โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2558 หัวข้อเรื่อง Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: the Challenges to Improve Outcomes

Food and Healthcare Press Releases Monday June 8, 2015 16:25
กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจำปี 2558 “4th Siriraj Anesthesia Academic Meeting” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 หัวข้อ Perioperative Medicine in the Critically Ill Patients: The Challenges to Improve Outcomes และในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 หัวข้อ Perioperative Respiratory Care & Mechanical Ventilation: The Tutorial เวลา 08:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ให้กับวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล แพทย์เวชบำบัดวิกฤต ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ แพทย์และพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ จำนวน 600 คน

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
ก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2558 หลังวันที่ 1 ส.ค. 2558
บุคคลภายนอกคณะ สำหรับแพทย์/พยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์
  • ประชุมวันที่ 15-16 ต.ค.2558 • 2,000 บาท • 2,500 บาท
  • ประชุมเฉพาะวันที่ 17 ต.ค.2558 • 1,000 บาท • 1,500 บาท
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช ชื่อบัญชี “งานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” เลขที่บัญชี 016-441647-8

* กรุณาส่ง Fax (02-411-3256)/ e-mail (sianes2015@gmail.com)/ไปรษณีย์ ส่งหลักฐานการลงทะเบียนและการชำระเงิน ไปที่ รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกสยามินทร์ ชั้น 11 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ติดต่อ คุณรานี/คุณพรประภา โทรศัพท์: 0-2419-9297, คุณณัฐรินีย์ โทรศัพท์ 090-990-5261 โทรสาร: 02-411-3256 Email: sianes2015@gmail.com


Latest Press Release

BookDoc, partners it#s way to being Southeast Asia#s Next Generation Healthcare Ecosystem is looking to raise Series A from Strategic partners

This year crosses 100 strategic partnerships in over 20 cities across Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand and Hong Kong. Since commenced operations in 2015, BookDoc has grown exponentially with four consecutive years of over 450% annual growth rate...

United Nations Political Declaration on Universal Health Coverage Finally has Some Teeth

FDI World Dental Federation (FDI) welcomes the long overdue commitment to strengthening oral health in the UN Political Declaration on Universal Health Coverage (UHC). The declaration will be officially adopted by world leaders at the UN High-Level...

Ozempic(R) Offers Superior Reductions in HbA1c and Body Weight Compared to Both Victoza(R) and Canagliflozin in People With Type 2 Diabetes

Novo Nordisk announced today the results from two Ozempic(R) (once-weekly semaglutide 1.0 mg) head-to-head Phase 3 clinical trials, SUSTAIN 8 and SUSTAIN 10, which showed: - Ozempic(R) was superior to treatment with the SGLT-2 inhibitor canagliflozin...

Oral semaglutide improves glycaemic control in people with type 2 diabetes across baseline blood sugar levels

Novo Nordisk today announced findings from an exploratory analysis of the PIONEER trial programme, showing oral semaglutide (3, 7 and 14 mg) improved glycaemic control in people with type 2 diabetes across baseline HbA1c levels. Greater reductions in...

Upjohn Thailands commitment to non-communicable diseases

Upjohn Thailand announced its commitment and integrated strategy to improve patient health and relieve the burden of non-communicable diseases (NCDs) with trusted, quality medicines for every patient, everywhere. As Upjohn expands its capability in...

Related Topics