงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Why Haven't Global Markets Reduced Inequality" เพื่อเสนอแนะทางออกลดความเหลื่อมล้ำของระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์

นักวิชาการรัฐศาสตร์ มธ. หวั่นระบบราชการขาดกำลังคนทำงาน พร้อมแนะรัฐปฏิรูประบบโครงสร้างองค์กร ทั่วไป—25 Aug 16

นักวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หวั่นระบบราชการขาดกำลังคนทำงานพร้อมแนะรัฐเตรียมปรับ 3 ข้อ ได้แก่ ปรับระบบโครงสร้างองค์กร เร่งสร้างคุณภาพคน และรักษาคนที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงมีความเท่าทันต่อโลกาภิวัตน์

สื่อออนไลน์ประโยชน์เยอะ ภัยร้ายแยะ หลี่แช-วิยะดา ชวนคนไทยตระหนักและสื่อสารอย่างมีสติ บันเทิง—04 Aug 16

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ด้วยแล้ว วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสื่อสารแห่งชาติ เหล่าบรรดาดารา-นักแสดง แม้กระทั่งผู้ประกาศข่าว "หลีแช-วิยะดา

หลากยุทธศาสตร์เพื่อบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 จากกูรูผู้ใช้บัณฑิต ทั่วไป—27 Jan 16

โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็น Globalization การติดต่อสื่อสาร ประสานงานไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศ มีขอบข่ายออกไปทั้งในภูมิภาคระดับอาเซียนและระดับโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตของประเทศไทยว่าควรจะออกมาในรูปแบบใด

77 องค์กรผนึกกำลัง มุ่งสร้างพฤติกรรมบวกเพื่ออนาคตไทย ทั่วไป—02 Sep 15

77 องค์กรผนึกกำลังครั้งใหญ่เปิดตัวโครงการรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทย"และ "เครือข่ายอนาคตไทย"มุ่งสร้างพฤติกรรมบวก เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

5 ข้อควรรู้ ก่อนเลือกใช้อินเทอร์เน็ตบ้านที่ใช่สำหรับคุณ ไอที—08 Jul 15

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนและเต็มไปด้วยบริการต่างๆ ที่รวดเร็วฉับไว ดูเหมือนเราจะต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันเข้ามาอยู่ในแทบทุกอณูของวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ของคนเรา ในปี 2557 จากข้อมูลพบว่า

ไทยสิดี !!! อะเดย์ เปิดซิงปีแพะ แนะกิน อยู่ อย่าง ปู-ย่า ทั่วไป—23 Jan 15

โลกาภิวัตน์พัดพาเทรนด์โลกวกกลับสู่วิถีปูย่า นิตยสาร “a day” (อะเดย์) ฉบับล่าสุดชวนทำความเข้าใจภูมิปัญญาไทยอย่างไร้อคติ แนะคนไทยใช้ชีวิตอย่างฉลาด สอดรับกับธรรมชาติของตัวเอง ด้วยธีม “The Grandma’s Guide To Better Living”

นิทรรศการภาพเขียน SCENES ฉากชีวิตบางกอก มหานคราโลกาภิวัตน์ ครั้งแรกในประเทศไทย โดย ริชาร์ด ทั่วไป—16 Oct 14

RMA Institute ขอเชิญชมผลงานนิทรรศการภาพเขียนเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย ชุดSCENES from Bangkok life: 1983-2014 โดย “ริชาร์ด มี้ด” จิตรกรชาวอังกฤษ สะท้อนภาพชีวิตหลากมิติของชาวกรุงเทพฯ

สัมมนาการเสริมสร้างสถานที่ทำงานให้มีความสุข ทั่วไป—28 Aug 14

เป้าหมายหลักขององค์การคือความอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน องค์การ สถานประกอบการ หรือบริษัท จะประกอบไปด้วยการบูรณาการระหว่างระบบโครงสร้าง ระบบเทคโนโลยี ระบบงาน และระบบทรัพยากรมนุษย์ ในการบริหารจัดการยุคโลกาภิวัตน์ เราถือว่าทรัพยากรมนุษย์ หรือ คน

ดิเมอร์โก เพิ่มขีดความสามารถในการรวมสินค้าส่งพร้อมกัน ด้วยระบบ CYM ไอที—08 May 14

ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น (Dimerco Express Corporation) (TWSE: 5609) เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลกมานานกว่า 42 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในไต้หวัน เพื่อรับมือกับแนวโน้มใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในกระแ ทั่วไป—13 Mar 14

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพผู้นำ: องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน" โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงาน

ภาพข่าว: ตัดสินการประกวดจิตรกรรม ทั่วไป—26 Apr 13

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด(มหาชน) ร่วมตัดสินประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "โลกาภิวัตน์" โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตรกรรม อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด“โลกาภิวัตน์” ขยายเวลาเปิดรับผลงานถึง ทั่วไป—09 Apr 13

การจัดประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด“โลกาภิวัตน์” ขยายเวลารับสมัครผลงานไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 นี้ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

168 ชั่วโมง ชวนครอบครัวอีซูซุ ลุยสุพรรณบุรี เปิดประสบการณ์วิถีชีวิตพอเพียง ยานยนต์—24 Oct 12

ใช้ชีวิตแบบ“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง ด้วยแนวคิดนี้ รายการ

สถาบันคิดใหม่ จัดงานเสวนาคิดใหม่เพื่อสังคมสีขาว ในหัวข้อ “สื่ออย่างไรให้โดนใจคน” ทั่วไป—19 Aug 12

สถาบันคิดใหม่ขอเชิญร่วมงานเสวนาคิดใหม่เพื่อสังคมสีขาว ในหัวข้อ “สื่ออย่างไรให้โดนใจคน” เพื่อรับมือการสื่อสารยุคโลกาภิวัตน์ และเผยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมืออาชีพ โดยมี วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ทั่วไป—05 Sep 11

รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ มีความจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน ภายใต้บริบทปฏิสัมพันธ์ระหว่างนานาชาติ โดยการเตรียมพร้อมเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน”

ภาพข่าว: แนวโน้มบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังกับการปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัตน์ ทั่วไป—03 Aug 11

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " แนวโน้มบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังกับการปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัตน์ " ให้แก่นักบริหารระดับกลางของกรมศุลกากร ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร " การพัฒนานักบริหารกลางสำหรับองค์ภาครัฐ " ณ

ภาพข่าว: รมว. คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรบริหารการคลัง( นบค.) รุ่นที่ ทั่วไป—01 Feb 11

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 2พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของกระทรวงการคลังในยุคโลกาภิวัตน์” แก่ผู้เข้าอบรม นบค.รุ่นที่ 2 และศิษย์เก่า นบค.รุ่นที่ 1โดยมีนายอารีพงศ์

ภาพข่าว: รมว.คลังเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 2 ทั่วไป—01 Feb 11

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 2 และเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายพิเศษเรื่อง“บทบาทของกระทรวงการคลังในยุคโลกาภิวัตน์” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนบค. รุ่นที่

เตรียมกลยุทธ์พร้อมรบไปกับหนังสือ “การตลาดเหนือชั้น กลยุทธ์พร้อมรบ” โดย สำนักพิมพ์ ทั่วไป—11 Jan 11

สำนักพิมพ์พีเพิลมีเดียบุ๊ค ภายใต้บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ผู้นำด้านการผลิตสื่อคุณภาพครบวงจร เปิดตัวหนังสือ “การตลาดเหนือชั้น กลยุทธ์พร้อมรบ” หนังสือที่จะช่วยให้คุณรู้จักกลยุทธ์ต่างๆทางการตลาด เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับกระแสโลกาภิวัตน์

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทั่วไป—19 Aug 10

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ท้องถิ่นไทยสู่สากล” เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนาบทบาทของท้องถิ่นและชุมชนให้สามารถตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ พัฒนาตนเองสู่ความยั่งยืน

สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา เรียนเชิญร่วมกิจกรรม เสวนา ผู้คน การพัฒนา โลกาภิวัตน์ ทั่วไป—04 Dec 09

เสวนา ผู้คน การพัฒนา โลกาภิวัตน์ และความสุขแบบภูฐาน วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกระจกริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวทีเสวนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงาน “เปิดโลกการอ่าน”