ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธี The Stock Exchange of Thailand Market Open : Market Open Bell-Ringing Ceremony

Stocks and Financial Services Press Releases Thursday September 28, 2017 13:37
กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ Corporate Women Directors International (CWDI) ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธี"The Stock Exchange of Thailand Market Open : Market Open "Bell-Ringing" Ceremony" ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม2560 เวลา 9.15-11.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

9.15 น. ลงทะเบียน
9.45 น. กล่าวต้อนรับ
โดย คุณเกศรา มัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.50 น. กล่าวเปิด
โดย Mrs. Irene NatividadPresident, Global Summit of Women
9.58 น. พิธีเปิดการซื้อขาย Market Open "Bell-Ringing" Ceremony
10.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
10.15 น. เสวนาบทบาทสตรี "Global Women Summit's Roles to the world"
โดย คุณเกศรา มัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Mrs. Irene NatividadPresident, Global Summit of Women
10.30 น. การนำเสนอ "Accelerating Gender Diversity on Corporate Boards Globally"
โดย Mrs. Irene NatividadPresident, Global Summit of Women
**ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

Corporate Women Directors International (CWDI) เป็นหน่วยงานวิจัยของ GlobeWomen Research and Education Instituteที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสตรีในบทบาทคณะกรรมการบริษัททั่วโลก โดย CWDI ได้ทำการวิจัยในระดับสากลตั้งแต่ปี พ. ศ. 2539และได้เผยแพร่งานวิจัยทั้งหมด 27 ฉบับจนถึงปัจจุบัน


Latest Press Release

Photo Release: EXIM Thailand Visits Xayaburi Hydroelectric Power Project

Mr. Nopporn Thepsithar (fifth left), Chairman of the Board of Executive Directors, Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) and Dr. Narongchai Akarasanee (center), former Minister of Energy, recently visited Xayaburi Hydroelectric Power Project...

Thailands Promotion of Advanced Technology and Eco-system Development Enables Local Producers to Fly Higher

Thailand has been experiencing a gradual shift from a manufacturing to a high-value manufacturing economy after the country has put all its efforts into promoting the use of advanced technology, science, and innovation in parallel with the development of...

Get 5-Baht Cashback when making payment via K PLUS for BTS tickets until April 30, 2019

To celebrate the latest QR Code payment service via K PLUS for one-way BTS tickets bought from ticket issuing machines at BTS Stations, KBank has teamed up with BTS to offer a cashback of 5 Baht/trip, which will be credited into the passenger's account...

OKEx Revisited Bangkok After Launch of Thai Baht Trading

OKEx, a Malta-based world-leading digital asset exchange, has made a stop-over to Bangkok to bring industry leaders together to exchange ideas on blockchain technology. In view of the fast-growing digital asset community in Thailand, OKEx has launched...

MFC launches new 6-month fund investing in global debt instruments, IPO 18 22 February 2019

Mr. Lim Chong Boon Dennis, President, MFC Asset Management Public Company Limited, announced today that MFC will be launching the MFC International Fixed Income Fund 6 Months Series 12 or I-FIX 6M12 during 18 – 22 February 2019. The Fund is a...

Related Topics