ภาพข่าว: ปลัด ก.ไอซีที เปิดการสัมมนา Enterprise Security

General Press Releases Monday October 15, 2012 11:28
กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--ก.ไอซีที

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา Enterprise Security “Are your business at risk? Securing your data and business Why & What every CEO should know about data security” ณ ห้องศศินทร์ฮอล์ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ตระหนักและเกิดความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมั่นคงและปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของภาคธุรกิจของไทยต่อไป


Latest Press Release

BSH Announces New Promotional Campaign to Boost Vario Styles Year-End Sales

Mr. Chollawit Na Songkhla, Managing Director, BSH Home Appliances Company Ltd., Thailand, unveiled "BSH is renowned for being the world's leading manufacturer of home appliances under the Bosch brand. The company has recently introduced its brand-new...

Ananda Development and CUPT launch How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

An event aiming at bringing a revolution in the Thai tech ecosystem through the best practices of three globally renowned universities Ananda Development Public Company Limited and Council of University Presidents of Thailand (CUPT) are partnering to...

Thanksgiving Lunch Buffet at Voila! Restaurant

Our popular Voila! restaurant is celebrating Thanksgiving Day with a Lunch buffet that features all your favourite dishes including butternut squash and ginger soup, roast turkey (with all the trimmings!), baked ham, pumpkin pie and eggnog cheesecake. We...

Royal Cliff Supports Employees Children with Annual Scholarship Program

It was a joyful day of pride and gratitude for employees of the Royal Cliff Hotels Group who gave back to its loyal and hardworking team by generously awarding 61 merit-based scholarships for the children of the staff. Divided into 3 levels, the fund was...

Thanksgiving Buffet at Nimman Bar Grill, Kantary Hills Hotel, Chiang Mai

On 22 November from 6 p.m. to 10 p.m., at Nimman Bar & Grill, Kantary Hills Hotel, Chiang Mai, we invite you to join us at a Thanksgiving Festival Buffet. We follow the lead of the USA as our chefs prepare a delicious celebratory Buffet Dinner with...

Related Topics