WP Energy คว้ารางวัล ระดับโลก ชูวิสัยทัศการบริหารยั่งยืน พร้อม เคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย

Event Calendar Press Releases Tuesday October 8, 2019 13:41
กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่

WP Energy คว้ารางวัล ระดับโลก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 2019) จาก MORS Group และ "Best LPG Distributors 2019" จากนิตยสาร International Finance จากประเทศอังกฤษ การันตี ลั่น ตั้งเป้าดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ใส่ใจในการให้บริการ และความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ "เวิลด์แก๊ส" กล่าวว่า "บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริการ ผ่านความรู้และประสบการณ์อันยาวนาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งที่จะขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันเรามีคลังก๊าซที่ครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีโรงบรรจุภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เอง พร้อมด้วยกลุ่มลูกค้าโรงบรรจุที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายทันต่อความต้องการ"

โดยเป้าหมายการดำเนินงานในปัจจุบันไปถึงปี 2020 บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและครอบคลุมกับความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น วางแผนในการขยาย Supplied Chain โดยเฉพาะในเรื่องของระบบ Logistic ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้จะยกระดับให้งานด้านการขนส่งสามารถช่วยสนับสนุนในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และบุกเบิกช่องทางในการจัดจำหน่ายของบริษัทในต่างประเทศให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากการที่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP คว้ารางวัล สาขา บริษัทผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2019 (Asia's Most Influential Companies) ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 2019) ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในทวีปเอเชีย ที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง WP เป็นบริษัทพลังงานครบวงจร เพียงรายเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับมอบรางวัลในสาขานี้ ร่วมกับ 4 องค์กรชั้นนำในทวีปเอเชีย ทำให้ WP เป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

รวมไปถึงรางวัล "Best LPG Distributors 2019" จากนิตยสาร International Finance จากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำในเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือมากที่สุด ที่มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ WP ได้รับรางวัล ระดับโลกอันทรงเกียรติมากมายนี้ ได้แก่ การบริหารธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มีความคิดริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการบริการ รวมถึงสามารถบริหารจัดการความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และที่สำคัญคือ การเป็นแบรนด์ครองใจลูกค้าและการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ WP มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

"ทั้งนี้ภายใน ปี 2020 เราตั้งเป้าสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และจะพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจ ช่องทางการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างแบรนด์ของบริษัทแม่อย่าง "WP Energy" ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นควบคู่กับแบรนด์ "Worldgas" ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าหลักของเราในปัจจุบัน ให้เป็นที่รู้จักของตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยการทำกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ภายใต้แบรนด์ WP Energy มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันเรากำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ความเป็นไปได้ในการผลิตถังแก๊สสำหรับภาคครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท" ชมกมล กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

PwC Thailand commits to a net zero emissions future

PwC Thailand is joining its global network’s commitment to reach net zero greenhouse gas (GHG) emissions within the next decade, and will take action to support its clients and suppliers in reducing their impact on climate change. Chanchai...

BERTOLLI(R) launches huge 'up to 30% off’ promotion and Messenger Bot to help Thais find their perfect olive oil bottle

- Bertolli Thailand Messenger Bot guides online consumers to finding the best type of Bertolli Olive Oil for their needs - For more details, visit https://www.tops.co.th/th/campaign/promotion-bertolli-28-oct-10-nov-2020 BERTOLLI(R), the world’s...

Prudential Thailand and AIS launch "PRUDengue" to offer affordable dengue fever insurance for AIS customers

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited ("Prudential Thailand") is partnering with AIS, a leading telecom operator in Thailand’s mobile network, to launch Prudential Thailand’s first digital insurance plan "PRUDengue"...

TALI International Transport & Trade JSC Land Sublease Deal with WHA Industrial Zone Nghe An JSC

TALI International Transport & Trade JSC recently signed a land sublease agreement with WHA Industrial Zone Nghe An JSC. Located at WHA Industrial Zone 1 – Nghe An, the new facility will beef up the company’s production capacity for its...

Amorepacific introduces fully recyclable packaging with Dow's INNATE(TM) TF resins for the first time in three leading brands

The partnership with Dow enables Amorepacific to advance eco-friendly packaging with high-performance materials that are fully recyclable in existing recycle streams Dow (NYSE: DOW) announced today that INNATE(TM) TF Polyethylene Resins for Tenter Frame...

Related Topics