Saturday April 20, 2019 08:16

โอเมก้าเวิลด์คลาส Press Releases

ขอเชิญเสวนากัลยาณมิตร ส่องพระ-สะสมธรรม ครั้งที่ 1 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ทั่วไป—30 May 17

เครือข่ายธรรมะพระพุทธศิลป์ และสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส ขอเชิญเสวนากัลยาณมิตร "ส่องพระ-สะสมธรรม" ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2560, เวลา 17:00 – 18:30 น., The St. Regis Hotel ราชดำริ รายละเอียดหลักสูตร | Registration 17:00 – 18:00 บรรยายพิเศษ

กลยุทธ์การออกแบบ คำบรรยายลักษณะงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหา ลูกจ้างรับเหมาแรงงาน จากคำพิพากษาฎีกามาตรา 11/1, 16-17 ตุลาคม 2557 ทั่วไป—29 Aug 14

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--Omegaworldclass

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง กลยุทธ์การออกแบบ "คำบรรยายลักษณะงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน" เพื่อแก้ปัญหา "ลูกจ้างรับเหมาแรงงาน" จากคำพิพากษาฎีกามาตรา11/1 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2557

HR OUTSOURCING & THE NEW LEGAL RISKS

ตามที่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22326 – 22404 วินิจฉัยว่า "ให้ผู้ประกอบกิจการ มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่ารถ เงินโบนัสให้ถูกต้องตามที่ผู้ประกอบกิจการจัดให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง

โดยต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ในส่วนที่ผู้เป็นนายจ้างโดยตรง ไม่จัดให้หรือจัดให้น้อยกว่าลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของผู้ประกอบการ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ผู้ประกอบการจัดให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ซึ่งหากผู้ประกอบการมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่ารถ เงินโบนัสให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงโดยกำหนดจากทักษะ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน จำนวนผลิตผลของงานอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการเช่นเดียวกัน"

จากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นการยืนยันในสิทธิของลูกจ้างรับเหมาแรงงานตามกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานเป็นจำนวนมากมายมหาศาล และก่อให้เกิดผลผูกพันสถานประกอบการย้อนหลังไปตั้งแต่ 2 ถึง 10 ปี ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ที่คุกคามผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตและบริการ

KEY STRATEGY TO MINIMIZE RISKS OF HR OUTSOURCING
กลยุท

BUSINESS-TO-BUSINESS CRM, MARKETING SALES, 16 - 17 October 2014 ทั่วไป—29 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง BUSINESS-TO-BUSINESS CRM, MARKETING & SALES วันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 ในโลกของการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันช่วงชิง"ลูกค้าธุรกิจ"อย่างเข้มข้น

#Performance-Based Pay# Performance Management in Practice, 28 - 29 October ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Performance-Based Pay' & Performance Management in Practice วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องใหญ่สำหรับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง

Drafting Negotiating #COMMERCIAL CONTRACT# for #NON-LEGAL# Managers, 28 - 29 October ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง Drafting & Negotiating 'COMMERCIAL CONTRACT' for 'NON-LEGAL' Managers วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 'สัญญาที่รัดกุม'เป็นเกราะป้องกันความพลาดพลั้ง ขจัดข้อผิดพลาด

Employee Engagement, Communications Retention, 14 15 October 2014 ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง Employee Engagement, Communications & Retention วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 เรียนรู้ทางลัดสั้นตรงให้ทราบว่า

LEADERSHIP PEOPLE SKILLS for TECHNICAL PROFESSIONALS, 9 - 10 October ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS for TECHNICAL PROFESSIONALS วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 'นักเทคนิค'และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operation) ที่ต้องการจะก้าวขึ้นเป็น 'ผู้จัดการและผู้นำ'

#MANAGER as COACH MENTOR# Masterclass 2014, 7 - 8 October 2014 ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'MANAGER as COACH & MENTOR' Masterclass 2014 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 บทบาทที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ นอกจากการบริหารทีมให้ได้ผลงานตามเป้าหมายแล้ว นั่นคือการฝึกสอนและการเป็นพี่เลี้ยง

FAMILY BUSINESS RESTRUCTURE SUCCESSION-#LEGAL TAX STRATEGIES#, 7 - 8 October General—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'FAMILY BUSINESS RESTRUCTURE & SUCCESSION -'LEGAL & TAX STRATEGIES' วันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 "A century of family business is feasible if legal and tax planning are properly

#SENSORY# MARKETING BRAND COMMUNICATIONS, 9 - 10 October 2014 ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'SENSORY' MARKETING & BRAND COMMUNICATIONS วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 มุ่งเป็นแบรนด์ผู้ชนะ!

#Pricing Strategy Management in Practice# Masterclass 2014, 9 - 10 October ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Pricing Strategy & Management in Practice' Masterclass 2014 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 'ราคา'

EXPATRIATE MANAGEMENT: Legal Compliance Tax Strategies in Hiring International Professionals, 7 - ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง EXPATRIATE MANAGEMENT: Legal Compliance & Tax Strategies in Hiring International Professionals วันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ปัญหาสำคัญในการจ้างงานชาวต่างชาติที่พบเสมอ คือ 'ความยุ่งยากซับซ้อน'

#Successful Boardroom Presentations# Masterclass 2014, 2 - 3 October ทั่วไป—25 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Successful Boardroom Presentations' Masterclass 2014 วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 'การนำเสนอที่ทรงพลังและมีประสิทธิผล'ต่อที่ประชุมกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินกล

#Accelerating Your Leadership Development# Masterclass 2014, 3 17 October ทั่วไป—08 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Accelerating Your Leadership Development' Masterclass 2014 วันที่ 3 และ 17 ตุลาคม 2557 ท่านมีสไตล์การเป็นผู้นำอย่างไร ท่านจะพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร 3

MERGERS ACQUISITIONS : Financial, Legal Tax Strategies and Planning, 25 - 26 September ทั่วไป—08 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง MERGERS & ACQUISITIONS : Financial, Legal & Tax Strategies and Planning วันที่ 25-26 กันยายน 2557 การวางแผนการซื้อขายกิจการเป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตขยายธุรกิจ

#EFFECTIVE RECRUITMENT INTERVIEW TECHNIQUES#, 9 10 September 2014 ทั่วไป—07 Aug 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'EFFECTIVE RECRUITMENT & INTERVIEW TECHNIQUES' วันที่ 9-10 กันยายน 2557 ขีดความสามารถขององค์กรในการสรรหาบุคลากรให้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

MANAGING #CRISIS COMMUNICATION# #REPUTATION RISK# Masterclass 2014, 16 - 17 September ทั่วไป—31 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง MANAGING 'CRISIS COMMUNICATION' & 'REPUTATION RISK' Masterclass 2014 วันที่ 16-17 กันยายน 2557 วิกฤติการณ์!

#Drafting Managing Business Contract: Legal Tax Strategies#, 16 - 17 September ทั่วไป—25 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Drafting & Managing Business Contract: Legal & Tax Strategies' วันที่ 16-17 กันยายน 2557 'สัญญาธุรกิจ' อาจเป็นทั้ง "จุดเริ่มต้นของความรุ่งโรจน์"

#Collective Bargaining with Labor Unions for Successful Labor Relations# Masterclass 2014, 18 - 19 ทั่วไป—25 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Collective Bargaining with Labor Unions for Successful Labor Relations' Masterclass 2014 วันที่ 18-19 กันยายน 2557 ในปี 2557 ใกล้เข้าสู่ยุค AEC

Compensation Benefits Design: Fundamental Practical, 18 - 19 September ทั่วไป—21 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง Compensation & Benefits Design: Fundamental & Practical วันที่ 18-19 กันยายน 2557 หลักสูตร 'โครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน: พื้นฐานการออกแบบและวิธีปฏิบัติจริง'

#Tax Audit and Tax Refund Strategies# Masterclass, 9 10 September ทั่วไป—21 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Tax Audit and Tax Refund Strategies' Masterclass วันที่ 9-10 กันยายน 2557 'การตรวจสอบภาษีและการขอคืนภาษี'ของบริษัท

#Drafting, Negotiating Managing# SUCCESSFUL CONSTRUCTION CONTRACTS Summit 2014, 28 - 29 August General—21 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Drafting, Negotiating & Managing' SUCCESSFUL CONSTRUCTION CONTRACTS Summit 2014 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 'SUCCESSFUL CONSTRUCTION CONTRACTS' Summit 2014 Proven Strategies, Insights

#ENTERPRISE RISK MANAGEMENT# Masterclass 2014, 21 - 22 August 2014 ทั่วไป—15 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'ENTERPRISE RISK MANAGEMENT' Masterclass 2014 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 องค์กรทั่วโลกล้วนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงองค์กร

Finance Transformation Masterclass 2014, 21 August 2014 วันที่ 21 สิงหาคม ทั่วไป—09 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง Finance Transformation Masterclass 2014 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 "Finance Transformation" Masterclass 2014 จะนำท่านให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพทาง

Employment Contracts Termination of Employment, 26 - 27 August 2014 ทั่วไป—09 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง Employment Contracts & Termination of Employment วันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 สัญญาจ้างงานที่รอบคอบรัดกุมชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรม

CORPORATE TAX PLANNING: Best Practices for Managing Tax Risk Maximizing Tax Saving, 26- 27 August ทั่วไป—10 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง CORPORATE TAX PLANNING: Best Practices for Managing Tax Risk & Maximizing Tax Saving วันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 'การวางแผนภาษีองค์กรธุรกิจ'

#Career Development Succession Planning in Practice# Masterclass 2014, 21 - 22 August ทั่วไป—03 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'Career Development & Succession Planning in Practice' Masterclass 2014 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 หาก'คนเก่งในองค์กร' มีไม่เพียงพอสำหรับภารกิจสำคัญในอนาคต และ'แผนการวางผู้สืบทอด

#RE-BRANDING BRAND REVITALIZATION# Summit 2014, 7-8 August 2014 ทั่วไป—03 Jul 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'RE-BRANDING & BRAND REVITALIZATION' Summit 2014 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 'ทุกแบรนด์'มีวงจรชีวิต ย่อมมาถึงวันที่ท่านต้องคิดเรื่องการรีแบรนด์

#GEN Y Engagement, Communications Retention# 2014, 14 15 August 2014 ทั่วไป—23 Jun 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง 'GEN Y Engagement, Communications & Retention' 2014 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 พนักงานรุ่นใหม่ คือกลุ่มเจ็นวาย (Gen-Y) ปัจจุบันอายุระหว่างยี่สิบเศษถึงสามสิบกว่านั้น 'บริหารยาก'

WOMEN IN LEADERSHIP Growing Women Manager to Become Women Leaders Masterclass 2014, 19-20 August ทั่วไป—23 Jun 14

สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง WOMEN IN LEADERSHIP Growing Women Manager to Become Women Leaders Masterclass 2014 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557'ผู้หญิงมืออาชีพ' คือ อนาคตและเป็นความหวังขององค์กร เวลาที่ 'ผู้หญิงมืออาชีพ'