ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 กรกฎาคม 2557)

Event Calendar Press Releases Wednesday July 23, 2014 16:00
กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--อินโฟเควสท์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
Thailand Franchise & Business Opportunities 2014
(TFBO 2014) ณ ไบเทค บางนา
Thailand Retail, Food & Hospitality Services 2014
(TRAFS 2014) ณ ไบเทค บางนา
07.30 น.                     กำหนดพิธีลงนาม และสัมมนาเชิงวิชาการ English Mate
เพื่อน้อง ๒๕๕๗ “อาชีวศึกษาภาคอีสาน” ณ วิทยาลัย
เทคนิคมหาสารคาม
10.00 น. - 20.00 น.           มหกรรมอาหารและสุขภาพ วิถีไท ครั้งที่ 1 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
10.00 น. - 20.00 น.           Organic and Natural Expo 2014 ณ ศูนย์การประชุมฯ
สิริกิติ์
10.00 น.                     บันเลือง ชินอินเตอร์ แถลงข่าวแนะนำนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้หัวข้อ “ฟิตบิท (fitbit)
บันทึกทุกกิจกรรม สร้างพลังให้ชีวิต ” และแผนการทำ
ตลาด
10.00 น. - 20.00 น.           กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน "Organic & Natural Expo
2014" ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์
13.00 น.                     งานแถลงข่าวโครงการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
13.00 น.                     สสส. จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค ... The
Exhibition” ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี
13.30 น.                     สสส. จัดงานแถลงข่าวเปิด “โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุม
ชนอ่านสร้างสุข”   ปีการศึกษา 2557 ภายใต้แนวคิด
“อ่านสร้างสุข” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค
กรุงเทพมหานคร
18.00 น.                     ไฮฟ์ ซาลอน แบงคอก จัดงานเปิดร้าน ไฮฟ์ ซาลอน แบงค็
อก สาขาที่ 2 ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี กรุงเทพฯ

Latest Press Release

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(17 สิงหาคม 2561)

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13.30 น. IEEE PES Thailand จัดงาน “Big Shift in Power and Energy in Thailand with IEEE PES GTD ASIA 2019” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ 13.30...

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(17 สิงหาคม 2561)

กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13.30 น. IEEE PES Thailand จัดงาน “Big Shift in Power and Energy in Thailand with IEEE PES GTD ASIA 2019” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ 13.30...

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(23 กรกฎาคม 2561)

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 09.00 น. สพธอ. จัดพิธีเปิดงาน 8 ปี ETDA “Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big...

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(23 กรกฎาคม 2561)

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 09.00 น. สพธอ. จัดพิธีเปิดงาน 8 ปี ETDA “Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big...

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(23 พฤษภาคม 2561)

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 13.00 น. วว. แถลงข่าวจัดงาน “Transforming SMEs through Innovation: From Local to Global Player in Bio-Economy” ณ อาคารพระจอมเกล้า...

Related Topics