มฟล. เชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

General Press Releases Friday April 1, 2016 16:23
กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อ Mae Fah Luang University International Conference 2016 on "Advances in Medical and Health Sciences" and A Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medicines International Conference 2016 on "Fostering Traditional and Complementary Medicine Through Research" ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับฟังแนวคิดและได้รับความรู้ถึงเรื่องพัฒนาการทางแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการป้องกันโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30มิถุนายน 2559 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ www.mfu.ac.th/mfuic2016 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการงานวิจัย โทรศัพท์ 0-5391-6358 และ 0-5391-6389 หรืออีเมล mfuic2016@mfu.ac.th


Latest Press Release

CRRC Unveils their Lightest and New Advanced Energy-efficient Metro Train at InnoTrans 2018

CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation, the company), the world's largest rolling stock manufacturer, debuted their latest, carbon fiber metro train, 'CETROVO', to crowds of industry leaders, railway enthusiasts and media in Berlin today. The new...

Deloitte announces record revenue of US$43.2 billion

- The number of Deloitte professionals grew 8.4 percent to more than 286,000—an agile workforce fit for the opportunities of the Fourth Industrial Revolution Deloitte today reported aggregate member firm revenue of US$43.2 billion for the fiscal...

Roots Bangkok at K Village Gears Up to Cater Unique Private Parties

Roots Bangkok, conveniently located at K Village on Sukhumvit 26, is known for its signature BBQ, wood oven-fired pizzas, soul food, drinks and classic and cool cocktails, has launched special value deals - "Private Event Packages" inclusive of tasty...

Bored of cycling alone? Then LifeStyles on 26 has the perfect class for you!

Let's face it. Sitting alone on a fitness bike isn't the most fun way to exercise. Solo peddling – without having any goals or others around to motivate you – can quickly get boring, meaning you'll be reaching for your phone or heading out...

Paris Saint-Germain and Jordan Brand Team Up - A First for Football

Today is the day that Paris Saint-Germain, the world's fastest-growing football club launches a ground-breaking agreement with the iconic Jordan Brand. Today, for the first time in football history, two powerhouses of sport and style have created a...

Related Topics