ตลาดหลักทรัพย์ไทยรับมอบ Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017 ตอกย้ำความโดดเด่นด้านการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

Stocks and Financial Services Press Releases Thursday June 29, 2017 17:22
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค ล่าสุดรับมอบรางวัล "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษ สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ของทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market "Work" for Everyone" โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง ที่มุ่งสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน และได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ UN Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative แห่งแรกในอาเซียน พร้อมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ด้านการออมการลงทุนแก่ประชาชน และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคม

งานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีผลสำเร็จที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการที่ 14 บจ. ไทยเข้าคำนวณในดัชนี DJSI มากที่สุดในอาเซียน และ 30 บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี FTSE4Good ASEAN 5 Index ด้านบรรษัทภิบาล คะแนน ASEAN CG Scorecard ของไทยสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่อง อีกทั้งด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บจ. ไทยคว้ารางวัล IR ดีเด่นสุดในระดับภูมิภาคถึง 14 รางวัล

"การได้รับรางวัล "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการทำงานที่ประสานกับทุกภาคส่วนในตลาดทุน ที่สำคัญ รางวัลนี้สะท้อนถึงคุณภาพและศักยภาพของตลาดทุนไทยที่โดดเด่นเทียบเคียงตลาดหลักทรัพย์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล" นางเกศรากล่าว

วารสาร Capital Finance International (CFI.co) คือวารสารจากประเทศอังกฤษที่รายงานข้อมูลในแวดวงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการเงินทั่วโลกโดยจะมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคคลและองค์กรธุรกิจทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นผลจากการสำรวจความเห็นจากสมาชิกผู้อ่านและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณชนได้พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


Latest Press Release

mai welcomes real estate developer CMC on November 19

Market for Alternative Investment (mai) will list Chaoprayamahanakorn pcl, a leading real estate developer onNovember 19, under the ticker symbol "CMC". The company has a market capitalization at its initial public offering (IPO) of THB 3.00 billion...

KTC - Chilito Mexican Grill - Farm Factory provide members special privileges for payments made using QR Pay in the KTC Mobile app.

Mrs. Pranaya Nithananon, Vice President - Credit Card Business, "KTC" or Krungthai Card Public Company Limited, provides KTC VISA and KTC MasterCard credit card members who make payments through KTC QR Pay in the "KTC Mobile" app worth Bt. 300 or more...

Photo Release: KBank opens new flagship branch and THE WISDOM Lounge at ICONSIAM

Mr. Wirawat Panthawangkul (3rd from left), KBank Senior Executive Vice President, and Ms. Chadatip Chutrakul (4th from left), Director of ICONSIAM Co., Ltd., and Chief Executive Officer of Siam Piwat Co., Ltd., participated in the opening ceremony of...

Photo Release: CIMB Group Joins RippleNet to Power Instant Payments Across ASEAN

Tengku Dato' Sri Zafrul Aziz, Group CEO of CIMB Group (right), and Brad Garlinghouse, Ripple CEO (left) commemorating the strategic collaboration between CIMB Group and Ripple to power instant payments across ASEAN at the Singapore FinTech festival 2018...

CIMB Group Joins RippleNet to Power Instant Payments Across ASEAN

CIMB is one of the first banks to leverage blockchain technology to tap into region's USD120 billion remittance business CIMB Group ("CIMB" or "the Group") and Ripple have entered into a strategic collaboration to enable instant cross border payments...

Related Topics