ภาพข่าว: ปลัด ก.ไอซีที เปิดการสัมมนา Enterprise Security

General Press Releases Monday October 15, 2012 11:28
กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--ก.ไอซีที

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา Enterprise Security “Are your business at risk? Securing your data and business Why & What every CEO should know about data security” ณ ห้องศศินทร์ฮอล์ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ตระหนักและเกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมั่นคงและปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของภาคธุรกิจของไทยต่อไป


Latest Press Release

Shangri Palace Presents Its New Delightful Saturday Dim Sum Brunch

Shangri-La Hotel, Bangkok's Shang Palace is proud to present its new delightful Saturday Dim Sum Brunch. Diners can enjoy an extensive range of all you can eat dim sum and unlimited sumptuous Shang Palace's signature BBQ dishes every Saturday from 23...

Photo Release: LA VIE CREATIVE FRENCH CUISINE RECIEVES WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

La VIE – Creative French Cuisine located at VIE Hotel Bangkok, MGallery by Sofitel, represented by Mr. Nuntakorn Chang (3rd from right), Head of Marketing and Communications, is pleased to announce being awarded among the Best French Fine Dining...

FastMatch And Former CEO, Dmitri Galinov, Confirm Settlement Agreement

FastMatch, Inc., a leading foreign exchange spot market operator, and Dmitri Galinov, a founder and former Chief Executive Officer of the company, today announced that they have amicably resolved the lawsuit filed by Mr. Galinov against FastMatch and its...

ภาพข่าว: จัดอบรมให้กับคณะนักศึกษา Asian College of Teachers

แผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับเกียรติจาก Asian College of Teachers ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการ International TEFL Certificate และ International School Experience Program in Thailand ในหัวข้อ How to Apply Multiple...

Bring on the chill! Red Sky opens its outdoor terrace from 11.30 every day

Have you felt it yet? When you step outside in the morning and, instead of being met by the city's regular punch of 85% humidity and scorching hot sun… you actually feel a little bit chilly? Or that light breeze in the air that forces you to go...

Related Topics