โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2558 หัวข้อเรื่อง Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: the Challenges to Improve Outcomes

Food and Healthcare Press Releases Monday June 8, 2015 16:25
กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจำปี 2558 “4th Siriraj Anesthesia Academic Meeting” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 หัวข้อ Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: The Challenges to Improve Outcomes และในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 หัวข้อ Perioperative Respiratory Care & Mechanical Ventilation: The Tutorial เวลา 08:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ให้กับวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล แพทย์เวชบำบัดวิกฤต ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ แพทย์และพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ จำนวน 600 คน

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
ก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2558 หลังวันที่ 1 ส.ค. 2558
บุคคลภายนอกคณะ สำหรับแพทย์/พยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์
  • ประชุมวันที่ 15-16 ต.ค.2558 • 2,000 บาท • 2,500 บาท
  • ประชุมเฉพาะวันที่ 17 ต.ค.2558 • 1,000 บาท • 1,500 บาท
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช ชื่อบัญชี “งานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” เลขที่บัญชี 016-441647-8

* กรุณาส่ง Fax (02-411-3256)/ e-mail (sianes2015@gmail.com)/ไปรษณีย์ ส่งหลักฐานการลงทะเบียนและการชำระเงิน ไปที่ รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกสยามินทร์ ชั้น 11 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ติดต่อ คุณรานี/คุณพรประภา โทรศัพท์: 0-2419-9297, คุณณัฐรินีย์ โทรศัพท์ 090-990-5261 โทรสาร: 02-411-3256 Email: sianes2015@gmail.com


Latest Press Release

Walgreens Boots Alliance and Microsoft establish strategic partnership to transform health care delivery

- Companies aim to improve health outcomes and lower overall costs with enhanced digital and retail experiences and an R&D commitment to build health care solutions through seven-year agreement Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) and Microsoft Corp....

Ascensia Diabetes Care Announces Global Partnership With POCTech to Distribute and Co-develop Continuous Glucose Monitoring Systems

Ascensia Diabetes Care today announced it has entered into a global alliance with Zhejiang POCTech, Co., Ltd (POCTech), a developer and manufacturer of continuous glucose monitoring (CGM) systems. (Logo:...

MGI Announces Milestone of 1,000 Sequencers Installed and Opens Early Access Program for Groundbreaking Ultra-High-Throughput Sequencer, MGISEQ-T7

MGI, established in 2016 as a subsidiary of global genomics leader BGI Group, announced it has reached a new milestone of 1,000 MGI sequencers installed in 16 countries. MGI Chief Operating Officer Dr. Hui Jiang also announced the availability of MGI's...

Gift of Life Donor Program is U.S. Leader in Saving Lives

For the 11th consecutive year, Gift of Life Donor Program is the nation's leading organ procurement organization (OPO), coordinating the most life-saving organs for transplant among all 58 U.S. OPOs. Gift of Life broke two national records in 2018,...

Helsinn Group Grants Exclusive Licensing Rights to Menarini for Pracinostat

Licensing rights are worldwide excluding US, Canada, Japan and South AmericaHelsinn, a Swiss pharmaceutical group focused on building quality cancer care products, and Menarini, an Italian biopharmaceutical Group active in 136 countries worldwide, today...

Related Topics