ภาพข่าว: ปลัด ก.ไอซีที เปิดการสัมมนา Enterprise Security

General Press Releases Monday October 15, 2012 11:28
กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--ก.ไอซีที

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา Enterprise Security “Are your business at risk? Securing your data and business Why & What every CEO should know about data security” ณ ห้องศศินทร์ฮอล์ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ตระหนักและเกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมั่นคงและปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของภาคธุรกิจของไทยต่อไป


Latest Press Release

CHEF DANI Garc?a BRINGS ANDALUSIAN CUISINE TO THE HOUSE ON SATHORN

The House on Sathorn at W Bangkok hotel already has a reputation as one of the city's most eclectic and adventurous dining locations. Indeed, Chef Fatih Tutak has guided The House's main venue, The Dining Room, to the top of Bangkok's restaurant scene,...

Photo Release: Centara Hotel Hat Yai Welcomed President The Association Of Thai Tour Operators

Mr.Manoon Wutti (fifth from right), General Manager of Centara Hotel Hat Yai and Mr. Uthis Sawat (sixth from right) Deputy Director of Hat Yai Office recently welcomed Mr.Pongsakorn Chuwicha President The Association Of Thai Tour Operators (ATTO) and...

Photo Release: CPF striving to reduce Greenhouse gas

General Surasak Karnjanarat (Fifth from right), Minister of Natural Resources and Environment of Thailand, presided over a certification ceremony for the Greenhouse gas reduction scheme, a project hosted by Thailand Greenhouse Gas Management Organisation...

Nanfang Media Group Releases Guangdong Through the Eyes of Southeast Asian Media

Video Clip from the 21st Century Maritime Silk Road China (Guangdong) International Communication Forum Captures Participants' Views on the Belt and Road Initiative and Guangdong's Position in the Greater Bay Area Development From September 19 to 21,...

Sashimi Set at Daiichi Japanese Restaurant

What would be the equivalent of having a good meal, high quality, delicious and nice presentation? For Japanese cuisine lover, our chef at Daiichi Japanese Restaurant of the Emerald Hotel proudly to present "Sashimi set" with 3-size to choose - Small...

Related Topics