Tuesday May 21, 2019 06:01

ไขปริศนาสายลับ Press Releases

อพวช. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการ ไขปริศนาสายลับ ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา ทั่วไป—04 Oct 18

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา

อพวช. เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ไขปริศนาสายลับ 24 เม.ย. 61 ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป—25 Apr 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดตัวนิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส