ตลาดหลักทรัพย์ไทยรับมอบ Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017 ตอกย้ำความโดดเด่นด้านการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

Stocks and Financial Services Press Releases Thursday June 29, 2017 17:22
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค ล่าสุดรับมอบรางวัล "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษ สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ของทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market "Work" for Everyone" โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง ที่มุ่งสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน และได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ UN Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative แห่งแรกในอาเซียน พร้อมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ด้านการออมการลงทุนแก่ประชาชน และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคม

งานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีผลสำเร็จที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการที่ 14 บจ. ไทยเข้าคำนวณในดัชนี DJSI มากที่สุดในอาเซียน และ 30 บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี FTSE4Good ASEAN 5 Index ด้านบรรษัทภิบาล คะแนน ASEAN CG Scorecard ของไทยสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่อง อีกทั้งด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บจ. ไทยคว้ารางวัล IR ดีเด่นสุดในระดับภูมิภาคถึง 14 รางวัล

"การได้รับรางวัล "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการทำงานที่ประสานกับทุกภาคส่วนในตลาดทุน ที่สำคัญ รางวัลนี้สะท้อนถึงคุณภาพและศักยภาพของตลาดทุนไทยที่โดดเด่นเทียบเคียงตลาดหลักทรัพย์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล" นางเกศรากล่าว

วารสาร Capital Finance International (CFI.co) คือวารสารจากประเทศอังกฤษที่รายงานข้อมูลในแวดวงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการเงินทั่วโลกโดยจะมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคคลและองค์กรธุรกิจทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นผลจากการสำรวจความเห็นจากสมาชิกผู้อ่านและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณชนได้พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


Latest Press Release

Fitch Rates ICBCTL#s Senior Notes #AAA(tha)#

Fitch Ratings (Thailand) Limited has assigned ICBC (Thai) Leasing Company Limited's (ICBCTL, AAA(tha)/Stable/F1+(tha)) upcoming long-term senior unsecured notes a National Long-Term Rating of 'AAA(tha)'. The notes will be issued under ICBCTL's THB30...

UnionPay offers foodies exclusive fine dining experiences at a special price At Bangkok Restaurant Week 2018

The highly anticipated Bangkok Restaurant Week 2018 from Wongnai is here. The annual festival is bringing foodies fine dining experiences and special deals from over 50 most well-known restaurants across Bangkok. UnionPay, the best payment companion for...

TCEB unveils its 2019 strategy under a brand-new campaign Thailand: REDEFINE Your Business Events

TCEB today announced a launch of its new brand marketing communication campaign "Thailand: Redefine Your Business Events". The new campaign has prompted the bureau to redefine its role as an industry's partner for success. Tapping into the growing...

L1 Treasury จับมือ Airborne Capital ทุ่มทุน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เปิดตัว AltitudeOne Aviation

- AltitudeOne Aviation Ltd ("AltitudeOne Aviation") เป็นธุรกิจร่วมทุนที่เปิดตัวโดย LetterOne Treasury Services SA ("L1 Treasury") และ Airborne Capital Limited ("Airborne Capital") - AltitudeOne Aviation จะลงทุนในพอร์ตหลากหลายประเภท...

L1 Treasury and Airborne Capital Commit US$250m to Launch of AltitudeOne Aviation

- AltitudeOne Aviation Ltd ("AltitudeOne Aviation") is a venture launched by LetterOne Treasury Services SA ("L1 Treasury") and Airborne Capital Limited ("Airborne Capital") - AltitudeOne Aviation will invest in a diversified portfolio of in-production...

Related Topics